ROK 2010

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

styczeń – grudzień 2010 r.

I. Seminaria, konferencje i akcje promocyjne

1. Seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego współorganizowane wraz ze Zgromadzeniem Regionów Europy (AER)

5 marca w siedzibie BIWW odbyło się seminarium pt.: „Partnerstwo wschodnie – w jakim punkcie znajdujemy się rok później?”, które zostało zorganizowane przez BIWW wspólnie ze Zgromadzeniem Regionów Europy (AER). Seminarium otworzyły Dyrektor BIWW Monika Kapturska oraz Regine Kramer z AER. Hans-Peter Schneider z grupy zadaniowej „Partnerstwo Wschodnie” Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji Europejskiej przedstawił podstawowe założenia i cele programu oraz postępy wdrażania. Następnie Jakub Urbanik z działu koordynującego Europejską Politykę Sąsiedztwa tej samej dyrekcji Komisji przedstawił wymiar regionalny Partnerstwa Wschodniego oraz plany i możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy regionami UE i krajów EPS. Seminarium zamknęła prezentacja Dyrektor BIWW Moniki Kapturskiej na temat doświadczeń Wielkopolski ze współpracy i realizacji wspólnych projektów z administracją samorządową krajów Partnerstwa Wschodniego (Gruzja, Ukraina). W seminarium wzięli udział przedstawiciele biur regionalnych w Brukseli, sieci tematycznych oraz osoby zainteresowane z krajów objętych programem „Partnerstwo Wschodnie”, którzy podczas sesji pytań poruszali zagadnienia dotyczące korzyści dla obywateli wynikających ze stowarzyszenia ich krajów z UE.

2. Współorganizacja szkolenia na temat Traktatu Lizbońskiego i lobbingu

W dniach 10 i 11 marca Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego wspólnie ze Zgromadzeniem Regionów Europy (AER) oraz kilkoma innymi przedstawicielstwami regionalnymi zorganizowało wieloetapowe szkolenie pt.: „Sprawy europejskie – kurs wprowadzający” poświęcone nowych europejskim ramom instytucjonalnym po wprowadzeniu Traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 oraz lobbingowi w instytucjach europejskich. Celem szkolenia było przekazanie podstawowych informacji na temat struktur unijnych, przedstawienie zasad współpracy instytucji UE z regionami europejskimi oraz różnych metod lobbingu prowadzonego przez brukselskie przedstawicielstwa regionów w instytucjach. Uczestnicy szkolenia nie tylko poznali praktyczne aspekty pracy biur regionalnych w Brukseli, ale również mieli możliwość głębszego zrozumienia złożoności i dynamiki pracy systemu instytucjonalnego UE oraz roli regionów w tym systemie.

Pierwsza część szkolenia odbyła się 10 marca w siedzibie Wielkopolski w Brukseli i objęła następujące tematy:

- Traktat lizboński i nowa rola Parlamentu Europejskiego - Pauliina Murto-Lehtinen, Komisja Spraw Instytucjonalnych Parlamentu Europejskiego

- Praca i lobbing w instytucjach europejskich na przykładzie Wielkopolski – Izabela Gorczyca, BIWW

- Regiony i instytucje europejskie w Brukseli na przykładzie Hesji - Friedrich von Heusinger, Przedstawicielstwo Hesji

Pozostałe etapy szkolenia odbyły się w Komitecie Regionów, siedzibie AER oraz w siedzibie regionu Południowo-Zachodniej Anglii. W szkoleniu wzięli udział pracownicy biur regionalnych w Brukseli oraz pracownicy administracji samorządowej z krajów członkowskich UE i z poza Unii, co stanowiło okazję do wymiany informacji i doświadczeń różnych regionów na temat pracy przy instytucjach europejskich.

3. Warsztat na temat Partnerstwa Wschodniego w Komitecie Regionów

W dniu 19 kwietnia 2010 w Komitecie Regionów odbył się warsztat pt. „Wspieranie reformy administracyjnej i budowanie potencjału na poziomie lokalnym i regionalnym w krajach Partnerstwa Wschodniego”, podczas którego dyrektor BIWW Monika Kapturska przedstawiła zrealizowany przez Wielkopolskę projekt współpracy z Gruzją. Warsztat otworzył przewodniczący Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), a zarazem były przewodniczący Komitetu Regionów – Luc Van den Brande, który przedstawił roczny program roboczy KR dotyczący działań w ramach Partnerstwa Wschodniego.

W pierwszej części warsztatów głos zabrali również trzej przedstawiciele Komisji Europejskiej. Zaprezentowano obecny stan prac związany z Partnerstwem Wschodnim, zagadnienia związane z Kompleksowymi Programami Rozwoju Instytucjonalnego (CIB) oraz reformy administracji publicznej. Druga część warsztatu skupiała się na prezentacji konkretnych projektów dotyczących współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego. Przedstawiciel Association of Local Democracy Agencies – ALDA zaprezentował działania stowarzyszenia na Białorusi, w Azerbejdżanie i w Armenii, a następnie dyrektor BIWW przedstawiła projekt „Regio Tamar”, który Wielkopolska realizowała w Gruzji. Projekt ten zainteresował uczestników spotkania z Azerbejdżanu i Ukrainy, którzy wyrazili chęć nawiązania kontaktu z biurem w celu przedyskutowania możliwości realizacji podobnych projektów w przyszłości.

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, przedstawicielstw władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji badawczych i społecznych. Był on okazją do zdobycia aktualnych informacji na temat działań podejmowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz wymiany doświadczeń na temat konkretnych projektów związanych z tą inicjatywą.

4. Współorganizacja konferencji „EUROPA 2020 – wymiar regionalny”

W dniu 10 czerwca we wspólnej siedzibie Wielkopolski, Akwitanii, Emilii-Romanii oraz Hesji odbyła się współorganizowana przez te cztery regiony oraz Sieć Regionów Europa 2020 konferencja pt.: „Europa 2020: wymiar regionalny? Inteligentne i zrównoważone działania sprzyjające włączeniu społecznemu”.Wydarzenie to było okazją do przedyskutowania roli władz regionalnych i lokalnych w realizacji Strategii Europa 2020. Konferencja stawiała sobie za cel odpowiedź na następujące pytania: Dlaczego i w jaki sposób władze regionalne i lokalne powinny uzyskać uprzywilejowaną pozycję w procesie kształtowania i wdrażania strategii; jakie dobre praktyki pochodzące z regionów UE mogłyby zostać wykorzystane jako wzorzec w ramach priorytetów strategii EUROPA 2020; jakie wnioski zostały wyciągnięte z realizacji Strategii Lizbońskiej; jak można ulepszyć zarządzanie strategią; jak regiony mogłyby się zaangażować w jej wdrażanie oraz w jaki sposób powinny zaangażować swoich polityków i obywateli?

Prelegentami byli: Lorenza Badiello – Dyrektor biura regionu Emilia-Romania w Brukseli, Nicola BEER - Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji, Tonnie de Koster – Członek sekretariatu Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rinske KRUISINGA – Przewodnicząca Sieci Regionów EU 2020, wiceprzewodnicząca regionu Północnej Holandii. Ponadto, w panelu dyskusyjnym moderowanym przez Juliana Olivera - redaktora naczelnego EuroActiv uczestniczyli: Benoit Cerexhe - Minister ds. badań i innowacji regionu stołecznego Bruksela, Lucio Gussetti – Dyrektor w Komitecie Regionów, Fabian Zuleeg - główny ekspert ds. gospodarczych European Policy Centre oraz przedstawiciel Parlamentu Europejskiego. Konferencję podsumowała profesor Maria Joao Rodrigues z Instytutu Uniwersytetu Lizbońskiego, specjalny doradca Komisji Europejskiej.

  1. Spotkania Klubu Wielkopolan w Brukseli

24 marca odbyło się spotkanie poświęcone staraniom Poznania o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Prócz kilkudziesięciu uczestników, wzięli w nim również udział Sławomir Czarlewski Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz Konrad Szymański poseł do Parlamentu Europejskiego. Gośćmi specjalnymi wieczoru byli przedstawiciele miasta Poznania, odpowiedzialni zarealizację tego dużego projektu kulturalnego. Podczas spotkania wiceprezydent miasta Poznania Sławomir Hinc przedstawił główne idee i zamierzenia związane ze staraniami o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zaprosił jednocześnie wszystkich Wielkopolan i poznaniaków do współtworzenia oferty kulturalnej Poznania, dzielenia się pomysłami i przedstawiania interesujących projektów. Podkreślił, iż liczy na europejski lobbing w Brukseli, zarówno za pośrednictwem biura Wielkopolski, jak iczłonków Klubu Wielkopolan. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Agencji Public Relations „Profile”, będącej operatorem projektu, zaprezentował zarys programu kulturalnego, który ma zapewnić Poznaniowi uzyskanie tytułu ESK. Ambasador RP w Brukseli Sławomir Czarlewski podzielił się spostrzeżeniami na temat działań promocyjnych innych polskich miast-kandydatów do tytułu ESK w Brukseli i wyraził uznanie dla zorganizowania spotkania na ten temat w ramach Klubu Wielkopolan.

29 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Klubu Wielkopolan.
Podczas spotkania, które zgromadziło ponad 40 Wielkopolan oraz sympatyków Wielkopolski m. in. eurodeputowaną Sidonię Jędrzejewską oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego, Dyrektor Monika Kapturska zaprezentowała nowopowstałą stronę Klubu na portalu społecznościowym FACEBOOK. Klub ma już na portalu spore grono znajomych, m. in. wielkopolskich europosłów: Sidonię Jędrzejewską oraz Andrzeja Grzyba. Strona stwarza dobrą okazję do jeszcze lepszej integracji środowiska Wielkopolan w Brukseli. Podczas spotkania goście zostali zaproszeni do korzystania ze strony oraz do umieszczania na niej najnowszych, interesujących informacji dotyczących Wielkopolski.                                                                                                            

Aby przybliżyć zebranym osobom atmosferę, która właśnie zapanowała w Poznaniu, podczas spotkania zaprezentowano program 20-tej jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, w całości poświęconego tematyce flamandzkiej oraz wyświetlono fotosy i filmy zapowiadające tę edycję. Spotkanie zakończyło się spontanicznie, wspólnym oglądaniem na dużym ekranie transmisji meczu jednej ósmej finałów mistrzostw świata w RPA: Hiszpania – Portugalia. 

  1. Wydarzenie promocyjne „27 państw na Twoim talerzu”

29 września 2010 Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego zaprezentowało wielkopolskie produkty regionalne w Brukseli. W samym centrum dzielnicy europejskiej, na placu przed Parlamentem Europejskim odbyła się impreza pn."27 państw na Twoim talerzu", zorganizowana przez brukselską gminę Ixelles we współpracy z ambasadami wszystkich 27 państw UE. Podczas wydarzenia prezentowano narodowe i regionalne tradycje kulinarne Unii Europejskiej. BIWW zapewnił promocję takich produktów jak: kiełbasa nowotomyska, kiełbasa polska wędzona, szynka tylna gotowana sznurowana, borowik wielkopolski, andruty kaliskie, ogórek kiszony osiecki, miodówka witosławska, piwo Noteckie – jasne i ciemne. W uroczystym otwarciu imprezy wzięli udział: pani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, pan Olivier Chastel – belgijski sekretarz stanu ds. europejskich oraz ambasadorowie wielu państw unijnych, w tym Ambasador RP w Królestwie Belgii – pan Sławomir Czarlewski. Polskie stoisko nieprzerwanie cieszyło się największym zainteresowaniem, prócz wielu gości zagranicznych pojawili się również Ambasador RP w Belgii, prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego – Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb, Jacek Kurski, Joanna Senyszyn, Bogusław Sonik, Konrad Szymański, Róża Thun i inni.

  1. Open Days 2010

Od początku roku trwały przygotowania do organizacji wydarzeń, które odbędą się w dniach 4 - 7 października w ramach kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2010. Jest to najważniejszy tydzień z punktu widzenia regionów i miast, zorganizowany przez Komisję Europejska, Dyrekcję Generalną ds. Regionalnych oraz Komitet Regionów. W dniu 15 stycznia odbyło się spotkanie z partnerami z konglomeratu, do którego Wielkopolska należała w poprzedniej edycji Open Days. Regiony wyraziły wolę ponownej współpracy, jednak nie udało się wybrać wspólnego tematu. Kolejne spotkania, których celem było poszukiwanie nowego konglomeratu odbyło się 12 i 26 lutego, a w dniu 16 marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy regionów zainteresowanych tematyka zatrudnienia, w jej skład weszły: regiony Lazio, Estremadura, Kastylia La Mancha, Północne Węgry, Południowa Anglia, Republika Serbska oraz gmina Stovolos (Cypr). Kolejne spotkania przygotowawcze odbyły się w dn. 23 czerwca, 30 czerwca, 15 września oraz 4 października.

5 października Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiegowe współpracy z partnerami z konglomeratu zorganizowało seminarium "Innowacyjne rozwiązania na rzecz zatrudnienia". W ramach wydarzenia odbyła się debata, w trakcie której przedstawiciele różnych regionów europejskich wymienili poglądy na tematy związane z zatrudnieniem oraz zaprezentowali dobre praktyki, mające na celu jego zwiększenie w swoich regionach. W panelu dyskusyjnym Wielkopolskę reprezentowała Sylwia Wójcik, przedstawicielkaWielkopolskiego Urzędu Pracy, która przedstawiła m.in. wykorzystanie w Wielkopolsce środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Ta dobra praktyka została wybrana przez BIWW głównie ze względu na fakt, iż Wielkopolska jest pierwszym regionem w Polsce, który uzyskał dotacje z Funduszu.

8. Pierwsze obchody Dnia Świętego Marcina w Brukseli

W dniu 17 listopada Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego zorganizowało w swojej siedzibie pierwsze obchody Dnia Świętego Marcina, na które składały się:

- wydarzenie o charakterze merytoryczno – lobbingowym: seminarium “Migracja a Spójność”.

Wydarzenie zorganizowane przez BIWW wspólnie z European Citizen Action Service, otrzymało patronat 2010 Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W seminarium udział wzięło 70 przedstawicieli instytucji unijnych, regionów, organizacji pozarządowych oraz prasy. Głównym mówcą była Prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. W swoim wystąpieniu otwierającym podkreśliła, iż migracje z jednej strony mogą być odpowiedzią na europejskie problemy demograficzne, z drugiej jednak, mogą prowadzić również do wzrostu nietolerancji czy zamykania się społeczeństw. Aby były one źródłem jak największych korzyści, potrzebna jest dobrze ustrukturyzowana polityka migracyjna Unii Europejskiej oraz zaangażowanie instytucji na wszystkich poziomach zarządzania europejskiego. W drugiej części seminarium, zgromadzeni w panelu dyskusyjnym przedstawiciele instytucji europejskich, regionów, organizacji pozarządowych i think – tanków, debatowali nad tym jak najlepiej wykorzystać zjawisko migracji. Ewa Sadowska z poznańskiej Fundacji Barka, działająca w Londynie, przedstawiła projekty prowadzone przez Fundację, a mające na celu pomoc migrantom z Europy Środkowo-Wschodniej w Anglii w ponownym wejściu na rynek pracy czy w integracji ze społeczeństwem. Tomas Wobben reprezentujący niemiecki land Saksonia – Anhalt zaznaczył, iż polityka spójności powinna być zaangażowana w kwestie migracji, jednak należy przy tym pamiętać, iż posiada ona swoje własne cele i priorytety i nie powinna zastępować tych polityk, które są ściśle związane z integracją imigrantów. Karolina Dybowska z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaprezentowała m.in. wspólną inicjatywę Komitetu i Komisji Europejskiej, czyli Europejskie Forum Integracji. Jest to inicjatywa umożliwiająca dialog pomiędzy decydentami unijnymi, a przedstawicielami instytucji reprezentujących imigrantów w Europie. Zarówno paneliści jak i uczestnicy seminarium wielokrotnie podkreślali, że temat migracji w kontekście polityki spójności, jest niewystarczająco poruszany i że inicjatywa Wielkopolski i ECAS była bardzo potrzebna.

- wydarzenie o charakterze promocyjnym

Wieczorna część obchodów Dnia Św. Marcina polegała na promocji wielkopolskich tradycji świętomarcińskich w Brukseli, na którą przybyło do wielkopolskiej siedziby ponad 200 osób. W imprezie, prócz Wielkopolan i osób z innych regionów Polski, wzięło udział wielu gości zagranicznych, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego, pracowników instytucji europejskich oraz przedstawicielstw krajów i regionów przy UE. Cukiernicy z Poznania na miejscu wypiekali rogale świętomarcińskie. Serwowano również inne wielkopolskie produkty regionalne. Impreza odbyła się przy akompaniamencie poznańskich muzyków z zespołu Young Band, którzy zapewnili wyśmienitą atmosferę przez cały wieczór.

  1. Współorganizacja wernisażu wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”

7 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbył się wernisaż wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”, którą zorganizował Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak we współpracy z wielkopolskim posłem do PE, Konradem Szymańskim. Patronat honorowy nad wystawą przyjęli Jan Tombiński, Stały Przedstawiciel RP przy UE oraz Bogusław Winid, Stały Przedstawiciel RP przy NATO. BIWW wraz z Gabinetem Marszałka odpowiadał za organizację wystawy. W wernisażu wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących Parlament Europejski, placówki dyplomatyczne akredytowane przy UE, NATO i Królestwie Belgii oraz dziennikarze polskich i europejskich mediów. W odpowiedzi na duże zainteresowanie zwiedzających, ekspozycja gościła w Brukseli do 16 grudnia, a nie jak wcześniej planowano do 9 grudnia. Jej bohaterami byli polscy matematycy, których osiągnięcia przyczyniły się do złamania kodów słynnej niemieckiej maszyny szyfrującej. Podczas wernisażu z multimedialnym wykładem wystąpił dr Marek Grajek - autor jednej z czołowych monografii na ten temat, zatytułowanej "Enigma. Bliżej prawdy". Wystawa przypomina sukces Mariana Rejewskiego oraz jego kolegów, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, którzy – poza złamaniem szyfrów Enigmy – stworzyli matematyczne podstawy ataków na szyfry. To ich wspólne dzieło zrewolucjonizowało kryptologię. Zainteresowanie wystawą, dzięki staraniom Ambasadora RP w Brukseli Sławomira Czarlewskiego i BIWW, wyraziło prestiżowe Muzeum Wojskowości i Historii Militarnej w stolicy Belgii. Możliwe są też dalsze odsłony tej ekspozycji w Europie, które wpisałyby się w Prezydencję Polski w UE.

  1. Warsztat ekspercki TEN-T (przygotowania do polskiej Prezydencji)

W dniu 10 grudnia Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego zorganizowało w swojej siedzibie warsztat przygotowawczy do konferencji polskich regionów w ramach zbliżającej się Prezydencji w Radzie UE nt. przyszłości sieci TEN-T i jej wpływu na rozwój regionów w UE. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, polskich biur regionalnych w Brukseli, Polskich Kolei Państwowych S.A., Polskich Kolei Państwowych PLK, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (w roli mówców). W sumie w warsztacie uczestniczyło około 50 osób. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowali – poza pracownikami BIWW – Mieczysław Borówka (DPR), Krzysztof Borkowicz (DPR), a także Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowanie Przestrzennego, Marek Bryl.

W efekcie warsztatu, zorganizowanego w formie okrągłego stołu, udało się wypracować wstępny zarys konferencji, jak również sprecyzować jej zakres tematyczny. Jako temat, najlepiej oddający charakter wydarzenia wskazano TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów (TEN-T for Smart and Sustainable development of the regions). Zdecydowano, iż powinna się ona odbyć we wrześniu. Dokładny termin zostanie ustalony po zapoznaniu się z kalendarzem Prezydencji Polskiej w zakresu transportu, który zostanie przekazany przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Termin konferencji zostanie tak zaplanowany, aby zbiegł się w czasie z ogłoszeniem przez Komisję Europejską propozycji legislacyjnej nt. rozwoju TEN-T, oraz przeniesieniem dialogu na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Wydarzenie zostanie zorganizowane w Komitecie Regionów, gdzie wynajęcie sali nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Podczas konferencji nie będą przedstawiane partykularne interesy poszczególnych polskich województw - mogłoby to skutkować brakiem zainteresowania za strony partnerów z zagranicy. Międzynarodowy charakter konferencji, która mieć będzie miejsce w Brukseli wymaga podejścia szerszego, uwzględniającego interesy różnych regionów europejskich. Temat transportu będzie rozpatrywany przede wszystkim w kontekście rozwoju regionalnego, co powinno być jednym z kluczowych argumentów przemawiających za tym, iż regiony UE, jako najlepiej znające swoje potrzeby rozwojowe, powinny zostać jednym z kluczowych partnerów w planowaniu oraz rozbudowywaniu TEN-T.

Konferencja przewidziana jest na około 300 – 400 osób. Grupę docelową stanowić będą: eurodeputowani, polityczni przedstawiciele regionów europejskich, Stałych Przedstawicielstw przy UE, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, biur regionalnych oraz instytucji i organizacji zajmujących się tematyką transportową i rozwojem regionalnym. Podczas warsztatu pojawiła się również propozycja pozyskania dodatkowych środków na organizację konferencji w formie sponsoringu, potencjalnymi sponsorami mogłyby być: Fundusz Ochrony Środowiska, Polskie Koleje Państwowe oraz LOT. W celu przedstawienia polskiego stanowiska nie w sposób bezpośredni, ale w formie przekazu dodatkowego, konferencji powinny towarzyszyć: wystawa, mapy rozwoju TEN-T w Polsce, stanowiska lobbingowe, broszury, materiały informacyjne.

Warsztat jest jednym z szeregu wydarzeń i spotkań w ramach przygotowań do polskiej Prezydencji w Radzie UE.

  1. Pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli

Ze względu na fakt, że WOŚP doskonale wpisuje się w przyszłoroczne wydarzenia na szczeblu unijnym, gdyż 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, a już 1 lipca Polska obejmie przewodnictwo w Unii, BIWW zdecydował się zaangażować w tę inicjatywę, a Województwo Wielkopolskie wystąpiło w charakterze partnera strategicznego i głównego współorganizatora. BIWW aktywnie uczestniczyło w przygotowaniach do imprezy. To właśnie dzięki staraniom Biura patronat honorowy nad brukselskim finałem objął Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. Wydarzenie jest zaplanowane na 9 stycznia 2011 r., odbędzie się na centralnie położonym placu de la Chapelle.

II. Współpraca z innymi regionami

  1. Przygotowania do Prezydencji – współpraca z Polskimi regionami

W minionym roku rozwijała się współpraca z regionami polskimi w kontekście organizacji wydarzeń w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE, która będzie miała miejsce w I półroczu 2011 r. W dniu 19 marca odbyło się wstępne spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli czeskiego regionu, którzy przedstawili swoje doświadczenia związane z organizacją wydarzeni ramach Prezydencji Republiki Czeskiej. W dniu 28 maja odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego wybrano cztery obszary tematyczne, na których będą skupiać się konferencje organizowane przez polskie biura regionalne: Strategia Morza Bałtyckiego, Wymiar miejski polityki wspólności, Partnerstwo Wschodnie i Transeuropejskie Sieci Transportowe (TEN-T). 1 lipca miało miejsce spotkanie regionów zainteresowanych włączeniem się w prace nt. Transeuropejskich Sieci Transportowych, w wyniku, którego Dyr. BIWW, Monika Kapturska została wybrana koordynatorem grupy ds. TEN-T. Decyzja, aby pojąć się koordynacji właśnie tej grupy roboczej, była spowodowana faktem, iż polityka transportowa UE ma dla polskich regionów ogromne znaczenie, a okres polskiej Prezydencji będzie jednym z kluczowych momentów kształtowania tej polityki. 1 lipca odbyło się także spotkanie przygotowawcze konferencji poświęconej Partnerstwu Wschodniemu. W prace tej grupy BIWW włączył się również ze względu na bogate doświadczenia współpracy z Gruzją, jednym z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim. Kolejne spotkanie odbywały się: 8 lipca – spotkanie wszystkich polskich biur regionalnych; 16 lipca – koordynatorzy 4 grup (BIWW –TEN-T, biuro województwa śląskiego - wymiar miejski polityki spójności, biuro województwa warmińsko – mazurskiego – Partnerstwo Wschodnie, biuro województwa pomorskiego – Strategia Morza Bałtyckiego); 16 lipca – spotkanie z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Sławomirem Czarlewskim, poświęcone wydarzeniom kulturalnym, które mogłyby zostać zorganizowane wspólnie w ramach Prezydencji; 20 lipca – spotkanie w Pałacu Sztuk Pięknych BOZAR z dyrektorem Paulem Dujardin, poświęcone możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkanie odbyło się z inicjatywy Ambasadora RP Sławomira Czarlewskiego; 10 sierpnia – spotkanie z Ambasadorem RP Sławomirem Czarlewskim nt. organizacji Wigilii; 9 września - spotkanie wszystkich polskich biur regionalnych, spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie BIWW, jednym z punktów było przedstawienie wstępnego budżetu wydarzeń, przygotowanego przez BIWW; 14 września – spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie z udziałem pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w celu przedstawienia propozycji MRR-u nt. zorganizowania „Miasteczka Polskiego” w trakcie Open Days 2011; 17 września spotkanie grupy ds. TEN-T (w siedzibie BIWW); 27 września – spotkanie koordynatorów; 28 września - spotkanie wszystkich polskich biur regionalnych; 12 października – spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie z przedstawicielami polskich regionów oraz biur regionalnych; 15 października – spotkanie wszystkich polskich biur regionalnych, spotkanie poświęcone organizacji Wigilii; 19 listopada spotkanie grupy ds. Partnerstwa Wschodniego; 22 listopada – spotkanie koordynatorów; 29 listopada – spotkanie koordynatorów, zorganizowane w siedzibie BIWW.

W efekcie spotkań ustalono, wstępne koncepcje konferencji:

- TEN-T: wstępne założenia dotyczące organizacji konferencji zostały przedstawione w pkt I, 5. W celu jak najlepszego merytorycznego przygotowania wydarzenia przedstawiciele BIWW odbyli szereg spotkań oraz uczestniczyli w wydarzeniach dotyczących polityki transportowej, m.in. 20 września Dyr. BIWW, Monika Kapturska obyła w Poznaniu spotkanie, w celu omówienia merytorycznych kwestii związanych z organizacją konferencji; 28 września, w Stałym Przedstawicielstwie odbyło się spotkanie z Anną Krukowską reprezentującą Wydział Polityki Transportowej, która przedstawiła stanowisko polskie w kwestii rewizji Transeuropejskich Sieci Transportowych; 30 września, miało miejsce spotkanie zorganizowane przez brukselskie przedstawicielstwo Polskich Kolei Państwowych dla polskich biur regionalnych, w celu przedstawienia projektu Kolei Dużych Prędkości; 6 października seminarium zorganizowane przez włoski region Veneto poświęcone polityce transportowej UE, oraz rewizji TEN-T; 10 grudnia BIWW zorganizowało warsztat ekspercki szerzej opisany w pkt. I, 5.

- Wymiar miejski polityki spójności: konferencja będzie miała na celu otwartą dyskusję na wysokim poziomie na temat roli miast w realizacji polityk europejskich: jakie znaczenie ma aktywne zaangażowanie szczebla lokalnego dla osiągnięcia strategii „Europa 2020” oraz poprzez jakie instrumenty miasta w przyszłości mogą najlepiej wypełniać swe zadania w tym zakresie. Ostateczny kształt założeń merytorycznych zależny jest od toczącej się nieprzerwanie dyskusji co do przyszłości polityki spójności. Do czasu polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej mogą pojawić się nowe propozycje dotyczące wymiaru miejskiego polityki spójności, które powinny stać się przedmiotem dyskusji w trakcie planowanej konferencji. Wydarzenie ma zostać zorganizowane w trakcie trwania dziewiątej edycji Open Days czyli pomiędzy 10 a 13 października.

- Partnerstwo Wschodnie: jednym z priorytetów polskiej Prezydencji są "Stosunki ze Wschodem". Konferencja nt. Partnerstwa Wschodniego, promująca tematykę związaną z polityką wschodnią, wpisze się w wyznaczony nurt. Rząd RP wyznaczył sobie ambitne plany osiągnięcia postępu w przyjęciu umów stowarzyszeniowych oraz umów o utworzeniu stref wolnego handlu między UE a krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim. Polskie regiony swoją inicjatywą będą miały znakomitą okazję do wsparcia wysiłków Rządu RP. Od wielu lat prowadzą współpracę międzyregionalną właśnie z partnerami z regionów objętych ideą Partnerstwa Wschodniego (Białorusi, Gruzji, i Ukrainy). Wydarzenie zaplanowane na listopad 2011 r., będzie zatem poświęcone lokalnemu i regionalnemu wymiarowi Partnerstwa Wschodniego.

- Strategia Morza Bałtyckiego: zawartość merytoryczna konferencji będzie w dużej mierze uzależniona od kontekstu, który w największym stopniu zdefiniują spotkania interesariuszy SMB oraz prace nad nową perspektywą finansową i debata dotycząca przyszłości strategii makroregionalnych. Celem seminarium będzie: przedstawienie wybranych, i kluczowych z punktu widzenia Polski, wątków dotyczących postępów realizacji SMB (w obszarach związanych z wymianą gospodarczą, budowaniem przewagi konkurencyjnej regionu, transferem wiedzy i innowacji; pokazanie znaczenia podejścia zintegrowanego jeżeli chodzi o finansowanie SMB; analiza tempa realizacji na przykładzie kilku projektów flagowych (dobre praktyki) z wybranych obszarów oraz obszarów problemowych; dyskusja nad zaangażowaniem szczebla regionalnego i lokalnego jako warunkiem skutecznej realizacji strategii. Konferencja została zaplanowana na 30 listopada 2011 r.

- Regiony planują również organizację imprezy kulturalnej, która będzie okazją do zaprezentowania tradycji poszczególnych województw i wpisze się w wydarzenia kulturalne związane z Polską Prezydencją. Wydarzenie będzie zorganizowane w formie Wigilii najprawdopodobniej w Ratuszu, który nie tylko znajduje się w centralnym punkcie Brukseli (Grand Place), ale jest również jednym z najbardziej prestiżowych lokalizacji. Wydarzenie jest organizowane przy współpracy z Ambasadorem RP, Sławomirem Czarlewskim.

Zdecydowano również, iż do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie złożony wniosek o objęcie wszystkich wydarzeń patronatem Prezydencji Polskiej.

2. Współpraca w ramach sieci tematycznych

2.1 Spotkania w ramach Stowarzyszenia Regionów Europy

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Regionów Europy (AER) BIWW współorganizowało seminarium pt.: „Partnerstwo wschodnie – w jakim punkcie znajdujemy się rok później?”, które odbyło się dnia 5 marca, a także szkolenie pt.: „Sprawy europejskie – kurs wprowadzający” poświęcone nowych europejskim ramom instytucjonalnym po wprowadzeniu Traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 oraz lobbingowi w instytucjach europejskich (oba wydarzenia zostały omówione w pkt. I).

11 czerwca przedstawiciel BIWW wziął również udział w spotkaniu grupy roboczej ds. lotnisk regionalnych utworzonej w ramach Komitetu AER ds. gospodarki i rozwoju regionalnego. Celem prac grupy jest wymiana informacji i doświadczeń oraz  przygotowanie stanowiska nt. sytuacji lotnisk regionalnych. BIWW przekazał informacje na temat prac grupy lotnisku Ławica w Poznaniu.

Ponadto BIWW uczestniczyło w seminariach informacyjnych AER-u, na podstawie których często przygotowywane są notatki dla odbiorców biuletynu BIWW oraz artykuły zamieszczane na stronie internetowej biura.

2.2Działalność Wielkopolski w Sieci Regionów Europa 2020 (poprzednio: Sieć Regionów Strategii Lizbońskiej)

Wielkopolska aktywnie uczestniczy w działaniach sieci. Przedstawiciele BIWW brali udział w spotkaniach w ramach sieci, które odbyły się 2 i 8 lutego, a także w Walnym Zgromadzeniu i corocznej konferencji, która odbyła się w dniach 24-25 lutego w Amsterdamie. Pierwszego dnia zjazdu w Amsterdamie odbyło się spotkanie przedstawicieli politycznych Sieci oraz reprezentantów biur regionalnych, zakończone przyjęciem wspólnej deklaracji wobec dokumentu Strategia 2020. Podczas konferencji wystąpili Rinske Kruisinga – wice-przewodnicząca prowincji Północnej Holandii i jednocześnie przewodnicząca Sieci Europa 2020 oraz Job Cohen – prezydent Amsterdamu. Remo Zeeuw z Komisji Europejskiej przedstawił uczestnikom założenia nowej Strategii Europa 2020, w tej samej sprawie głos zabrała również Ann Mettler – założycielka think tanku „Lisbon Council” (Rada Lizbońska). Następnie odbyła się debata nt. regionalnego wymiaru Strategii, w której m.in. wzięli udział Nicola Beer Sekretarz Stanu niemieckiej Hesji oraz Andrea Forti z Komitetu Regionów. W związku z planowanym wprowadzeniem nowej Strategii dla Unii Europejskiej, Sieć zmieniła podczas Zgromadzenia swą nazwę, która z „Sieci Regionów Strategii Lizbońskiej” została przemianowana na „Sieć Regionów Europa 2020”.

Ponadto, we współpracy z Siecią regionów Europa 2020 biura czterech regionów mających siedzibę w Brukseli przy Avenue de l’Yser zorganizowały konferencję na temat wymiaru regionalnego nowej strategii unijnej „Europa 2020”, która odbyła się 10 czerwca w siedzibie biur (wydarzenie to zostało opisane w pkt. I.4).

8 września w przedstawicielstwie regionu Randstad, który sprawuje funkcję koordynatora Sieci, odbyło się spotkanie poświęcone kwestiom zmiany Statutu oraz rozszerzenia Sieci o kolejne regiony.

2.3 Działalność w ramach Sieci Monitorowania Subsydiarności Komitetu Regionów

W ramach tej sieci opracowano Pierwszy plan działania, którego celem jest identyfikacja doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze stosowaniem zasady subsydiarności w regionach i miastach UE. Plan działania został podzielony na pięć filarów nawiązujących do dziedzin, w których stosowanie zasady subsydiarności zostało uznane za szczególnie istotne. W pracach pięciu grup roboczych ( integracja imigrantów, polityka społeczna, polityka zdrowotna, innowacje i rozwój, walka ze zmianami klimatu) uczestniczy obecnie około 20 partnerów sieci. Wielkopolska bierze udział w pracach grup zajmujących się zagadnieniami z dziedziny polityki społecznej oraz innowacji i rozwoju.

Prace pierwszej z tych dwóch grup skupiły się na zagadnieniu walki z biedą i wykluczeniem społecznym. Partnerem wiodącym jest stowarzyszenie władz lokalnych Arc Latin, a oprócz Wielkopolski do grupy należą regiony: Veneto (Włochy), Tarragona, Minorka, Majorka (Hiszpania), Zachodnie Pireneje (Francja) oraz włoskie prowincje: Alessandria, Della Spezia, Salerno i Arezzo. W dniu 28 kwietnia w Banyuls-sur-mer (Francja) odbyło się pierwsze spotkanie grupy, w którym pracownik BIWW nie mógł uczestniczyć ze względu na wysokie koszty podróży. Przesłano jednak materiały przedstawiające informacje na temat Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Następnym etapem działalności grupy było przygotowanie pierwszej wersji raportu oraz opracowanie materiałów przedstawiających dobre praktyki każdego z partnerów.

Grupa robocza zajmująca się zagadnieniem innowacji i rozwoju skupiła się na kwestii innowacji społecznych, w tym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Partnerem wiodącym grupy jest Kraj Basków, a oprócz Wielkopolski w jej pracach bierze udział region Veneto (Włochy) i Flandria (Belgia). Spotkanie organizacyjne, na którym był obecny pracownik BIWW odbyło się w dniu 4 czerwca w Bilbao (Hiszpania). Podczas spotkania omówiono plan prac grupy, partner wiodący przedstawił swoje doświadczenia w zakresie innowacji społecznych, a następnie omówiono doświadczenia pozostałych regionów i ich przyszły wkład w prace grupy. Wszyscy uczestnicy spotkania przygotowali też prezentacje na temat strategii i projektów wdrażanych w ich regionach. Uzgodniono również, że wszyscy partnerzy przygotują przykłady dobrych praktyk, które zostały opracowane i przesłane po spotkaniu.

7 października w ramach Open Days 2010 odbył się tematyczny warsztat Sieci Monitorowania Subsydiarności w Komitecie Regionów "Spójność społeczna w czasach kryzysu: innowacyjne odpowiedzi władz lokalnych i regionalnych". Podczas warsztatu przedstawiono przykłady zastosowania zasady subsydiarności w praktyce w dziedzinie innowacji społecznych w regionach europejskich. Do udziału w wydarzeniu w ramach mówcy został zaproszony przedstawiciel BIWW. Joanna Kubiak przedstawiała przykłady dobrych praktyk z Wielkopolski z zakresu innowacji społecznych. Warsztat doskonale wpisał się w polityczny kalendarz instytucji unijnych, ponieważ dzień wcześniej Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę flagową Strategii Europa 2020 „Unia innowacji”.

W dniu 25 października odbyło się wspólne spotkanie grup, w których prace zaangażowało się BIWW: grupy ds. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz grupy ds. innowacji społecznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komitetu Regionów, partnerzy wiodący obu grup, przedstawiciele BIWW oraz inni partnerzy. Spotkanie miało na celu wypracowanie ostatecznego kształtu raportów końcowych.

Przy przygotowywaniu raportów końcowych BIWW nawiązał współpracę:

- w ramach grupy ds. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, który przekazał uwagi do wstępnej wersji raportu końcowego oraz dobrą praktykę dotyczącą powoływania zespołów interdyscyplinarnych dla tworzenia lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w środowiskach rodzinnych w 11 powiatach Wielkopolski.

- w ramach grupy ds. innowacji społecznych: z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców, Centrum PISOP, Polska Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka. W wyniku współpracy BIWW przekazał trzy projekty przeprowadzane w regionie przez ww. instytucje: „Wielkopolska, jako lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”, „Społeczny wizerunek nowoczesnych przedsiębiorstw – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce”, „Równość – ekonomia społeczna w praktyce”.

2.4 Grupa międzyregionalna ds. kryzysu w przemyśle motoryzacyjnym Komitetu Regionów

Grupa ta jest jedną z dziesięciu grup interdyscyplinarnych, czyli zrzeszających przedstawicieli różnych komisji Komitetu Regionów. Powstała w lutym 2009 r., a Marszałek Wielkopolski - Marek Woźniak zdecydował się uczestniczyć w pracach grupy, ze względu na fakt, że przemysł motoryzacyjny jest jedną z najsilniejszych branż w regionie - zajmuje drugie miejsce pod względem wartości produkcji sprzedanej i czwarte pod względem wielkości zatrudnienia i jest z nim bezpośrednio związanych 280 firm zatrudniających ponad 24 tys. pracowników. Pośrednio, dzięki tej branży pracę znajduje około 50 tys. osób

W minionym półroczu grupa międzyregionalna kontynuowała prace skupiając się przede wszystkim na przygotowywaniu stanowiska w sprawie nowej „Europejskiej strategii na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów”, która została opublikowana przez Komisję Europejską w dniu 28 kwietnia.. Grupa spotkała się w dniu 7 i 20 maja oraz 1 czerwca – we wszystkich tych spotkaniach uczestniczył przedstawiciel BIWW. Podczas tych spotkań omawiano opracowanie wspólnego stanowiska w sprawie Strategii oraz organizację konferencji na szczeblu politycznym. Konferencja pt: „Wdrażanie Europejskiej strategii na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów” odbyła się 10 czerwca, po zakończeniu sesji plenarnej Komitetu Regionów w przedstawicielstwie regionu Galicja. Zgromadziła ona wielu członków Komitetu Regionów, a prelegentami byli m.in. Ruth Paserman – członek gabinetu komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajaniego oraz Anne Peeters, jako przedstawicielka belgijskiej prezydencji w Radzie UE. Ze spotkań tych pracownik BIWW sporządził notatki, które zostały następnie przesłane do gabinetu marszałka.

15 lipca odbyło się kolejne spotkanie w ramach grupy, podczas którego zadecydowano o nowym planie działań. Będzie on koncentrował się wokół czterech głównych osi tematycznych: restrukturyzacja sektora motoryzacyjnego (klastry dotyczące łańcucha dostaw oraz badań i rozwoju; zatrudnienie i umiejętności); infrastruktura dla elektromobilności; finansowanie sektora motoryzacyjnego; zachęty rynkowe - wsparcie ze strony władz lokalnych i regionalnych. 6 października miało miejsce spotkanie członków grupy na szczeblu politycznym „Nowy impuls dla grupy Międzyregionalnej ds. kryzysu na rynku motoryzacyjnym”.

3. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilia-Romania
i Akwitanii

W roku 2008 podjęto inicjatywę organizacji wspólnych imprez regionów Akwitanii, Emilii-Romanii, Hesji i Wielkopolski, dzielących siedzibę przy Av. de l’Yser w Brukseli. W ramach tej współpracy w zeszłym półroczu biura tych czterech regionów oraz z udziałem Sieci Regionów Europa 2020 zorganizowały konferencję pt.: „Europa 2020 – wymiar regionalny” (wydarzenie to zostało opisane w pkt. I.4). Przed konferencją, w dniach 27 kwietnia i 6 maja odbyły się spotkania organizacyjne.

Regiony partnerskie ściśle współpracują również w zakresie przekazywania informacji na temat realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych i poszukiwania partnerów do tych projektów. W kontekście tej współpracy w dniu 29 kwietnia przedstawiciel BIWW wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez biuro Emilii-Romanii w Brukseli poświęconemu projektowi dotyczącemu cyfryzacji bibliotek, którego partnerem wiodącym jest światowej sławy biblioteka Malatestiana. Spotkanie to połączono z okrągłym stołem na temat Europejskiej agendy cyfrowej, która jest jednym z głównych elementów strategii Europa 2020. W dniu 17 maja, z inicjatywy przedstawicielstwa Hesji odbyło się spotkanie, w czasie którego przedstawiono projekt dotyczący regionalnych obserwatoriów rynku pracy i tworzenie europejskiej sieci tych obserwatoriów.

Informacje na temat tych projektów zostały następnie przekazane do odpowiednich podmiotów w województwie.

W maju pracownicy BIWW opracowali 66-stronicowy dokument pt.: „Analiza porównawcza gospodarki regionalnej – dane dotyczące Wielkopolski”, który był naszym wkładem w konferencję zorganizowaną w Giessen przez region partnerski – Hesję, w której nie mogli uczestniczyć przedstawiciele Wielkopolski. Dokument ten został przygotowany w języku angielskim i omawiał następujące tematy:

1.   Rozwój historyczny regionu i obecny podział administracyjny

  1. Ludność (rozłożenie ludności w regionie, struktura wieku, mobilność ludności, poziom zatrudnienia i bezrobocia, prognozowany przyrost naturalny do 2020 r.)

3.   Struktury gospodarcze z podziałem na branże (zatrudnienie, udział w produkcie krajowym brutto, zarobki)

4.   Import i eksport w regionie

5.   Struktury społeczne i infrastruktura

6.   Środowisko

7.   Polityka regionalna i planowanie, cele, instytucje, stopień wykorzystania programów UE, środków krajowych i regionalnych

8.   Perspektywy na przyszłość: problemy i ryzyko, wyzwania dla polityki regionalnej (analiza SWOT)

W dn. 22 października oraz 10 grudnia odbyły się spotkania dyrektorów, które miały na celu wypracowanie koncepcji wspólnych działań. W przyszłym roku planowane są dwa wspólne wydarzenia: konferencja nt. Single Market Act z udziałem komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barnier; oraz konferencja z okazji przejęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie UE podczas której Ambasador Polski przy UE, Jan Tombiński przedstawi priorytety Prezydencji.

4. Wystąpienia podczas imprez organizowanych przez inne regiony oraz kraje

27 stycznia i 4 lutego Izabela Gorczyca – pracownik BIWW przedstawiła prezentację dla grupy francuskich studentów

19 maja I. Gorczyca przedstawiła prezentację podczas 2-dniowego szkolenia na temat współpracy z gminami i powiatami w naszych regionach, które zostało zorganizowane przez przedstawicielstwo Środkowej Szwecji w Brukseli. Dzięki pośrednictwu BIWW w szkoleniu tym wziął również udział jako prelegent przedstawiciel regionu Emilia-Romania.

III. Ważniejsze wizyty

1. Przygotowywanie wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka pełnoprawnego KR) oraz Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego (jego zastępcy w KR) i współpraca w ramach Komitetu Regionów.

10 i 11 lutego Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w sesji plenarnej inaugurującej nową kadencję Komitetu Regionów oraz w sesjach plenarnych, które odbyły się 14 i 15 kwietnia, 9 i 10 czerwca oraz 5 i 6 października, a także w posiedzeniach prezydium Komitetu i spotkaniach polskiej delegacji do KR, które odbywają się w przeddzień sesji plenarnych.

Ponadto 2 czerwca 2010 r. Marszałek Marek Woźniak, jako przedstawiciel polskiej delegacji do Komitetu Regionów, wziął także udział w spotkaniu grupy ad hoc do spraw przyszłego składu Komitetu Regionów. Grupa powstała w celu przygotowania projektu rezolucji dotyczącego przyszłego składu Komitetu Regionów w obliczu rozszerzenia Unii Europejskiej o dwa kolejne państwa, czyli Chorwację i Islandię.

W dniach 12 – 13 lipca Marszałek Marek Woźniak odbył w Brukseli serię spotkań związanych z przygotowaniami do polskiej Prezydencji w Radzie UE.Spotkał się m.in. z wysokimi urzędnikami Komitetu Regionów, odpowiedzialnymi za organizację przyszłorocznych wydarzeń polskich samorządów regionalnych i lokalnych na forum tej instytucji. W trakcie posiedzenia omówiono sprawy politycznej prezentacji polskich interesów regionalnych i lokalnych w okresie prezydencji, składania przez członków polskiej delegacji opinii w istotnych dla Unii zagadnieniach  oraz organizacji wyjazdowych posiedzeń Komitetu Regionów w Polsce. Marszałek Woźniak złożył również wizytę Stałemu Przedstawicielowi RP przy UE ambasadorowi Janowi Tombińskiemu oraz spotkał się z polskimi eurodeputowanymi, m.in. zprzewodniczącym polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego Jackiem Saryuszem-Wolskim oraz Sidonii Jędrzejewskiej. Rozmowy te miały na celu ustalenie możliwości współpracy polskiej delegacji doKomitetu Regionów ze Stałym Przedstawicielstwem oraz polskimi europosłami. Rozmawiano na temat planowanych obszarów priorytetowych zbliżającej się prezydencji, europejskich interesach polskich samorządów, możliwościach wspólnego występowania naforum UE oraz współorganizacji wydarzeń o charakterze politycznym i promocyjnym.

13 września Marszałek Marek Woźniak wspólnie z ministrem Mikołajem Dowgielewiczem, pełnomocnikiem rządu ds. polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej spotkali się z przewodniczącą Komitetu Regionów Mercedes Bresso. Celem spotkania było uzgodnienie kalendarza wydarzeń i działań w ramach Komitetu Regionów, związanych z polskim przewodnictwem w Unii, które rozpocznie się 1 lipca 2011 roku. Podczas spotkania w Brukseli omówiono m.in. sprawy dotyczące organizacji posiedzeń wyjazdowych i konferencji politycznych w Polsce, zagadnienia związane z przygotowywaniem opinii rozpoznawczych Komitetu Regionów oraz wystąpienia ministrów rządu  RP podczas sesji plenarnych KR, którzy zaprezentują priorytety  polskiej prezydencji. Marszałek Woźniak przedstawił również plany przyszłorocznych wydarzeń w Brukseli,  przygotowywanych wspólnie  przez polskie regiony. Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso zapewniła o pełnej gotowości do wsparcia polskich działań i wyraziła zadowolenie ze stanu zaawansowania przygotowań do polskiej prezydencji.  

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lech Dymarski wziął udział w posiedzeniu KomisjiKultury, Edukacji i Badań Naukowych ( EDUC) Komitetu Regionów w dniu 30 czerwca.

2. Przygotowanie wizyty Wiceprezydenta Miasta Poznania i jego współpracowników

BIWW pośredniczył w organizacji spotkań Wiceprezydenta Miasta Poznania – Sławomira Hinca, który przyjechał w dniach 23/24 marca do Brukseli z okazji obchodów 25-tej rocznicy ustanowienia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Poznań stara się o tytuł ESK w 2016 r. Wiceprezydentowi towarzyszył pan Krzysztof Nowak – prezes zarządu Agencji Public Relations „Profile”, która zarządza projektem kandydatury Poznania. Delegacja ta odbyła spotkania z zagranicznymi miastami, będącymi laureatami lub, jak Poznań, kandydatami do tytułu ESK: Essen, Linz, Marsylią, Malagą, Caceres i Rawenną oraz spotkała się z Janem Truszczyńskim, zastępcą dyrektora Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Kultury i Nauki, która jest organizatorem konkursu Europejskiej Stolicy Kultury. W dniu 24 marca wiceprezydent Hinc oraz prezes agencji „Profile” uczestniczyli w spotkaniu Klubu Wielkopolan, gdzie przedstawili założenia naszej kandydatury.

3. Inne wizyty

12 kwietnia – Dyrektor BIWW przyjął grupę 50 samorządowców, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego – p. Andrzeja Grzyba. Po spotkaniu w BIWW cala grupa wraz z pracownikami biura udała się przed Ambasadę RP w Królestwie Belgii, aby oddać hołd tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Delegacja spotkała się z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Panem Sławomirem Czarlewskim. Cała grupa wpisała się do księgi kondolencyjnej, złożono również kwiaty przed budynkiem Ambasady;

13 kwietnia - spotkanie przedstawiciela BIWW z grupą studentów, goszczących w Brukseli na zaproszenie Posła Marka Siwca;

8 - 9 czerwca - BIWW pośredniczyło w przygotowaniu spotkań Ewy Sadowskiej z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Na zaproszenie Biura p. Sadowska wzięła udział w konferencji na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na poziomie lokalnym i regionalnym zorganizowanej przez Komitet Regionów. Ponadto BIWW pośredniczył w organizacji spotkania przedstawicielki „Barki” z członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w którym przedstawiciel biura wziął udział;

BIWW pośredniczyło w przygotowaniu wizyty studyjnej wicemarszałka Leszka Wojtasiaka, która odbyła się w Kraju Basków (Hiszpania) w lipcu. W celu zorganizowania wizyty nawiązano kontakt z przedstawicielem Kraju Basków w Komitecie Regionów;

17 września - pomoc w organizacji spotkania w Parlamencie Europejskim z Poseł Sidonią Jędrzejewską dla grupy pracowników firmy TRANSPOD i Poczty Polskiej z Poznania;

4 października – spotkanie dyrektora BIWW z grupą samorządowców z Wielkopolski, będących w Brukseli na zaproszenie Posła Andrzeja Grzyba;

6 października – spotkanie przedstawiciela BIWW z pracownikami naukowymi i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz pracownikami Urzędu Miasta Leszna;

22 października – spotkanie dyrektora grupą studentów studiów europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

4 – 5 listopada - organizacja spotkań prezesa Józefa Lewandowskiego oraz pracowników Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią z przedstawicielami włoskiego regionu Emilia – Romania, francuskiego Bretania oraz Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Energii;

23 listopada - organizacja pobytu w Brukseli (m.in. zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, spotkanie w BIWW) dla przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz UMWW, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ;

7 grudnia - spotkanie dyrektora BIWW w Parlamencie Europejskim z grupą studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

9 grudnia – spotkanie dyrektora BIWW z grupą dziennikarzy z Wielkopolski zaproszonych do Brukseli przez Poseł Sidonię Jędrzejewską.

4. Wizyty studyjne

4-22 października - w ramach trzyletniego projektu: „Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego” realizowanego przez UAM przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, po raz trzeci BIWW zorganizowało trzytygodniowy program praktyk zawodowych dla grupy studentów UAM w Poznaniu z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, specjalność: rozwój regionalny. Studenci mieli okazję do zapoznania się w Brukseli z funkcjonowaniem instytucji UE (Parlament Europejski, Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej), uczestniczenia w warsztatach OPEN DAYS 2010, poznania inicjatyw innych regionów (Bawaria, Bruksela, Friuli Venezia Giulia, Ile de France).

Program praktyk stanowi atrakcyjną ofertę dla studentów mających wyjątkową szansę zapoznania się z najbardziej aktualnymi tematami poruszanymi obecnie na forum Unii Europejskiej, takimi jak: Strategia Europa 2020, przyszłość polityki spójności, polska Prezydencja w Radzie UE , Program Life +, Eco-innowacje. Niezwykle istotna jest również możliwość uzyskania wiedzy na temat wdrażania funduszy strukturalnych w Wielkopolsce z perspektywy Komisji Europejskiej. Studenci dowiedzieli się również, czym zajmuje się wielkopolskie przedstawicielstwo w Brukseli oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

 

 

IV. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

 

 

W roku 2010 Dyr. BIWW, Monika Kapturska na mocy decyzji Marszałka Marka Woźniaka wykonywała funkcje koordynatora delegacji polskiej do Komitetu Regionów. Pracownicy BIWW merytoryczne oraz technicznie wspierali prace delegacji:

- organizacja programu oraz spotkań delegacji polskiej, które odbyły się (nie wiem czy czegoś nie było w lutym, bo nie mam maili w tej sprawie) 14 kwietnia, 9 czerwca, 5 października, 1 grudnia;

- na prośbę członków poszukiwanie zastępstw na sesje plenarne oraz posiedzenia komisji;

- koordynacja przygotowywania wspólnych stanowisk polskiej delegacji: 12 kwietnia do Komitetu Regionów w ramach prowadzonych konsultacji zostało przesłane wspólne stanowisko polskiej delegacji dotyczące strategii Europa 2020; przygotowane we współpracy z urzędami marszałkowskimi 15 września w ramach prowadzonych konsultacji do Komisji Europejskiej zostało przekazane stanowisko Konwentu Marszałków odnoszące się do kwestii rewizji Transeuropejskich Sieci Transportowych; 22 października do Komitetu Regionów zostało przekazne stanowisko delegacji ws. pierwszego sprawozdania monitorujacego Komitetu regionów nt. Strategii Europa 2020;

- przygotowanie działań delegacji w ramach polskiej Prezydencji, m.in. lobbing w sprawie:

a) posiedzień wyjazdowych : 8-9 września 2011 roku odbędzie się posiedzenie Prezydium KR w Poznaniu; oraz posiedzenia Komisji COTER i seminarium "Jaka polityka spójności dla obszarów wiejskich po 2013 roku". Wydarzenia odbędą się w dniach 19-20 października 2011 w Warszawie, w połączeniu z Europejskim Kongresem Gmin Wiejskich;

b) opinii rozpoznawczych polskiej Prezydencji: Udział poziomu lokalnego i regionalnego w realizacji celów strategii Europa 2020; Komplementarność wsparcia z budżetu UE na poziomie lokalnym i regionalnym;

c) przygotowania broszury, która zostanie wydana przez Komitet Regionów z okazji polskiej Prezydencji, a przedstawiać będzie m.in. działalność polskiej delegacji;

d) Komitet Regionów zaproponował delegacji przeprowadzenie konkursu EU Mayor of the Year, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku Austrii (kraju sprawującym wówczas Prezydencję). Spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Komitetu Regionów odbyło się 2 września, a 5 października propozycja ta została przedstawiona członkom delegacji podczas spotkania polskiej delegacji;

- koordynacja działań mająca na celu uzupelnienie składu delegacji po wyborach samorządowych.

- w dniu 6 kwietnia odbyło się spotkanie koordynatorów delegacji krajowych do Komitetu Regionów ws. działalności komisji ad hoc ds. przyszłego składu Komitetu Regionów z przedstawicielami Komitetu. Koordynatora polskiej delegacji – dyr. BIWW Monikę Kapturską zastępowała Izabela Gorczyca. Na spotkaniu tym omawiano uwagi do projektu zaleceń do Komisji Europejskiej i Rady w sprawie przyszłego składu KR. Pełna informacja na temat tego spotkania została następnie przekazana marszałkowi Markowi Woźniakowi, który jest członkiem tej komisji ad hoc.

V. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na naszych stronach zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. W minionym półroczu BIWW opublikowano na swojej stronie internetowej ok. 70 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów.

Ponadto informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, organizacji pozarządowych itp. za pomocą naszego biuletynu.

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach mających na celu przedstawienie projektów wdrażanych przez partnerów z innych regionów, a następnie kontaktowali się bezpośrednio z podmiotami w województwie, które zajmują się tematyka związaną z danym projektem przekazując im informacje o projektach i profilu poszukiwanych partnerów.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektu BIWW publikuje również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

VI. Kontakty z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE – patronaty, zapytania, zaproszenia, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach

W minionym roku pracownicy BIWW uczestniczyli w ważnych wydarzeniach oraz tygodniach tematycznych organizowanych przez Komisję Europejską, jak np.: Tydzień Zrównoważonej Energii w UE (22-26 marca), czy Zielony Tydzień – największa europejska konferencja na temat ochrony środowiska (1 – 4 czerwca), Europejski Tydzień Mobilności (16 - 22 września), Europejski Tydzień Regionów i Miast Open – Days (4 – 7 października, opisany w pkt. I, 2), Europejski Tydzień Zatrudnienia (24 – 25 listopada).  

Ponadto BIWW uczestniczyło w wielu seminariach i konferencjach organizowanych przez Komitet Regionów oraz europosłów w Parlamencie Europejskim. Istotne informacje na temat tych wydarzeń i związanych z nimi inicjatyw były przekazywane do województwa lub zamieszczane na stronie internetowej biura.

BIWW złożyło również wniosek do Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej i uzyskało patronat 2010 Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym nad seminarium “Migracja a Spójność” zorganizowanemu 17 listopada w siedzibie BIWW (opisane w pkt. I, 3).

VII. Spotkania w regionie

29 marca dyrektor BIWW, Monika Kapturska złożyła sprawozdanie merytoryczne z działalności biura w 2009 r. na sesji Sejmiku

10 maja dyrektor BIWW, Monika Kapturska była członkiem komisji oceniającej konkurs dziennikarski o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego pt.: „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska”, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu

18 czerwca BIWW współorganizowałonadzwyczajne, wyjazdowe posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów w Poznaniu pt.: „Dysproporcje terytorialne a wykluczenie społeczne – wzmocnienie polityki spójności dla dobra wszystkich obywateli”. W spotkaniu uczestniczyły: dyr. Monika Kapturska i Izabela Gorczyca z BIWW. Przed spotkaniem, w dniu 23 kwietnia pracownicy BIWW odbyli spotkanie z przedstawicielami EPL w celu przygotowania tego posiedzenia. BIWW pośredniczył również w zaproszeniu Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbiety Bieńkowskiej na to posiedzenie w roli prelegenta. Pani minister wstępnie potwierdziła swój udział w posiedzeniu, jednak ostatecznie musiała odmówić ze względu na inne zobowiązania.

VIII. Współpraca z wielkopolskimi europosłami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi

 

Przedstawiciele BIWW przygotowywali szereg prezentacji dla grup goszczących w Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów (opisane w pkt. III, 3).

Wielkopolscy euro posłowie: Sidonia Jędrzejewska, Andrzej Grzyb oraz Konrad Szymański uczestniczyli również w spotkaniach organizowanego przez BIWW Klubu Wielkopolan. W pierwszym spotkaniu wziął również udział Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski (opisane w pkt.5).

Wernisaż wystawy „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”, który odbył się 7 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli, został zorganizowany we współpracy z Posłem do PE, Konradem Szymańskim (opisane w pkt. I, 9).

Przedstawiciele BIWW uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Sławomira Czarlewskiego, w związku z przygotowywaniem wydarzeń kulturalnych podczas trwania polskiej Prezydencji. Ambasador Czarlewski wspomaga działania polskich biur regionalnych przy przygotowywaniu Wigilii w 2011 r. (opisane w pkt. II,1). Dzięki staraniom BIWW Ambasador Czarlewski zgodził się objąć brukselski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy swoim honorowym patronatem (opisane w pkt. I,11).

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych dla polskich regionów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. 25 marca odbyło się spotkanie robocze z ministrem Andrzejem Babuchowskim – koordynatorem Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie na temat Wspólnej Polityki Rolnej. W dniu 29 maja BIWW uczestniczył w spotkaniu z rzecznikiem prasowym Stałego Przedstawicielstwa, które dotyczyło przygotowań do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE i organizowanych z tej okazji wydarzeń, w tym imprez organizowanych w ramach polskiej prezydencji przez regiony. 26 października miało miejsce spotkaniu z koordynatorem Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Moniką Dołowiec dotyczącym strategii Europa 2020, a 19 listopada spotkaniez koordynatorem Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności, Moniką Dołowiecoraz przedstawicielem Wydziału Ekonomiczno – Handlowego, Adamem Janczakiem, dotyczące Piątego Raportu Kohezyjnego oraz nowej inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu wsparcie projektów władz regionalnych i lokalnych dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

IX. Strona internetowa BIWW i newslettery

 
W minionym roku na stronie ukazało się 152 artykułów w języku polskim. 
Najważniejsze publikacje przetłumaczone zostały także na cztery pozostałe języki strony: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański.
Rozesłano 255 informacji za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego.
 

BIWW utworzyło również stronę Klubu Wielkopolan na portalu społecznościowym Facebook. Na profilu Klubu Wielkopolan opublikowano 30 informacji głównie nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW oraz informacji sportowo – kulturalnych odbywających się w Wielkopolsce. Ilość tzw. znajomych wynosi 91. Działanie to ma na celu promocję wielkopolskich wydarzeń oraz zachęcania Wielkopolan przebywających w Brukseli do ściślejszej współpracy z BIWW.

 
 
X. Stażyści
 

W ramach funkcjonującego programu stażowego dla urzędników UMWW, w 2010 r. zrealizowano miesięczne staże w BIWW, w których uczestniczyli:

- marzec:                     Marta Trybuś, Gabinet Marszałka

- kwiecień:                   Zuzanna Bosacka, Gabinet Marszałka

- maj:                          Jacek Willecki, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

- czerwiec:                   Milena Podemska, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

- lipiec:                        Magdalena Maciejewska, Departament Polityki Regionalnej

- wrzesień:                   Anna Nowacka, Departament Kultury

- październik:               Lidia Cichomska, Departament polityki Regionalnej

- listopad:                    Maria Urbaniak, Departament Sportu i Turystyki

Ponadto nieodpłatny miesięczny staż w miesiącu kwietniu odbyła studentka Magdalena Gajewa – Kowalski, a w czerwcu dwutygodniowy staż odbył zwycięzca organizowanego przez województwo konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą funduszom europejskim i ich wpływowi na rozwój regionu – p. Mikołaj Blejwas. W lipcu miesięczny staż, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, obyła przedstawicielka Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, Justyna Krynicka. Staż opierał się na „Procedurze obywania staży w BIWW”, przygotowanej dla urzędników UMWW. Ponadto nieodpłatną miesięczną praktykę w BIWW w lipcu odbył Filip Drgas, w ramach programu praktyk studenckich realizowanego przez UMWW.

 

Przyg. BIWW

Bruksela, dn. 30.01.2011 r.