Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

logo-SDKW dniu 29 października 2008 roku Wielkopolska została członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage), zrzeszającej regiony i firmy zajmujące się żywnością regionalną, a także promującej firmy i regiony na poziomie europejskim.
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej oraz regionalnej żywności i służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności, restauracjami i regionami, a także wymianie doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi.
Firmy z terenu Wielkopolski mogą ubiegać się o członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zatwierdzone firmy mają za zadanie aktywnie promować i rozwijać żywność regionalną oraz podejmować działania w charakterze ambasadorów regionu i Dziedzictwa Kulinarnego w całej Europie. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną i tradycyjną kulturę jedzenia.

Właścicielem licencji na użytkowanie logo Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne jest Województwo Wielkopolskie.

Aktualnie Sieć zrzesza 30 regionów z całej Europy: Chorwacja: Split-Dalmacja; Dania: Bornholm, Thy-Mors, Zachodnia Jutlandia, Zelandia; Niemcy: Elbe Weser Nordsee, Lüneburg, Rugia; Łotwa: Łatgalia; Litwa: Wschodnia Auksztota; Norwegia: Agder Telemark, Oslofjord; Polska: Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Małopolska, Opolskie, Pomorze, Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie, Świętokrzyskie, Wielkopolska; Szkocja: Angus; Szwecja: Blekinge, Gotland, Olandia, Östergötland, Skania, Smalandia; Ukraina: Obwód Rówieński.


Koordynacją Sieci w Wielkopolsce zajmuje się Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona Sieci: www.culinary-heritage.com