Plan odbudowy Europy tematem posiedzenia Komisji COTER

28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie online Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym wziął udział Marek Woźniak,...

więcej
Plan odbudowy Europy tematem posiedzenia Komisji COTER

Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości

Komisja poinformowała 28 maja o kolejnych działaniach podejmowanych na szczeblu międzynarodowym w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – inicjatywy...

więcej
Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości

Instrument pożyczkowy dla ekologicznych inwestycji publicznych

Komisja Europejska przedstawiła 28 maja wniosek dotyczący instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie...

więcej
Instrument pożyczkowy dla ekologicznych inwestycji publicznych

Aktualności

Otwarty nabór dla ekspertów w dziedzinie sprawiedliwego, etycznego i zrównoważonego handlu!

Award II LogoPoszukiwani są eksperci do udziału w Komisji Oceniającej konkursu dla miast rywalizujących o nagrodę EU Cities for Fair and Ethical Trade Award (Miasta UE na rzecz Sprawiedliwego i Etycznego Handlu).

Nagroda została powołana do życia z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej i jest wdrażana przez Międzynarodowe Centrum Handlu ONZ (ITC), które wspiera MŚP w gospodarkach rozwijających się i w okresie transformacji w uzyskiwaniu dostępu do światowych rynków.

Jej celem jest zwrócenie uwagi na istotną rolę miast w tworzeniu platform dla sprawiedliwych i etycznych mechanizmów handlu. Nagroda wpisuje się w unijne starania, by szerzyć wśród konsumentów UE wiedzę na temat tego, jak decyzje zakupowe mogą wpływać na środowisko i źródła utrzymania ludzi w innych krajach – a także na temat roli, którą muszą odegrać miasta i władze lokalne.

Obecnie trwa druga edycja konkursu – zgłoszenia konkursowe poszczególnych miast, które później rozpatrzy Komisja Oceniająca, będą przyjmowane do 12 czerwca 2020 r.

Nabór ekspertów do udziału w Komisji Oceniającej potrwa natomiast do 12 maja 2020 r. do godz. 18:00 (CET).

Członkami Komisji Oceniającej mogą zostać osoby z pasją oraz profesjonalną wiedzą w dziedzinie sprawiedliwego i etycznego handlu, zrównoważonego rozwoju i polityki publicznej. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 10 ekspertów, którzy będą odpowiedzialni za techniczną ocenę i wstępną selekcję zgłoszeń konkursowych miast ubiegających się o nagrodę EU Cities for Fair and Ethical Trade Award 2021.

Wybrana dziesiątka ekspertów zostanie członkami Komisji Oceniającej na określony przedział czasu w 2020 r. Ich rola będzie wymagała przeprowadzania zdalnej oceny i uczestnictwa w dyskusjach webinarowych między czerwcem a wrześniem 2020 r., a także dostępności w zakresie udziału w osobistym spotkaniu na początku września 2020 r. Koszty podróży pokryje ITC.

Członkowie Komisji Oceniającej będą realizować swoje zadania na zasadach wolontariatu i pracować w koordynacji z przedstawicielami ITC oraz Dyrekcji Generalnej ds. Handlu KE.

Zainteresowani kandydaci mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami udziału w naborze na członków Komisji Oceniającej na stronie https://www.trade-city-award.eu/open-call-evaluation-committee/. Z tej samej strony powinni też skorzystać celem wysłania swojego zgłoszenia.

Ogólne informacje na temat konkursu oraz zasady zgłoszeń dla miast walczących o nagrodę można natomiast znaleźć na stronie https://www.trade-city-award.eu/

Autor: Opracowanie Biura Wielkopolski w Brukseli na podstawie materiałów EU Cities for Fair and Ethical Trade Award i Komisji Europejskiej