Przejdź do treści

Marek Woźniak

Przedstawicielem Wielkopolski w Komitecie Regionów jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który bierze udział w pracach Komisji COTER (Polityki Spójności Terytorialnej) oraz CIVEX (Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych). Od września 2012 r. Marszałek pełni funkcję Przewodniczącego Komisji COTER. W Komitecie Regionów zasiada od 16 lutego 2006 r., jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.
10 kwietnia 2008 r., podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów Marszałek Woźniak wybrany został na stanowisko członka Prezydium i równocześnie Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów, łącząc tym samym dwie ważne funkcje w tym opiniodawczym i doradczym organie Unii Europejskiej. Kilka dni wcześniej, 4 kwietnia, M. Woźniak został jednogłośnie wybrany przewodniczącym delegacji polskiej w Komitecie Regionów. Oznacza to, że kieruje on pracami delegacji polskiej w KR. Za podstawowe zadanie polskiej delegacji w Komitecie Regionów uważa wzmocnienie polskiego głosu w KR i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim.