Marszałek Woźniak bierze udział w posiedzeniu komisji COTER

14-12-18
Biuro Wielkopolski w Brukseli

wozniak coterDzisiaj w Brukseli odbyło się posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W trakcie posiedzenia członkowie zdecydowali o obszarach priorytetowych, na których skupią się w przyszłym roku, przedyskutowali trzy projekty opinii oraz wyznaczyli nową przewodniczącą komisji. Została nią Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania, z którym Wielkopolska aktywnie współpracuje na poziomie europejskim.

Gratulując wyboru na przewodniczącą, Marszałek Woźniak podkreślił bardzo dobrą współpracę Wielkopolski i Nowej Akwitanii: „Mamy wspólny Dom Regionów w Brukseli, który jest doskonałym projektem. Wspólnie walczyliśmy o przyszłość polityki spójności. Gościliśmy komisarz Creţu (przyp. BIWW – unijna komisarz ds. polityki spójności), której przekazaliśmy nasze wspólne uwagi nt. przyszłości polityki spójności”.

 

 

W przyszłym roku w Unii Europejskiej toczyć się będą intensywne dyskusje nt. przyszłego budżetu unijnego oraz rozdziału środków w jego ramach na poszczególne polityki i inicjatywy unijne. Instytucje będą podejmować również ostateczne decyzje dotyczące kształtu i zasad wdrażania tych polityk. Pod tym kątem Komisja COTER zaplanowała swoje prace w 2019 r., zwracając również uwagę na to, jak ważna będzie współpraca członków z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji. W przyjętym dzisiaj dokumencie znalazło się sześć obszarów priorytetowych: polityka spójności 2021-2027; wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027; wdrożenie agendy miejskiej dla UE; odnowienie agendy terytorialnej po 2020 r.; współpraca transgraniczna i EUWT; oraz transport.

Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat trzech opinii dotyczących: bezpieczeństwa ruchu drogowego; usprawnienia realizacji sieci TEN-T; europejskiego semestru i polityki spójności oraz tego, jak można dostosować reformy strukturalne do długotrwałych inwestycji. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej i austriackiej prezydencji w Radzie UE.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów