Komitet Regionów dyskutuje w Poznaniu o funduszach strukturalnych i Partnerstwie Wschodnim

Czytaj więcej...

Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso i Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, poprowadzą w dniach 8–9 września w Poznaniu rozmowy na temat reformy polityki regionalnej UE oraz otworzą Konferencję Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego.

Z inicjatywy marszałka Marka Woźniaka, przewodniczącego polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w dniach 8 i 9 września br. odbędą się w Poznaniu dwa ważne, międzynarodowe spotkania polityczne, związane ze sprawowanym obecnie przez Polskę przewodnictwem w Radzie UE.

Czytaj więcej...

Seminarium EPL nt. polityki przemysłowej w ramach OPEN DAYS 2011

Czytaj więcej...W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011, grupa EPL w Komitecie Regionów organizuje seminarium pt.: „Regiony i miasta kształtują politykę przemysłową w erze globalizacji”, w którym weźmie udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Seminarium odbędzie się 12 października 2011 w Brukseli  w godz. 14.30 – 17.00. Po rozpoczęciu prac nad Strategią Europa 2020, grupa EPL w Komitecie Regionów zwróciła się do decydentów wszystkich poziomów administracji, aby zaangażowali się w równym stopniu w jej opracowanie i wdrażanie.

W ramach działań mających na celu opracowanie strategii funkcjonującej na zasadzie partnerstwa, której postanowienia są wdrażane w terenie oraz w kontekście Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS, grupa EPL/KR organizuje seminarium poświęcone inicjatywie flagowej „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”.

Regiony i miasta będą na nim prezentować swoje wizje dotyczące nowej polityki przemysłowej dla Europy oraz analizy konkretnych działań, demonstrując w ten sposób swój wkład w kształtowanie sposobu wdrażania polityki przemysłowej w erze globalizacji. Dopełnieniem seminarium będzie wystawa ukazująca przykłady wdrażania przez regiony i miasta siedmiu inicjatyw flagowych wchodzących w skład strategii Europa 2020.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Sejmiku L. Dymarski na posiedzeniach Komitetu Regionów w Brukseli

l._dymarski.jpgW dniach 4 i 5 lipca Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniach dwóch komisji Komitetu Regionów: Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej ECOS. W trakcie posiedzeń zostały przyjęte dwa projekty opinii, które Komitet Regionów przygotowuje na wniosek Polskiej Prezydencji: „Komplementarność działań krajowych i działań UE podejmowanych na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym", której sprawozdawcą jest Francesco Musotto z Włoch (COTER) oraz „Rola władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategii „Europa 2020”, za prace nad którą odpowiada Markku Markkula z Finlandii (ECOS). 

Czytaj więcej...

Warsztaty Platformy Monitorowania Strategii 'Europa 2020'

15 lipca br. odbędą się w Komitecie Regionów doroczne warsztaty Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”. Na podstawie wstępnych wniosków z analizy krajowych programów reform w ramach strategii „Europa 2020” przeprowadzona zostanie pierwsza ocena propozycji KR-u dotyczącej wdrażania strategii poprzez pakty terytorialne. Uczestnicy warsztatów przedyskutują tegoroczną działalność Platformy Monitorowania, jak i jej przyszłe zadania. Rozpoczną się także przygotowania do drugiego sprawozdania monitorującego Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020” (data publikacji: grudzień 2011 r.). W jednym z paneli dyskusyjnych wystąpi Monika Kapturska, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Wielkopolska uczestniczy w pracach Platformy od 2007 roku. Więcej na temat wydarzenia

 

Marszałek Woźniak jednym z mówców na seminarium Komisji COTER w Perugii

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER w Komitecie Regionów wystąpił jako jeden z mówców podczas seminarium wyjazdowego pt. „Nowe wskaźniki: pomiar postępu w polityce spójności”, które odbyło się 29 kwietnia w Perugii, we włoskim regionie Umbria. W ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono wiele prac w zakresie nowych rodzajów podejścia do pomiaru postępu społecznego i dobrobytu. Globalny projekt dotyczący "mierzenia postępu społeczeństw", formalnie ustanowiony w 2008 roku z inicjatywy OECD ma za zadanie promowanie rozwoju wskaźników gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które pomogą lepiej oszacować dobrobyt w poszczególnych społeczeństwach. Od tego czasu, prócz Komisji Europejskiej, będącej jednym z wiodących partnerów międzynarodowej inicjatywy "Wyjść poza PKB", do dyskusji włączyło się wielu partnerów. Organizacje międzynarodowe, rządy, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe i uniwersytety stworzyły wiele własnych projektów badawczych w zakresie doboru wskaźników.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji ECOS w Wenecji.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 roku w Wenecji, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów w Brukseli (KR) weźmie udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak - 'Polskie regiony potrzebują większych inwestycji w transport'

110330_cor_forum_closingsession_18.jpgZaledwie dwa dni po przyjęciu przez Komisję Europejską strategii „Transport w roku 2050" zmierzającej do ustanowienia konkurencyjnego systemu transportu w UE, członkowie Komitetu Regionów zaprosili szefów regionów i miast, członków Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych ekspertów z dziedziny transportu do dyskusji na temat przyszłości unijnego transportu w ramach Forum „Europejskie miasta i regiony w ruchu" (Moving Europe's Regions and Cities: Perspectives of EU Transport Policy and Trans-European Networks). Do wygłoszenia przemówienia zamykającego wydarzenie zaproszono Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Komisji Spójnosci  Terytorialnej w Komitecie Regionów.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej KR i Forum nt. Transportu

Marszałek Marek Woźniak, który jest szefem polskiej delegacji do Komitetu Regionów i jego Wiceprzewodniczącym, weźmie udział w 89. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. 30 marca będzie również uczestniczył w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T", a dzień później w spotkaniu grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej dla Strategii Europa 2020.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów obradował w węgierskim Gödöllõ

gyorgy1.gifW dniach 3 i 4 marca 2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów oraz spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) KR, które odbyły się w węgierskim Gödöllõ pod Budapesztem. Najważniejszym punktem obrad wyjazdowego posiedzenia Prezydium było oświadczenie KR do Rady Europejskiej, w którym członkowie Komitetu wezwali szefów państw i rządów UE do uzgodnienia tzw. paktów terytorialnych – umów o współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy, co przyczyni się do wzbudzenia poczucia odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych za strategię Europa 2020.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak ściąga do Poznania kolejne wydarzenie na Polska prezydencję

Czytaj więcej...Dziś okazało się, iż w stolicy Wielkopolski odbędzie się jeszcze jedno bardzo doniosłe wydarzenie Polskiej Prezydencji. Podczas kończącego się właśnie posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów w Gödöllö na Węgrzech, przyjęto bowiem z wielkim zadowoleniem propozycje złożoną przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie szefa polskiej delegacji do KR, by w Poznaniu odbyć założycielskie posiedzenie tzw. Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów ds. Partnerstwa Wschodniego.

Propozycja wielkopolskiego marszałka to szybka reakcja na wieść o tym, iż unijny Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który miał się odbyć na Węgrzech, został właśnie przeniesiony do Polski.

Czytaj więcej...

Rolnictwo, środowisko morskie i współpraca zagraniczna głównymi tematami sesji plenarnej KR

Czytaj więcej...To w miastach i regionach europejskie cele przekładają się na praktyczne działania. Głównym punktem sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 27–28 stycznia będzie więc debata na temat tego, w jaki sposób decydenci UE mogą ten potencjał wykorzystać. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego przedstawią w Brukseli rozwiązania na rzecz bardziej skutecznej polityki rolnej i morskiej oraz współpracy transgranicznej. W trakcie sesji pod przewodnictwem Mercedes Bresso będą oni mieli także okazję do dyskusji z członkami Komisji Europejskiej: Dacianem Cioloºem (rolnictwo) oraz Marią Damanaki (gospodarka morska i rybołówstwo), a także z Bencem Rétvárim, sekretarzem stanu reprezentującym węgierską prezydencję Rady UE. W sesji plenarnej KR będzie uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak wybrany na wiceszefa chadeków w Komitecie Regionów UE

wozniak_jpg.jpgMarszałek Marek Woźniak został wczoraj wybrany wiceprzewodniczącym grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów. Podczas procedury wyboru Michael Schneider, przewodniczący grupy, przypomniał wszystkim spotkanie zorganizowane w czerwcu tego roku w Poznaniu z inicjatywy Marszałka Woźniaka, poświęcone polityce spójności w kontekście zmniejszania dysproporcji między europejskimi regionami. Przewodniczący Schneider stwierdził, iż duże zainteresowanie kwestiami europejskimi oraz poparcie dla wartości EPP sprawia, iż Marek Woźniak jest znakomitym kandydatem na stanowisko wiceszefa grupy.

Czytaj więcej...

Ogłoszono wyniki konkursu EPL na krótki film o ubóstwie

Czytaj więcej...2 września 2010 roku zakończono drugi konkurs na 60-cio sekundowy film o ubóstwie: „Ubóstwo w Europie: Czy można wyobrazić sobie jakieś rozwiązanie?” (Poverty in Europe: Can you picture the way out?) zorganizowany przez Ugrupowanie Chrześcijańskich demokratów (EPL) w Komitecie Regionów, mający na celu zaangażowanie obywateli w debatę w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji EDUC Komitetu Regionów zakończone

educ_commission_21_jpg.jpgW środę 30 czerwca 2010 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (EDUC) w Komitecie Regionów w Brukseli. Było to ostatnie spotkanie Komisji przed wakacjami.

W czasie spotkania, któremu przewodniczył Alin Adrian Nica zatwierdzono protokół 3. posiedzenia Komisji EDUC (CdR 179/2010), które odbyło się 11 maja 2010r. w Atenach. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Ernesta Maragalla i Mira, ministra edukacji w rządzie Katalonii dotyczące „Deklaracji z Barcelony w sprawie wkładu regionów i władz lokalnych i regionalnych w organizowanie i propagowanie mobilności szkoleniowej osób indywidualnych wykształceniu i szkoleniu zawodowym”.

Czytaj więcej...