To nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet UE

Utworzono: czwartek, 26 listopad 2020 15:46
Biuro Wielkopolski w Brukseli

IMG 3219Dzisiaj (26.11.2020), podczas posiedzenia Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)   Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Marek Woźniak przedstawił w imieniu polskiej delegacji oświadczenie w sprawie użytej przez Rządy RP i Węgier groźby zablokowania pakietu budżetowego UE. Pakiet ten obejmuje wieloletni budżet UE oraz Fundusz Odbudowy.

Marszałek Woźniak wyraził zaniepokojenie delegacji zapowiedzią weta z powodu objęcia pakietu budżetowego klauzulą praworządności. „Dla nas przedstawicieli samorządów praworządność we wszystkich aspektach naszego życia jest bardzo ważna” – dodał M. Woźniak. Podkreślił również, że opóźnienie przepływu środków byłoby ogromnym zagrożeniem dla samorządów, ponieważ uniemożliwiłoby realizację wielu inwestycji. Oprócz wspomnianego Funduszu Odbudowy, który ma podnieść gospodarkę całej UE z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, późniejszy dostęp do pieniędzy unijnych dotyczyłby także Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ma on zapewnić regionom środki na łagodzenie skutków odchodzenia od węgla. Marszałek zaznaczył, iż oświadczenie nie zostało przyjęte przez delegację jednogłośnie, ponieważ nie jest ona jednolita politycznie. Jednocześnie podkreślił, iż to nie Polska, a polski rząd chce zawetować budżet unijny i nie ma na to poparcia wielu środowisk, w tym również samorządowych. 

Oświadczenie spotkało się z poparciem wielu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych krajów UE. Podkreślali oni, iż praworządność jest podstawową wartością w Europie i z tego względu kwestie jej dotyczące powinny być debatowane również na forum Europejskiego Komitetu Regionów. Kwestia opatrzenia pakietu budżetowego mechanizmem praworządności pojawiła się również w oświadczeniu Przewodniczącej Komisji COTER. Isabelle Boudineau zaznaczyła, iż jest ona zgodna z postulatami Europejskiego Komitetu Regionów, ponieważ chroni beneficjentów przed ich rządami centralnymi, gdy te nie przestrzegają obowiązujących przepisów.

W dalszej części posiedzenia członkowie COTER debatowali na temat polityki transportowej oraz Europejskiego Roku Kolei, który będzie obchodzony w 2021 r. W dyskusji uczestniczył Matthew Baldwin, zastępca dyrektora generalnego DG ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej, który przedstawił bieżące i przyszłe działania UE w obszarze transportu. Na posiedzeniu podjęto także decyzję o opracowaniu opinii w zakresie lotnisk regionalnych, które ze względu na pandemię borykają się obecnie z poważnymi problemami finansowymi.

Oświadczenie polskiej delegacji

Autor: BIWW