Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU

Utworzono: czwartek, 19 listopad 2020 13:37
Biuro Wielkopolski w Brukseli
 

belgiumWczoraj (tj. 18.11) Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w Radzie, w sprawie pakietu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy” (REACT-EU). Jest to pierwszy dokument dotyczący polityki spójności, odnośnie do którego negocjacje trójstronne zostały zakończone w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i Radę.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Z zadowoleniem przyjęłam dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie REACT-EU. Polityka spójności od samego początku znajduje się w centrum walki z pandemią dzięki inicjatywom inwestycyjnym w odpowiedzi na koronawirusa. Ta nowa inicjatywa stanowi kolejny krok we wspieraniu odbudowy państw członkowskich, zapewniając dodatkowe środki finansowe na wypełnienie luki między pierwszą reakcją na sytuacje nadzwyczajne a długoterminowym ożywieniem gospodarki wspieranym w okresie programowania 2021-2027. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawiedliwe i spójne ożywienie gospodarcze.

Dzięki specjalnej kwocie w wysokości 47,5 mld euro (50,5 mld euro w cenach bieżących) REACT-EU będzie kontynuować i rozszerzać działania w zakresie reagowania kryzysowego i środków naprawczych realizowane za pośrednictwem obu pakietów inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII and CRII+), zapewniając w ten sposób sprawne i ciągłe ożywienie gospodarcze i społeczne w kontekście pandemii koronawirusa.

Główne elementy dzisiejszego kompromisu to:

Co dalej?

Rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz porozumienie międzyinstytucjonalne zatwierdzone w dniu 10 listopada 2020 r. muszą teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w ramach ich odpowiednich ról i procedur. Ogólna pula środków REACT-UE zależeć będzie od ogólnych negocjacji w sprawie WRF.

Inicjatywa REACT-EU powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Pierwsze wnioski dotyczące zmian w programach i nowych specjalnych programów mających na celu przydzielenie dodatkowych zasobów spodziewane są w pierwszym kwartale 2021 r. 

Kontekst

REACT-EU to inicjatywa, która kontynuuje i rozszerza reakcję UE na kryzys wywołany koronawirusem i kryzysowe środki naprawcze realizowane za pośrednictwem pakietów CRII. Przyczyni się ona do trwałej ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki poprzez dodanie do istniejących programów polityki spójności nowych, dodatkowych zasobów. 

Więcej informacji

Unijna polityka spójności w walce z pandemią koronawirusa

Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+)

Platforma otwartych danych w obszarze spójności i strona Covid-19: interaktywne dane na bieżąco