WiSER – kobiety w nauce i europejskich badaniach

Utworzono: poniedziałek, 07 grudzień 2020 12:33
Biuro Wielkopolski w Brukseli

O wiser zdjęciekobietach w nauce i badaniach europejskich dyskutowano podczas konferencji „WiSER – Women in Science and European Research” współorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Wielkopolskie środowisko naukowe reprezentowała prof. Bogumiła Kaniewska, pierwsza rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Celem  wydarzenia było zogniskowanie się wokół problematyki utrzymujących się nierówności na tle płci w europejskim środowisku badawczym - kobiety nadal stanowią w nim zdecydowaną mniejszość, a ich odsetek w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie wynosi 22 %. Sytuację kobiet w nauce pogorszyła utrzymująca się pandemia COVID-19, przekładając się na zmniejszenie liczby prac akademickich oraz wniosków o stypendia składanych przez kobiety, które często muszą godzić rozwój kariery zawodowej ze sprawowaniem obowiązków rodzinnych. Powyższe tylko potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań instytucjonalnych, których zadaniem byłoby wsparcie kobiet w tych obszarach. Zaproszone mówczynie - przedstawicielki instytucji UE i reprezentantki uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji na rzecz promowania kobiet w badaniach i nauce dyskutowały na temat możliwości i wyzwań związanych z wdrażaniem polityki równości płci w środowisku akademickim i badawczo-rozwojowym.

W imieniu Maryi Gabriel unijnej komisarz ds. innowacji, badań, kultury i edukacji wydarzenie otworzyła członkini jej gabinetu Snezhina Petrova, która podkreśliła duże znaczenie tematyki związanej z kobietami w nauce i badaniach. Mówczyni poruszyła temat europejskiej przestrzeni badawczej, która wspiera wdrażanie planów na rzecz równości płci (ang. Gender Equality Plans) będących czynnikiem sprzyjającym wielu pozytywnym zmianom na szczeblu państw członkowskich w obszarze badań. Ponadto, S. Petrova wskazała, iż w agendzie unijnej szczególna uwaga poświęcona będzie dwóm obszarom: przeciwdziałaniu przemocy na tle płci w środowisku akademickim oraz włączeniu wymiaru płci w kontekście badań i innowacji.

zdjecie wiser BKW trakcie wydarzenia, które moderował dr Michał Matlak, prelegentki dyskutowały w  dwóch panelach tematycznych. Pierwszy panel poświęcony został perspektywie europejskiej w zakresie działań Unii Europejskiej na rzecz wspierania naukowczyń. Wskazano, iż w przyszłym programie ramowym w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (HE) położony zostanie znacznie większy nacisk na wzmocnienie równości płci niż dotychczas. Ponadto, w ramach programu HE przewidziane są środki finansowe na prowadzenie badań dotyczących płci. Warto również podkreślić, że w marcu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 pod hasłem „Unia Równości”. Z kolei drugi panel dedykowano wymianie doświadczeń i poglądów na temat wzmacniania pozycji i zaangażowania kobiet w środowiskach akademickich. Jedną z mówczyń była rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, która przedstawiła trójstopniowe podejście wielkopolskiej uczelni wobec  marginalizowania kobiet w nauce – wskazanie problemu, jego diagnoza i rozwiązanie. Profesor Kaniewska wskazała, że środowisko naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza stara się rozwiązać powyższą kwestię pracując nad nią w specjalnie stworzonym do tego celu projekcie „Gdy nauka jest kobietą”. Profesor Kaniewska podkreśliła także, że konieczne jest zwiększenie świadomości kobiet oraz ich wzajemna solidarność.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym Wielkopolanie reprezentujący środowisko naukowe – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a także Instytut Genetyki Roślin, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia, która już wkrótce pojawi się na oficjalnej stronie konferencji: WISER - PAN

 Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli, grudzień 2020