Komisja COTER dyskutuje o przyszłości polityki spójności po 2013 roku

Czytaj więcej...Na swoim wczorajszym posiedzeniu Komisja Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) przyjęła opinię Marszałka Woj. Wielkopolskiego Marka Woźniaka ws. Wspólnych Ram Strategicznych. Jej ostateczne przyjęcie nastąpi podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w październiku br. podczas tzw. Open Days, czyli Dni Otwartych Regionów i Miast w Brukseli.

Czytaj więcej...

Wystąpienie Marszałka Woźniaka w Parlamencie Europejskim

Czytaj więcej...Marek Woźniak: „We wspólnych ramach strategicznych trzeba uwzględnić specyfikę regionalną całej Unii Europejskiej” 20.06.2012. Marek Woźniak (PL/PPE), zasiadający w Komitecie Regionów (KR) marszałek województwa wielkopolskiego, który został wyznaczony na sprawozdawcę projektu opinii w sprawie wspólnych ram strategicznych (WRS), wziął udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI), by przedstawić punkt widzenia KR-u na tę kwestię.

Marek Woźniak oznajmił, że „KR w pełni popiera zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady, by WRS zostały przyjęte raczej jako załącznik do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, a nie jako akt delegowany”. Dodał następnie, że wynika to z faktu, iż „jest to jedyny sposób na formalne włączenie KR-u w prace prawodawcze, zgodnie z art. 177 Traktatu”.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak moderatorem debaty na Forum Komitetu Regionów dot. Wspólnych Ram Strategicznych

Czytaj więcej...W dniu 10 maja 2011 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli odbędzie się Forum pt.: „Regiony i miasta na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego: Wspólne Ramy Strategiczne dla polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa w okresie 2014–2020”. Moderatorem jednego z warsztatów Forum będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który jest sprawozdawcą opinii KR w sprawie Wspólnych Ram Strategicznych.

Czytaj więcej...

Polska delegacja wita Chorwatów w Komitecie Regionów

 

p1000258.jpgW czwartek 3 maja odbyło się kolejne posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Jego gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele chorwackich samorządów, którzy otrzymali właśnie w Komitecie status obserwatorów. Od połowy przyszłego roku, po wejściu do Unii Europejskiej Chorwaci staną się 28. krajową delegacją w tym zgromadzeniu.

Vojko Obersnel, prezydent miasta Rijeka, przyszły szef delegacji chorwackiej podziękował polskim samorządowcom za wsparcie podczas długiej i wyboistej drogi Chorwacji do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

KR wita obserwatorów chorwackich i dyskutuje z Przewodniczącym Rady Europejskiej o wyjściu z kryzysu

1.jpg„Europa musi pozostać atrakcyjnym kontynentem dla wszystkich swoich obywateli, także mieszkańców uboższych regionów. Dlatego potrzebujemy kontynuacji polityki spójności, będącej przykładem europejskiego sukcesu. To właśnie dzięki polityce spójności, dobrze zainwestowanym funduszom strukturalnym i sprawnemu zarządzaniu, Polska w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego stała sie zieloną wyspą na mapie Europy” – mówił marszałek Marek Woźniak podczas sesji plenarnej, odpowiadając na słowa Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy'a.

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady UE Herman Van Rompuy na sesji plenarnej KR

„Konfrontacja między państwami członkowskimi na ostatnim posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych potwierdza obawy europejskich regionów i miast związane z coraz większą popularnością krótkowzrocznych apeli o cięcia i oszczędności. Podejście to ogranicza zdolność UE do wsparcia wzrostu i zatrudnienia, zmniejsza skuteczność polityki spójności oraz zagraża realizacji celów strategii »Europa 2020«”. Dlatego też, zdaniem przewodniczącej Komitetu Regionów (KR-u) Mercedes Bresso, „debata przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy’a z głęboko zaangażowanymi w te zagadnienia przewodniczącymi regionów, burmistrzami i demokratycznie wybranymi przedstawicielami lokalnymi na majowej sesji plenarnej będzie niepowtarzalną okazją do przedyskutowania potrzeb milionów obywateli, którzy oczekują, że UE będzie ich wspierać w zmaganiach z obecnym kryzysem”.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji CIVEX w Komitecie Regionów

Czytaj więcej...Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski bierze dziś udział w 13. posiedzeniu komisji CIVEX w Komitecie Regionów. Głównymi tematami spotkania są migracja oraz azyl. Członkowie komisji zajmującej się obywatelstwem, sprawowaniem rządów, sprawami instytucjonalnymi i zewnętrznymi będą dzisiaj również debatować nad propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi finansowania w obszarze spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obywatelstwa w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Czytaj więcej...

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Spójności Terytorialnej

Czytaj więcej...W dniach 05 – 06 marca w Lizbonie odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz seminarium na temat przyszłości transportu w Europie. Spotkania poświęcone będą kluczowym opiniom Komitetu Regionów (KR) dotyczącym rozporządzeń wchodzących w skład pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r.

Marszałek Woźniak jako przewodniczący polskiej delegacji w Komitecie Regionów i wiceprzewodniczący Komisji COTER czynnie uczestniczy w trwającej dyskusji. Władze regionalne i lokalne aktywnie opiniują wnioski rozporządzeń w sprawach: funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, funduszy rozwoju regionalnego, społecznego i spójności oraz wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.   Przyjmowanie strategicznych stanowisk KR ma na celu wywarcie właściwego wpływu na kształt przyszłej polityki na poziomie europejskim.

W spotkaniach wezmą również udział prezydent Lizbony, przedstawiciele Duńskiej Prezydencji w Radzie UE, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. 

Czytaj więcej...

Polska delegacja do Komitetu Regionów podsumowuje prezydencję

1.jpgPodsumowanie prezydencji oraz priorytety prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów na 2012 rok były głównymi tematami spotkania, które odbyło się 15 lutego przy okazji 94. sesji plenarnej KR. Przewodniczący delegacji, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprosił Stałego Przedstawiciela RP przy UE Jana Tombińskiego do wzięcia udziału w spotkaniu polskich samorządowców.

Ambasador przedstawił główne osiągnięcia polskiej prezydencji, zarysował obecną sytuację polityczną w UE oraz dalsze działania Polski w ramach trio z Danią i Cyprem.

Czytaj więcej...

Sesja plenarna Komitetu Regionów

14 lutego br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów (KR) w Brukseli. Spotkanie poświęcone było  sprawom budżetowym w ramach Komisji Spraw Finansowych i Administracyjnych, strukturze i finansowaniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) oraz Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM).

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak rozmawia w Brukseli z Komisarzem ds. Polityki Regionalnej

hahn.wozniak.jpgWczoraj w Brukseli Komisarz UE  ds. polityki regionalnej Johannes Hahn przyjął w swoim gabinecie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, i jednocześnie przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie Regionów, Marka Woźniaka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, którzy przekazali uwagi dotyczące pakietu legislacyjnego dla polityki spójności po 2013 r.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak sprawozdawcą opinii KR ws. Wspólnych Ram Strategicznych

120511_027_.jpgMarszałek Marek Woźniak został dziś mianowany sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów w sprawie Wspólnych Ram Strategicznych. Ramy, które zostaną oficjalnie opublikowane przez Komisję Europejską w styczniu przyszłego roku, nakreślą wspólne kierunki wdrażania dla pięciu najważniejszych funduszy strukturalnych w latach 2014-2020: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa.

To nowatorskie podejście zapewni ujednolicenie procedur planowania, programowania oraz wdrażania funduszy.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli o polityce regionalnej i wynikach polskich wyborów

1.marszalek.jpgZ udziałem marszałka Marka Woźniaka odbyła się w Brukseli sesja plenarna Komitetu Regionów oraz towarzyszący jej Europejski Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS. Komitet obradował w dniach 10-12 października. Podczas poprzedzającego sesję spotkania grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w KR jej wiceprzewodniczący marszałek Marek Woźniak szczegółowo poinformował członków tego gremium o wynikach wyborów parlamentarnych w Polsce, o ich znaczeniu dla ciągłości działań polskiej prezydencji i kontynuacji europejskiego wymiaru polskiej polityki. Te informacje spotkały się to z bardzo pozytywną reakcją w wypowiedziach członków EPP.

Czytaj więcej...

Debata na temat priorytetowych wydatków UE i polityki przemysłowej w dobie kryzysu na sesji ...

Czytaj więcej...Przewodniczący regionów i burmistrzowie z całej UE spotkają się w Brukseli w przyszłym tygodniu, by wziąć pod lupę reformę budżetu unijnego i pakiet dotyczący polityki regionalnej na lata 2014–2020. Równocześnie z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast „Open Days”, Komitet Regionów odbędzie sesję plenarną w dniach 10–12 października br., na której omówi przyszłość polityki przemysłowej z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Antoniem Tajanim.

Czytaj więcej...