Debata nt. przyszłego budżetu UE podczas posiedzenia polskiej delegacji do KR

36656104 10214810101677889 6245162974172938240 n 14 lipca br. Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów (KR). Tematami spotkania był propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej w kwestii wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Gościem spotkania byli: Magdalena Sapała, analityk ds. polityk UE z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego oraz Radomir Matczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Krajowej i Europejskiej Polityki Strukturalnej powołanego przy Związku Województw RP.

Marszałek Woźniak odniósł się na początku posiedzenia do bieżących dyskusji na forum unijnym i jednego z najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie stoi UE - brexitu. W świetle wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, unijny budżet się zmniejszy, a więc składki członkowskie nie będą mogły pozostać na tym samym poziomie. Trwa również dyskusja nt. miejsc w Europejskim Komitecie Regionów, które zostaną zwolnione przez brytyjskich samorządowców. Według KR, trzy dodatkowe miejsca powinny zostać przyznane Cyprowi, Estonii i Luksemburgowi (są one rozdzielane zgodnie z zasadą liczebności kraju), które straciły mandaty w związku z przystąpiueniem Chorwacji do UE 5 lat temu. Pozostałe miejsca KR sugeruje zamrozić na rzecz nowych państw, które mogą przystąpić do UE w najbliższym czasie. Obecnie krajami kandydującymi są m.in. : Albania, Czarnogóra, Północna Macedonia, Bośnia i Hercegowina i Serbia.

Podczas spotkania Magdalena Sapała przedstawiła propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dot. wieloletnich ram finansowych po 2020 r. Jak twierdzi prelegentka, KE postanowiła działać na podstawie doświadczeń z poprzednich WRF i zdecydowała o zmianie ich struktury, która wpływa na elastyczność. KE planuje również zmiany w zakresie dochodów własnych i proponuje wprowadzić nowe źródła m.in. dot. środowiska oraz podstaw opodatkowania. W przyszłym WRF zostaną stworzone nowe działy i nazwy programów, nastąpi też redukcja liczby programów i funduszy. Środki przeznaczone na programy należące do jednego działu będzie można łatwiej przesuwać na rzecz innych (w jednym dziale znajdzie się teraz np. program Erasmus+ i polityka spójności). Przedstawicielka PE poinformowała, że zgodnie z propozycją KE budżet dla Polski w latach 2021-2027 zmniejszy się o 23%.

Radomir Matczak podkreślił, że środki odebrane polityce spójności zostaną przeznaczone na nowy cel – InvestEU, czyli inwestycje UE nakierowane na tworzenie miejsc pracy i rozwój. Oprócz cięć w przyszłym budżecie UE, nastąpi również spory wzrost kwot przeznaczonych na inicjatywy takie jak Erasmus+ (92%), Horyzont Europe - obecnie 2020 - (29%), konkurencyjność (43%), a także nowe priorytety unijne – migracja, granice, bezpieczeństwo i obronność (359%). Zakres polityki spójności zostanie ograniczony z 11 do 5 celów i będą  dotyczyły: innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej, transformacji energetyki, gospodarki o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu i zarządzania ryzykiem, mobilności i połączeń teleinformatycznych, Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych. Poza tym stworzone zostaną 2 cele horyzontalne: budowanie zdolności administracyjnych i współpraca między regionami i ponad granicami. W obliczu redukcji środków przeznaczonych dla Polski (o 19,4%) powstała obawa województw polskich o skuteczność oraz efektywność polityki spójności w przyszłych latach. Prelegent przedstawił postulaty polskich regionów w kwestii przyszłości polityki spójności, wśród których znalazły się: utrzymanie proponowanej przez KE alokacji dla polityki spójności, zwiększenie elastyczności w przesuwaniu środków między funduszami, zwiększenie budżetu Funduszu Spójności, a także promowanie polskiego know-how w instrumentach terytorialnych i finansowych.

W trakcie spotkania członkowie polskiej delegacji podsumowali także wcześniejsze obrady Prezydium KR oraz przygotowali się do sesji plenarnej.

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli