Marszałek Woźniak w Brukseli debatuje o polityce spójności

Czytaj więcej...„Musimy obiektywnie ocenić przyczyny opóźnień we wdrażaniu funduszy strukturalnych, zamiast pozwalać, żeby były wykorzystywane przez przeciwników polityki spójności w Europie” – zwrócił się Marszałek Marek Woźniak do unijnej komisarz odpowiedzialnej za politykę regionalną Coriny Creţu podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Zakończone dzisiaj trzydniowe (10-12 października) posiedzenie Komitetu poświęcone było w większości polityce regionalnej i miejskiej. Oprócz Komisarz Creţu udział w nim wzięło wielu czołowych polityków unijnych Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (PE) Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych PE Danuta Hübner oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono ogólnounijnemu problemowi wolnego wdrażania funduszy strukturalnych, jednak na tle pozostałych unijnych partnerów polskie regiony wypadają całkiem dobrze. W Wielkopolsce na przykład już prawie 16 procent środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zostało zakontraktowanych, a kolejne konkursy trwają. W rozmowie z Komisarz Creţu Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na to, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 wprowadzono dużo zmian i nowych instrumentów  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, warunkowość ex ante – dlatego więcej czasu trzeba poświęcić, aby zapisy unijne wcielić w życie. „Politykę spójności w poprzedniej perspektywie realizowały w naszych województwach te same zespoły, dlatego  opóźnienia z którymi się teraz zmagamy są spowodowane niczym innym jak wprowadzeniem do procedur wielu nowych wymogów” – tłumaczył M. Woźniak podczas posiedzenia. Zaapelował również do Komisarz, aby Komisja Europejska zbadała wpływ wdrażania tych wymogów oraz nowych mechanizmów na opóźnienia w wydawaniu unijnych pieniędzy, z którymi boryka się dzisiaj cała Unia Europejska.

Czytaj więcej...

Polityka spójności i transport tematami posiedzenia komisji Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął wczoraj (29.09) udział w Brukseli w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów. Pierwsza cześć spotkania odbyła się w formie wspólnego posiedzenia komisji COTER oraz komisji ds. transportu Parlamentu Europejskiego - TRAN. Natomiast druga połowa została poświęcona dyskusji na temat tego jak powinna wyglądać polityka spójności po 2020 roku oraz jak utrzymać jej silną pozycję wśród pozostałych unijnych polityk.

Czytaj więcej...

Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie z udziałem Marszałka M. Woźniaka

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak był jednym z mówców podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który miał miejsce w Bratysławie w dn. 8-9 lipca. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w Europie, które odbywa się cyklicznie co dwa lata w kraju sprawującym prezydencję w Radzie UE.

Zeszłotygodniowy Szczyt został poświęcony konieczności zintensyfikowania inwestycji publicznych w Unii Europejskiej oraz temu jak lepiej skoncentrować je na obywatelach. W wydarzeniu udział wzięli czołowi politycy szczebla unijnego, samorządowego oraz reprezentanci prezydencji, m.in. dwóch wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Jyrki Katainen i Maroš Šefčovič, pełnomocnik rządu Słowacji ds. przewodnictwa w Radzie UE  Ivan Korčok oraz Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. 

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komitetu Regionów poświęconym uproszczeniom w polityce spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (4 lipca) udział w Brukseli w obradach komisji COTER Komitetu Regionów odpowiedzialnej za kwestie spójności terytorialnej i budżetu UE. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele prezydencji Słowacji w UE, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Głównym tematem, wokół którego toczyły się dyskusje były uproszczenia procedur europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityki spójności.

Czytaj więcej...

Przyszłość polityki spójności tematem posiedzenia polskiej delegacji do KR

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył w Brukseli posiedzeniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyło się 15 czerwca, w ramach przygotowań do sesji plenarnej KR. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, którego przewodniczącym jest Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz oraz członek polskiej delegacji. Głównymi tematami wokół których toczyły się rozmowy były agenda miejska oraz kształt polityki spójności po 2020 r. Członkowie dyskutowali również o bieżącej działalności przedstawicieli polskiej delegacji oraz najbliższych wydarzeniach organizowanych przez Komitet Regionów z udziałem polskich samorządowców.

Czytaj więcej...

W Brukseli zakończyła się sesja plenarna Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Woźniaka

Czytaj więcej...W Brukseli zakończyła się dzisiaj dwudniowa sesja plenarna Komitetu Regionów (15-16 czerwca), w której udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Członkowie KR debatowali m.in. nad sytuacją europejskiego przemysłu stalowego, przeglądem 7-letniego budżetu unijnego 2014-2020 oraz wyzwaniami stojącymi przed sa­mo­rządami w Europie. Komisarz Elżbieta Bieńkowska odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, przemysł, przed­siębior­czość i MŚP, Vytenis Andriukatis, Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego byli uczestnikami debat, które odbyły się podczas obrad sesji plenarnej.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak bierze udział w spotkaniu Komitetu Regionów w Amsterdamie

Czytaj więcej...„Przyszłość europejskiej polityki spójności jest nierozerwalnie związana z przyszłością Unii Europejskiej jako całości”.

Marszałek Marek Woźniak wziął 31 maja udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji COTER (tj. Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) Komitetu Regionów, które odbyło się w Amsterdamie. Stolica Holandii - jako miejsce spotkania - została wybrana ze względu na to, że to właśnie ten kraj sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej. Podczas obrad Komisji ważnym tematem, który omawiali samorządowcy, była przyszłość polityki spójności i wskazania co do jej kształtu po 2020 r.

Pomimo tego, że obecny okres programowania w Unii Europejskiej 2014-2020 rozpoczął się dopiero dwa lata temu, dyskusja co do kolejnej perspektywy finansowej po 2020 r., w tym polityki spójności, już się rozpoczęła. Komitet Regionów zdecydował się przygotować swoje stanowisko w tej kwestii w formie opinii „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” Wczoraj w Amsterdamie członkowie debatowali nad tym co powinno znaleźć się w tym dokumencie, jakie postulaty są kluczowe z perspektywy miast i regionów UE, a także dzielili się swoim doświadczeniem z wdrażania funduszy strukturalnych w swoich samorządach.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak dyskutuje w Brukseli z unijną Komisarz Creţu na temat polityki spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak spotkał się wczoraj z Coriną Creţu, Komisarz UE odpowiedzialną za politykę regionalną. Rozmowa dotyczyła wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w obecnej perspektywie finansowej oraz przyszłości polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy M. Woźniaka udział wzięli również marszałkowie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Patrick Amblard odpowiedzialny za fundusze strukturalne w Polsce.

W moim regionie, Wielkopolsce, realizację obecnej perspektywy finansowej rozpoczęliśmy bardzo zdecydowanie. Na początku kwietnia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ogłoszonych zostało 41 postępowań, z czego 29 jest zakończonych. Oznacza to, że dla beneficjentów przygotowano już prawie 25% środków unijnych do dyspozycji. To znaczący wynik”- podkreślił Marszałek Woźniak w dyskusji z Komisarz. Corina Creţu chwaliła polskich samorządowców za efektywne zarządzanie unijnymi pieniędzmi. „Polska jest dla nas niezwykle ważnym partnerem, ponieważ w tej perspektywie finansowej otrzymaliście Państwo najwięcej funduszy na politykę spójności – prawie 80 miliardów euro, z czego prawie 40% jest wdrażanych przez regiony”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak spotyka się w Brukseli z Przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem

Czytaj więcej...

Wczoraj w Brukseli Marszałek Marek Woźniak jako przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Regionów spotkał się wraz z członkami delegacji w siedzibie Rady Europejskiej z jej Przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Podczas spotkania rozmowa toczyła się wokół kryzysów przed którymi stoi obecnie Unia Europejska oraz ich wpływu na polskie samorządy.

W trakcie dyskusji dużo czasu poświęcono tematowi kryzysu migracyjnego. Dziękując Przewodniczącemu Tuskowi za spotkanie, Marszałek Woźniak pytał głównie o ocenę sytuacji w Europie w krótszej i dalszej perspektywie „Czy Europę czeka scenariusz zamknięcia się w twierdzy otoczonej „murami” i zaciekle bronionej przez jej mieszkańców przed inwazją z zewnątrz”. Odpowiadając Przewodniczący D. Tusk powiedział, iż sprawa migracji jest skomplikowana i trudno o prosty klucz do jej rozwiązania. Trzeba pogodzić europejskie wartości z potrzebą bezpieczeństwa wyraźnie oczekiwaną przez mieszkańców Europy. Donald Tusk podkreślił, że wszelkie działania podejmowane przez instytucje unijne mają na celu ograniczenie nielegalnego napływu migrantów do Europy oraz złamanie biznesu przemytniczego. Porozumienie z Turcją ws. wymiany uchodźców ma właśnie taki cel i pomimo, że działa ono dopiero od kilku dni, już widać jego pierwsze rezultaty. Ograniczeniu liczby nielegalnych migrantów sprzyja także zamknięcie granicy między Grecją i Macedonią. Dzięki temu Grecja przestaje być atrakcyjną trasą tranzytową dla osób chcących się dostać do innych krajów UE.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Transport oraz polityka spójności po 2020 r. – Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji COTER w Brukseli

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów - odpowiedzialnej za politykę spójności, unijny budżet oraz transport. W spotkaniu uczestniczył również Dominique Riguet wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego, który przedstawił możliwości zacieśnienia współpracy między obiema komisjami. Członkowie rozmawiali m.in. również o przyszłości polityki spójności, polityce miejskiej, a także śródookresowym przeglądzie unijnego budżetu.

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji TRAN było swojego rodzaju wstępem do rozpoczynającej się stałej, instytucjonalnej współpracy między tymi tematycznie powiązanymi komisjami Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Regionów: TRAN-COTER. Będzie się ona odbywała na wzór istniejącej już od wielu lat współpracy Komisji COTER Komitetu Regionów i Komisji REGI Parlamentu Europejskiego w obszarze polityki spójności. Zarówno Dominique Riguet jak i członkowie COTER-u podkreślali konieczność wspólnych działań w obszarze transportu. Pozwoli to na wymianę poglądów między eurodeputowanymi a europejskimi samorządowcami, co może skutkować wypracowywaniem w przyszłości zbliżonych czy nawet wspólnych postulatów. Wiceprzewodniczący Riguet wielokrotnie podkreślał, że samorządy są dla Parlamentu Europejskiego ważnym partnerem. „Bliższa jest mi koncepcja Europy regionów niż Europy narodów” – stwierdził D. Riguet.

Czytaj więcej...

Priorytety prac na 2016 r. tematem posiedzenia polskiej delegacji do KR

Wozniak jpg

10 lutego w ramach przygotowań do sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) Marszałek Marek Woźniak przewodniczył w Brukseli posiedzeniu polskiej delegacji. Tematami spotkania były m.in. priorytety prac delegacji na 2016 r., zaangażowanie poszczególnych przedstawicieli polskich samorządów w działania Międzyregionalnej Grupy ds. Karpat, a także uzupełnienie wakatów na członków i zastępców Prezydium KR (organ zarządzający Komitetu Regionów).

Na spotkaniu członkowie przyjęli priorytety prac delegacji na 2016 rok. Kluczowymi tematami, na których skupią się przedstawiciele polskich samorządów w ramach swoich działań na forum Komitetu Regionów będą: polityka spójności oraz polityka miejska, wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich oraz śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych. Członkowie polskiej delegacji skoncentrują się również na takich obszarach jak badania i innowacje, rozwój przedsiębiorczości, polityka energetyczna, europejska polityka sąsiedztwa, kryzys migracyjny oraz wzmacnianie tożsamości europejskiej. Powyższe tematy zostały wybrane przy uwzględnienie kalendarza prac i priorytetów Komitetu Regionów oraz Komisji Europejskiej na 2016 r.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli o modelu wdrażania w Polsce polityki spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął udział w zakończonej dzisiaj sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Zaapelował na tym unijnym forum samorządowym o utrzymanie w Polsce dotychczasowego modelu wdrażania polityki spójności, w którym część środków finansowych jest implementowana z sukcesem przez regiony. „My przedstawiciele polskich samorządów mamy uzasadnioną obawę, że polski rząd będzie chciał wystąpić do Komisji Europejskiej o renegocjację umowy partnerstwa i programów regionalnych, po to aby odebrać władzę samorządom w zakresie zarządzania funduszami i przekazać ją urzędnikom rządowym”- stwierdził Marszałek Woźniak w rozmowie z unijną komisarz odpowiedzialną za politykę spójności Coriną Creƫu.

Marszałek podkreślił, że samorządy w Polsce od lat wdrażają unijne fundusze z sukcesem i ma nadzieję, że nadal będą mogły to robić. Polski model zarządzania polityką spójności, gdzie duża część pieniędzy z unijnego budżetu jest przekazywana bezpośrednio do regionów, jest podawany w Unii Europejskiej za wzór skutecznego i efektywnego wykorzystywania tych środków. Komisarz Creƫu zgodziła się, że Polska potrzebuje gwarancji ciągłości i stabilności w realizowaniu polityki spójności. „Polska odniosła duży sukces we wdrażaniu funduszy unijnych i dlatego ważne jest, aby były one nadal implementowane przez osoby, które mają w tym doświadczenie” – podkreśliła Komisarz. 

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj udział w posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów. W jego trakcie członkowie przyjęli m.in. projekt opinii dotyczący ochrony uchodźców na obszarach ich pochodzenia. Dyskutowali również na temat przeciwdziałania radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi. W obradach Komisji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

W dyskusji nt. ochrony uchodźców członkowie podkreślili, że tylko pomoc dla krajów ich obszaru pochodzenia, które przyjmują największe ilości Syryjczyków (m.in. Liban, Jordania, Turcja) może zahamować obecny, niekontrolowany napływ uchodźców do Europy. Możliwość pobytu w regionie pochodzenia jest z pewnością dla większości uchodźców opcją preferowaną, jeśli będą im tam zagwarantowane wystarczająco dobre warunki, a ludzie dostrzegą w przyszłości możliwość powrotu do swojego kraju pochodzenia lub godnego życia w nowym miejscu. Wymaga to jednak zapewnienia odpowiednich usług podstawowych, edukacji dla dzieci, możliwości zatrudnienia i uzyskiwania dochodów, a także pokojowego współistnienia w nowym środowisku. Pomoc finansowa jest ważna, ale jednocześnie należy się dzielić z partnerami z tego regionu swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwojów miejskiego i przedsiębiorczości. Wsparcie nie może mieć jednorazowego charakteru, ale powinno być strategiczne, kompleksowe i prowadzone w perspektywie długoterminowej.

Dzisiejsza dyskusja na posiedzeniu Komisji CIVEX nt. ochrony uchodźców w regionie pochodzenia stanowi uzupełnienie rozmów, które toczą się na innych forach. Wczoraj w Londynie odbyła się konferencja darczyńców „Wsparcie dla Syrii i regionu”, a kilka dni temu w Amsterdamie temat ten był omawiany podczas nieformalnego szczytu ministrów ds. rozwoju krajów członkowskich UE.

Czytaj więcej...

Polscy i chorwaccy samorządowcy rozmawiają o zacieśnianiu współpracy na forum unijnym

Czytaj więcej...3 grudnia w Brukseli Marek Woźniak Marszałek Woj. Wielkopolskiego oraz Nikola Dobroslavić, Prefekt Żupanii Dubrownicko-Neretwiańskiej, poprowadzili wspólne posiedzenie polskiej i chorwackiej delegacji do Komitetu Regionów. Spotkanie było okazją do zacieśnienia istniejącej współpracy pomiędzy samorządowcami z obu krajów, a także do dyskusji na temat obecnego kryzysu migracyjnego. W posiedzeniu udział wzięła członek Gabinetu Przewodniczącego Komitetu Regionów Markku Markkuli, Monika Kapturska, która przedstawiła program prac KR na 2016 r.

Otwierając spotkanie Przewodniczący polskiej delegacji Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że jest to już drugie wspólne posiedzenie obu delegacji do KR. Pierwsze odbyło się przed przystąpieniem Chorwacji do UE w maju 2012 r. w momencie kiedy Chorwaci otrzymali status obserwatorów w Komitecie Regionów. Polscy samorządowcy podzielili się z nimi wówczas zdobytym w ciągu 8 lat doświadczeniem na forum KR. Nikola Dobroslavić, szef delegacji chorwackiej zwrócił uwagę na wiele podobieństw łączących oba kraje oraz na fakt, że Chorwacja zaczęła angażować się w prace Grupy Wyszehradzkiej (Chorwacja uczestniczyła w posiedzeniu Grupy, które odbyło się w październiku 2015 r.).

Czytaj więcej...