Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości Europy i zmian klimatu.

39987467582 187607c45c oPrzyszłość Europy, rozpoczynająca się prezydencja austriacka oraz zmiany klimatu były głównymi tematami sesji plenarnej trwającej w dniach 4-5 lipca br. w Europejskim Komitecie Regionów, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak.

Przyszłość Europy jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów na forum europejskim. Europejski Komitet Regionów zaprosił do debaty przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych z całej Europy, aby móc włączyć do dyskusji samorządowców, którzy nie są  członkami KR i mają mniej okazji do wyrażania swoich opinii na forum UE. Gośćmi sesji plenarnej byli reprezentanci polskich metropolii, francuskich merów oraz fińskich władz lokalnych i regionalnych. Rafał Dutkiewicz – Przewodniczący Unii Metropolii Polskich podkreślił rolę dużych miast w gospodarkach poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają się metropolie, przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zaznaczając, iż przyszłością są zielone miasta będące jednocześnie zdolne do skutecznej integracji migrantów.

 

W trakcie sesji KR odbyła się także dyskusja na temat właśnie rozpoczętej prezydencji Austrii w Radzie UE. Juliane Bogner-Strauss, minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży podkreśliła, że zgodnie z mottem przewodnictwa – „Europa, która chroni”, priorytetami będzie bezpieczeństwo i zwalczanie nielegalnej migracji, zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez cyfryzację oraz zagwarantowanie stabilności w sąsiedztwie UE, przede wszystkim w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich i Europy Południowo-Wschodniej.

bogner starussPo raz pierwszy podczas sesji plenarnej odbyła się specjalna debata, podczas której członkowie wypowiadali się na tematy o szczególnym znaczeniu dla samorządów, które reprezentują. Jedna z kwestii, dotycząca nowego podziału statystycznego oraz przydziału budżetu UE po 2020 r., została zaproponowana przez członka polskiej delegacji – Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika.

Drugiego dnia część sesji została poświęcona tematowi zmian klimatycznych oraz zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych w realizację porozumienia paryskiego w dziedzinie klimatu. Tomasz Chruszczow, specjalista ds. działań klimatycznych z polskiego Ministerstwa Środowiska oraz Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic omówili założenia zbliżającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych COP24, która odbędzie się w Katowicach w grudniu br. Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, zaznaczył, iż Unia Europejska wyznacza sobie bardzo ambitne cele klimatyczne i zachęcił członków KR do podejmowania aktywności w tym obszarze w swoich samorządach. Zwrócił również uwagę, iż długofalowy budżet UE jest kluczowym narzędziem realizacji działań klimatycznych i transformacji energetycznej.

canetePrzed rozpoczęciem sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do KR, którego tematem były Wspólne Ramy Finansowe na lata 2021-2027. Zagadnienie przedstawili Magdalena Sapała z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, która omówiła propozycje Komisji dotyczące przyszłego, wieloletniego budżetu UE z punktu widzenia PE oraz Radomira Matczaka – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej z woj. pomorskiego. Przedstawił on wyzwania i konsekwencje dotyczące budżetu wynikające z opublikowanych dokumentów, które w najbliższych miesiącach będą negocjowane przez instytucje europejskie.

Podczas sesji przyjęto opinie nt. Celów Partnerstwa Wschodniego na 2020 r. – wkład władz lokalnych i regionalnych, a także opinie dot. wdrożenia agendy miejskiej dla UE i zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE. W ramach przygotowań do sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak wziął również udział w spotkaniach prezydiów Europejskiego Komitetu Regionów i grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przyszłość Europy jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów na forum europejskim. Europejski Komitet Regionów zaprosił do debaty przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych z całej Europy, aby móc włączyć do dyskusji samorządowców, którzy nie są członkami KR i mają mniej okazji do wyrażania swoich opinii na forum UE. Gośćmi sesji plenarnej byli reprezentanci polskich metropolii, francuskich merów oraz fińskich władz lokalnych i regionalnych. Rafał Dutkiewicz – Przewodniczący Unii Metropolii Polskich podkreślił rolę dużych miast w gospodarkach poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają się metropolie, przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zaznaczając, iż przyszłością są zielone miasta będące jednocześnie zdolne do skutecznej integracji migrantów.

W trakcie sesji KR odbyła się także dyskusja na temat właśnie rozpoczętej prezydencji Austrii w Radzie UE. Juliane Bogner-Strauss, minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży podkreśliła, że zgodnie z mottem przewodnictwa – „Europa, która chroni”, priorytetami będzie bezpieczeństwo i zwalczanie nielegalnej migracji, zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez cyfryzację oraz zagwarantowanie stabilności w sąsiedztwie UE, przede wszystkim w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich i Europy Południowo-Wschodniej.

Po raz pierwszy podczas sesji plenarnej odbyła się specjalna debata, podczas której członkowie wypowiadali się na tematy o szczególnym znaczeniu dla samorządów, które reprezentują. Jedna z kwestii, dotycząca nowego podziału statystycznego oraz przydziału budżetu UE po 2020 r., została zaproponowana przez członka polskiej delegacji – Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika.

Drugiego dnia część sesji została poświęcona tematowi zmian klimatycznych oraz zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych w realizację porozumienia paryskiego w dziedzinie klimatu. Tomasz Chruszczow, specjalista ds. działań klimatycznych z polskiego Ministerstwa Środowiska oraz Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic omówili założenia zbliżającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych COP24, która odbędzie się w Katowicach w grudniu br. Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, zaznaczył, iż Unia Europejska wyznacza sobie bardzo ambitne cele klimatyczne i zachęcił członków KR do podejmowania aktywności w tym obszarze w swoich samorządach. Zwrócił również uwagę, iż długofalowy budżet UE jest kluczowym narzędziem realizacji działań klimatycznych i transformacji energetycznej.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do KR, którego tematem były Wspólne Ramy Finansowe na lata 2021-2027. Zagadnienie przedstawili Magdalena Sapała z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, która omówiła propozycje Komisji dotyczące przyszłego, wieloletniego budżetu UE z punktu widzenia PE oraz Radomira Matczaka – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej z woj. pomorskiego. Przedstawił on wyzwania i konsekwencje dotyczące budżetu wynikające z opublikowanych dokumentów, które w najbliższych miesiącach będą negocjowane przez instytucje europejskie.

Podczas sesji przyjęto opinie nt. Celów Partnerstwa Wschodniego na 2020 r. – wkład władz lokalnych i regionalnych, a także opinie dot. wdrożenia agendy miejskiej dla UE i zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE. W ramach przygotowań do sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak wziął również udział w spotkaniach prezydiów Europejskiego Komitetu Regionów i grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli