Przejdź do treści

Wielkopolska w sieciach UE

Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji

Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji1 listopada 2016 r. Wielkopolska stała się członkiem sieci ERRIN – Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji, która ma swoją siedzibę w Brukseli. Zrzesza ona ponad 120 podmiotów, w tym 5 z Polski.  Działalność sieci skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służy nawiązywaniu współpracy oraz partnerstw projektowych.

Celem sieci jest wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków, a także wspieranie badań regionalnych. Poprzez swoją lokalizację w Brukseli sieć ma łatwy dostęp do instytucji unijnych, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób ERRIN stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

W ramach sieci działa 15 grup roboczych. Mając na względzie zainteresowanie podmiotów z regionu, Wielkopolska skupia się na 4 obszarach tematycznych: biogospodarka, otwarta nauka, innowacje i inwestycje oraz inteligentne specjalizacje.

Więcej informacji na stronie: www.errin.eu

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani uzyskaniem informacji na temat działalności sieci lub chcieliby zaangażować się w międzynarodową działalność zapraszamy do kontaktu z nami: errin@wielkopolska.eu

Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Logo organizacji PURPLECelem sieci PURPLE jest podnoszenie świadomości i zwiększenie zrozumienia dla specyfiki europejskich obszarów podmiejskich, które znajdują się w pobliżu dużych aglomeracji miejskich – ich cech, atutów i potencjału. Promuje ona zrównoważony rozwój tych obszarów i zwraca uwagę na zagrożenia, które najczęściej wiążą się z procesem rozlewania się miast oraz brakiem równowagi pomiędzy ochroną środowiska i krajobrazu, zapewnieniem długoterminowej rentowności produkcji rolnej i ogrodniczej oraz dynamiką miejską i gospodarczą. Sieć pracuje nad podniesieniem znajomości tej problematyki na poziomie regionalnym, krajowym, a przede wszystkim europejskim i włączeniem tych zagadnień do ustawodawstwa unijnego, zwłaszcza dotyczącego spójności terytorialnej oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto PURPLE stanowi dla regionów podmiejskich platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk promującą nawiązywanie kontaktów i produktywną współpracę z innymi sieciami i projektami.
W skład sieci wchodzi obecnie 15 regionów z 10 państw członkowskich UE: Katalonia, Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, Liège), Nord-Pas-de-Calais, Randstad, Rhône-Alpes, South-East England, Południowe Morawy, Sztokholm, West Midlands i Wielkopolska.


Więcej informacji: www.purple-eu.org

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

logo-SDKW dniu 29 października 2008 roku Wielkopolska została członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage), zrzeszającej regiony i firmy zajmujące się żywnością regionalną, a także promującej firmy i regiony na poziomie europejskim.
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej oraz regionalnej żywności i służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności, restauracjami i regionami, a także wymianie doświadczeń pomiędzy regionami członkowskimi.
Firmy z terenu Wielkopolski mogą ubiegać się o członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zatwierdzone firmy mają za zadanie aktywnie promować i rozwijać żywność regionalną oraz podejmować działania w charakterze ambasadorów regionu i Dziedzictwa Kulinarnego w całej Europie. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje oraz promują regionalną i tradycyjną kulturę jedzenia.

Właścicielem licencji na użytkowanie logo Europejskiego Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne jest Województwo Wielkopolskie.

Aktualnie Sieć zrzesza 30 regionów z całej Europy: Chorwacja: Split-Dalmacja; Dania: Bornholm, Thy-Mors, Zachodnia Jutlandia, Zelandia; Niemcy: Elbe Weser Nordsee, Lüneburg, Rugia; Łotwa: Łatgalia; Litwa: Wschodnia Auksztota; Norwegia: Agder Telemark, Oslofjord; Polska: Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Małopolska, Opolskie, Pomorze, Warmia i Mazury, Pomorze Zachodnie, Świętokrzyskie, Wielkopolska; Szkocja: Angus; Szwecja: Blekinge, Gotland, Olandia, Östergötland, Skania, Smalandia; Ukraina: Obwód Rówieński.


Koordynacją Sieci w Wielkopolsce zajmuje się Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona Sieci: www.culinary-heritage.com

Platforma Monitorowania Strategii Europa 2020

logo 2020Platforma Monitorowania Strategii Europa 2020, która skupia ponad 160 miast i regionów, jest siecią działającą w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Ma na celu promowanie wielopoziomowego podejmowania decyzji w dziedzinie wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie poprzez ułatwienie wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów. Dzięki swoim działaniom monitorującym, które wpisują się w zadania konsultacyjne Europejskiego Komitetu Regionów, platforma „Europa 2020”  wspiera instytucje UE i państwa członkowskie. Wielkopolska działa w sieci od 2007 roku (wcześniej Platforma Monitorowania Strategii Lizbońskiej).

Więcej o sieci

Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości

SMNDzięki inicjatywie Biura w Brukseli we wrześniu 2007 r. Wielkopolska dołączyła do kolejnej sieci współpracy regionów europejskich. Podobnie jak Platforma Monitorowania Strategii Europa 2020 funkcjonuje ona w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Zasada pomocniczości została zdefiniowana w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa, że z wyjątkiem dziedzin należących do wyłącznej kompetencji UE, może ona podejmować działania tylko wtedy, gdy mają one większą skuteczność niż gdyby były prowadzone przez poziom krajowy, regionalny lub lokalny w państwach członkowskich UE. SMN jest narzędziem Europejskiego Komitetu Regionów monitorującym przestrzeganie zasady pomocniczości, w szczególności w zakresie kompetencji samorządowych.

Więcej o sieci

Europe Direct - Poznań

Europe Direct - PoznańProwadzony przy  Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT należy do unijnej Sieci Informacyjnej ED. Zajmuje się on: informowaniem o instytucjach, prawie oraz programach UE, udostępnianiem bezpłatnych publikacji, , jak również umożliwia dostęp do unijnych serwisów informacyjnych. Ponadto punkt informacyjny organizuje spotkania, dyskusje, seminaria, konkursy oraz zbiera opinie obywateli, dotyczące Unii Europejskiej.

Więcej:   http://www.europe-direct.poznan.pl/