Przewodniczący Sejmiku L. Dymarski na posiedzeniach Komitetu Regionów w Brukseli

l._dymarski.jpgW dniach 4 i 5 lipca Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniach dwóch komisji Komitetu Regionów: Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej ECOS. W trakcie posiedzeń zostały przyjęte dwa projekty opinii, które Komitet Regionów przygotowuje na wniosek Polskiej Prezydencji: „Komplementarność działań krajowych i działań UE podejmowanych na rzecz zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym", której sprawozdawcą jest Francesco Musotto z Włoch (COTER) oraz „Rola władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu celów strategii „Europa 2020”, za prace nad którą odpowiada Markku Markkula z Finlandii (ECOS). 

Czytaj więcej...

Warsztaty Platformy Monitorowania Strategii 'Europa 2020'

15 lipca br. odbędą się w Komitecie Regionów doroczne warsztaty Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”. Na podstawie wstępnych wniosków z analizy krajowych programów reform w ramach strategii „Europa 2020” przeprowadzona zostanie pierwsza ocena propozycji KR-u dotyczącej wdrażania strategii poprzez pakty terytorialne. Uczestnicy warsztatów przedyskutują tegoroczną działalność Platformy Monitorowania, jak i jej przyszłe zadania. Rozpoczną się także przygotowania do drugiego sprawozdania monitorującego Komitetu Regionów na temat strategii „Europa 2020” (data publikacji: grudzień 2011 r.). W jednym z paneli dyskusyjnych wystąpi Monika Kapturska, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Wielkopolska uczestniczy w pracach Platformy od 2007 roku. Więcej na temat wydarzenia

 

Marszałek Woźniak jednym z mówców na seminarium Komisji COTER w Perugii

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER w Komitecie Regionów wystąpił jako jeden z mówców podczas seminarium wyjazdowego pt. „Nowe wskaźniki: pomiar postępu w polityce spójności”, które odbyło się 29 kwietnia w Perugii, we włoskim regionie Umbria. W ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono wiele prac w zakresie nowych rodzajów podejścia do pomiaru postępu społecznego i dobrobytu. Globalny projekt dotyczący "mierzenia postępu społeczeństw", formalnie ustanowiony w 2008 roku z inicjatywy OECD ma za zadanie promowanie rozwoju wskaźników gospodarczych, społecznych i środowiskowych, które pomogą lepiej oszacować dobrobyt w poszczególnych społeczeństwach. Od tego czasu, prócz Komisji Europejskiej, będącej jednym z wiodących partnerów międzynarodowej inicjatywy "Wyjść poza PKB", do dyskusji włączyło się wielu partnerów. Organizacje międzynarodowe, rządy, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe i uniwersytety stworzyły wiele własnych projektów badawczych w zakresie doboru wskaźników.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komisji ECOS w Wenecji.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 roku w Wenecji, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów w Brukseli (KR) weźmie udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak - 'Polskie regiony potrzebują większych inwestycji w transport'

110330_cor_forum_closingsession_18.jpgZaledwie dwa dni po przyjęciu przez Komisję Europejską strategii „Transport w roku 2050" zmierzającej do ustanowienia konkurencyjnego systemu transportu w UE, członkowie Komitetu Regionów zaprosili szefów regionów i miast, członków Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych ekspertów z dziedziny transportu do dyskusji na temat przyszłości unijnego transportu w ramach Forum „Europejskie miasta i regiony w ruchu" (Moving Europe's Regions and Cities: Perspectives of EU Transport Policy and Trans-European Networks). Do wygłoszenia przemówienia zamykającego wydarzenie zaproszono Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Komisji Spójnosci  Terytorialnej w Komitecie Regionów.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej KR i Forum nt. Transportu

Marszałek Marek Woźniak, który jest szefem polskiej delegacji do Komitetu Regionów i jego Wiceprzewodniczącym, weźmie udział w 89. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. 30 marca będzie również uczestniczył w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T", a dzień później w spotkaniu grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej dla Strategii Europa 2020.

Czytaj więcej...

Komitet Regionów obradował w węgierskim Gödöllõ

gyorgy1.gifW dniach 3 i 4 marca 2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów oraz spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) KR, które odbyły się w węgierskim Gödöllõ pod Budapesztem. Najważniejszym punktem obrad wyjazdowego posiedzenia Prezydium było oświadczenie KR do Rady Europejskiej, w którym członkowie Komitetu wezwali szefów państw i rządów UE do uzgodnienia tzw. paktów terytorialnych – umów o współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy, co przyczyni się do wzbudzenia poczucia odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych za strategię Europa 2020.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak ściąga do Poznania kolejne wydarzenie na Polska prezydencję

Czytaj więcej...Dziś okazało się, iż w stolicy Wielkopolski odbędzie się jeszcze jedno bardzo doniosłe wydarzenie Polskiej Prezydencji. Podczas kończącego się właśnie posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów w Gödöllö na Węgrzech, przyjęto bowiem z wielkim zadowoleniem propozycje złożoną przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie szefa polskiej delegacji do KR, by w Poznaniu odbyć założycielskie posiedzenie tzw. Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów ds. Partnerstwa Wschodniego.

Propozycja wielkopolskiego marszałka to szybka reakcja na wieść o tym, iż unijny Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który miał się odbyć na Węgrzech, został właśnie przeniesiony do Polski.

Czytaj więcej...

Rolnictwo, środowisko morskie i współpraca zagraniczna głównymi tematami sesji plenarnej KR

Czytaj więcej...To w miastach i regionach europejskie cele przekładają się na praktyczne działania. Głównym punktem sesji plenarnej Komitetu Regionów w dniach 27–28 stycznia będzie więc debata na temat tego, w jaki sposób decydenci UE mogą ten potencjał wykorzystać. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego przedstawią w Brukseli rozwiązania na rzecz bardziej skutecznej polityki rolnej i morskiej oraz współpracy transgranicznej. W trakcie sesji pod przewodnictwem Mercedes Bresso będą oni mieli także okazję do dyskusji z członkami Komisji Europejskiej: Dacianem Cioloºem (rolnictwo) oraz Marią Damanaki (gospodarka morska i rybołówstwo), a także z Bencem Rétvárim, sekretarzem stanu reprezentującym węgierską prezydencję Rady UE. W sesji plenarnej KR będzie uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak wybrany na wiceszefa chadeków w Komitecie Regionów UE

wozniak_jpg.jpgMarszałek Marek Woźniak został wczoraj wybrany wiceprzewodniczącym grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w Komitecie Regionów. Podczas procedury wyboru Michael Schneider, przewodniczący grupy, przypomniał wszystkim spotkanie zorganizowane w czerwcu tego roku w Poznaniu z inicjatywy Marszałka Woźniaka, poświęcone polityce spójności w kontekście zmniejszania dysproporcji między europejskimi regionami. Przewodniczący Schneider stwierdził, iż duże zainteresowanie kwestiami europejskimi oraz poparcie dla wartości EPP sprawia, iż Marek Woźniak jest znakomitym kandydatem na stanowisko wiceszefa grupy.

Czytaj więcej...

Ogłoszono wyniki konkursu EPL na krótki film o ubóstwie

Czytaj więcej...2 września 2010 roku zakończono drugi konkurs na 60-cio sekundowy film o ubóstwie: „Ubóstwo w Europie: Czy można wyobrazić sobie jakieś rozwiązanie?” (Poverty in Europe: Can you picture the way out?) zorganizowany przez Ugrupowanie Chrześcijańskich demokratów (EPL) w Komitecie Regionów, mający na celu zaangażowanie obywateli w debatę w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji EDUC Komitetu Regionów zakończone

educ_commission_21_jpg.jpgW środę 30 czerwca 2010 r. Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych (EDUC) w Komitecie Regionów w Brukseli. Było to ostatnie spotkanie Komisji przed wakacjami.

W czasie spotkania, któremu przewodniczył Alin Adrian Nica zatwierdzono protokół 3. posiedzenia Komisji EDUC (CdR 179/2010), które odbyło się 11 maja 2010r. w Atenach. Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Ernesta Maragalla i Mira, ministra edukacji w rządzie Katalonii dotyczące „Deklaracji z Barcelony w sprawie wkładu regionów i władz lokalnych i regionalnych w organizowanie i propagowanie mobilności szkoleniowej osób indywidualnych wykształceniu i szkoleniu zawodowym”.

Czytaj więcej...

Przedstawiciele EPP: razem przeciwko wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej...Po raz pierwszy do Poznania, na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka przyjechała do Poznania na Nadzwyczajne Posiedzenie Wyjazdowe Grupa Europejskiej Partii Ludowej Komitetu Regionów z jej Przewodniczącym Michaelem Schneiderem. Obrady pod hasłem „Dysproporcje terytorialne a wykluczenie społeczne – wzmocnienie polityki spójności dla dobra wszystkich obywateli”, w których uczestniczyło nadzwyczaj wielu członków EPP, zakończyły się przyjęciem stanowiska na temat roli polityki spójności w zmniejszaniu różnic między europejskimi regionami oraz w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Gospodarz spotkania Marszałek Marek Woźniak podkreślił w swoim wystąpieniu, że „tylko poprzez wdrożenie silnej europejskiej polityki spójności we współpracy ze szczeblem lokalnym, regionalnym oraz centralnym, UE będzie mogła wykorzystać szansę na promowanie modelu bardziej spójnego społeczeństwa”.

 

Czytaj więcej...

Marszałek M.Woźniak prowadzi w Hiszpanii europejską debatę na temat polityki regionalnej

wozniak_jpg.jpgW ramach prezydencji hiszpańskiej, Komisja Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów COTER, obraduje w dniach 24 i 25 czerwca w andaluzyjskim mieście – Jaen. Pod przewodnictwem Marka Woźniaka, który od lutego tego roku sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego tej strategicznej komisji, lokalni i regionalni politycy z całej Unii Europejskiej debatują przez dwa dni nad przyszłością polityki spójności UE. Komitet Regionów został zaproszony do Jaen z inicjatywy Lucena Barranquero, Sekretarza Generalnego Spraw Zagranicznych Autonomicznej Wspólnoty Andaluzji. Na regularnym posiedzeniu w dniu 24 czerwca członkowie COTER koncentrowali swoją uwagę na ostatnim raporcie strategicznym Komisji Europejskiej dotyczącym realizacji programów polityki spójności na lata 2007-2013, współpracy międzyregionalnej oraz strategii Morza Północnego. Dzisiaj Marszałek Woźniak wraz z Marią del Mar Moreno, Ministrem Regionu ds. prezydencji w Andaluzji otworzyli również seminarium „Polityka spójności po Lizbonie”, zapraszając europejskich ekspertów do debaty

Czytaj więcej...