Nowe rozwiązania sprzyjające środowisku głównym tematem posiedzenia komisji COTER w Europejskim Komitecie Regionów

Czytaj więcej...W Brukseli odbyło się dzisiaj, 17 maja, posiedzenie komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział wziął Marszałek Marek Woźniak. W jego trakcie przyjęto projekty trzech opinii ws. strategii mobilności niskoemisyjnej, klasyfikacji terytorialnej i typologii oraz projektów opartych na kontaktach międzyludzkich na obszarach przygranicznych. W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele prezydencji maltańskiej, Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. 

Członkowie komisji COTER w projekcie opinii „Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej” podkreślili m.in., jak duże znaczenie ma zaangażowanie się władz samorządowych w promowanie rozwiązań sprzyjających środowisku. Może się to odbywać np. poprzez zachęcanie do korzystania z pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, tworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, oddzielnych pasów ruchu dla autobusów, czy „zielonych” tablic rejestracyjnych lub obniżki stawek opłat drogowych.

Czytaj więcej...

Sukces polskiej delegacji – stanowisko Europejskiego Komitetu Regionów ws. przyszłości polityki spójności prezentuje polskie interesy

Czytaj więcej...Sukces polskiej delegacji na sesji Europejskiego Komitetu Regionów. Prawie wszystkie polskie poprawki ws. przyszłości polityki spójności znalazły się w oficjalnym dokumencie Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Marszałek Marek Woźniak, który wziął udział w sesji plenarnej KR (11-12 maja, Bruksela) w imieniu polskiej delegacji prezentował polskie stanowisko, przygotowane przez międzyregionalny zespół ekspertów.

Czytaj więcej...

Przyszłość Europy leży w regionach i miastach – posiedzenie komisji CIVEX w Brukseli

Czytaj więcej...„Przyszłość Europy leży w regionach i miastach” powiedział Antoine Kasel, doradca Jean-Claude Junckera Przewodniczącego Komisji Europejskiej dzisiaj w Europejskim Komitecie Regionów podczas posiedzenia komisji CIVEX. W spotkaniu, które w dużej części było poświęcone dyskusji na temat przyszłości Europy, udział wziął Marszałek Marek Woźniak. Komisja rozpoczęła właśnie prace nad opinią „Rozważania nad Europą”, o przygotowanie której samorządowców poprosił Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. 

Dokument jest przygotowywany wspólnie przez Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkulę oraz pierwszego Wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza. Otwierając debatę K. Lambertz podkreślił, że Europa nie może być budowana bez udziału Europejczyków, albo wbrew ich woli. „Musimy zaangażować miasta i regiony, gdyż to one są najbliżej obywateli. Jest to oczywistość, ale czasami warto takie oczywiste prawdy przypominać” – powiedział. W Unii Europejskiej to właśnie samorządy cieszą się największym zaufaniem obywateli jak wynika z badań Eurobarometru (ośrodek badania opinii publicznej), które zaprezentował podczas posiedzenia przedstawiciel Komisji Europejskiej. Kolejne z największym zaufaniem społecznym to instytucje unijne (około 10 punktów procentowych mniej niż samorządy), a dopiero po nich znajdują się władze krajowe.  

Czytaj więcej...

Główny negocjator UE ws. Brexitu Michel Barnier gościem sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Brexit oraz stanowisko Unii Europejskiej w zbliżających się negocjacjach były jednym z głównych tematów zakończonej dzisiaj w Brukseli (22-23 marca) sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. Z europejskimi samorządowcami spotkał się Michel Barnier, który odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie negocjacji z Wielką Brytanią. „Najpierw obywatel” będzie głównym priorytetem od samego początku negocjacji – pokreślił Barnier w swoim wystąpieniu.

Aby wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbyło się w sposób uporządkowany, a negocjacje zakończyły się sukcesem trzeba spełnić kilka warunków – mówił podczas sesji Barnier. Te warunki to jedność 27 krajów członkowskich, idąca w parze z przejrzystością i debatą publiczną, zniesienie niepewności, którą wywołała decyzja o Brexicie, oraz zbudowanie nowych stosunków z Wielką Brytanią. Gwarancje praw Europejczyków, będą od początku negocjacji stanowiły główny priorytet dla Unii Europejskiej. Będą musiały opierać się one na zasadach wzajemności, trwałości i braku dyskryminacji. UE będzie również oczekiwała wywiązania się Wielkiej Brytanii z wszelkich zobowiązań podjętych w trakcie jej funkcjonowania w ramach Wspólnoty, również tych finansowanych.

Czytaj więcej...

Komisja COTER przyjęła opinię ws. polityki spójności

Czytaj więcej...Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 12. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Spotkanie odbyło się 2 marca w Warszawie na zaproszenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego W jego trakcie członkowie Komisji COTER przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Projekt został opracowany przez Michaela Schneidera, Przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Marek Woźniak przy wsparciu innych marszałków wniósł 22 poprawki do opinii Michaela Schneidera, z których większość została uwzględniona.

Wśród głównych postulatów opinii Schneidera znalazły się: zapewnienie polityce spójności znaczącej roli w Europie po 2020 r. zwiększenie skuteczności polityki spójności poprzez jej elastyczne wdrażanie w samorządach oraz uproszczenie procedur zmian programów operacyjnych. Dokument zakłada także konieczność planowania i realizowania polityki spójności w oparciu o wiarygodne, porównywalne i solidne statystki, zwiększenie skuteczności i wydajności wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz uwzględnienie problemów miejskich (środowisko, włączenie społeczne, migracja, transformacja cyfrowa) w polityce spójności. Opinia mówi także o tym, że polityka spójności ma dodatkowo stanowić strategię wspierania innowacji, a także o wzmocnieniu wzajemnej synergii między polityką spójności i innymi instrumentami wsparcia („Łącząc Europę”, „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS). Postuluje też uwzględnianie zasady proporcjonalności w zakresie realizacji i kontroli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz usuwanie przeszkód biurokratycznych w opracowywaniu ogólnych wytycznych polityki spójności oraz przy wdrażaniu i realizacji poszczególnych programów i projektów.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Dzisiaj w Brukseli zakończyła się pierwsza sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w 2017 r., w której obradach udział wziął Marszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący KR. Jednym z głównych tematów poruszonych przez samorządowców były plany prezydencji maltańskiej na pierwszą połowę roku. W posiedzeniu wziął udział Ian Borg, reprezentujący prezydencję, który przedstawił obszary priorytetowe, nad którymi pracować będzie do lipca Unia Europejska. Zapoznał również uczestników sesji plenarnej ze stanowiskiem Malty na temat polityki spójności. Z członkami KR spotkali się również unijny Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, Wiceprzewodniczący Europejskiego Banku Inwestycyjnego Vazil Hudak oraz Posłanka do Parlamentu Europejskiego Silvia Costa. Podczas posiedzenia przyjęto szesnaście opinii oraz dwie rezolucje.

Od stycznia prezydencję w Unii Europejskiej pełni Malta – najmniejszy z 28 krajów członkowskich - i to ona wskazuje kierunki działań unijnych w trakcie sześciu miesięcy swojego przewodnictwa. Podczas posiedzenia Ian Borg, poseł i sekretarz parlamentarny odpowiedzialny za prezydencję, przedstawił członkom Europejskiego Komitetu Regionów sześć kluczowych obszarów, na których Malta planuje skoncentrować swoje prace. Podkreślił, że Unia Europejska musi działać na rzecz procesu stabilizacji w Libii, nadal wspierać transformację demokratyczną w Tunezji, oraz angażować się w rozwiązywanie konfliktów zbrojnych: w Syrii, czy palestyńsko – izraelskiego. Poseł odniósł się również do zakończonego w zeszłym tygodniu Szczytu na Malcie, i uzgodnionego 10-cio punktowego planu dla Libii (więcej informacji). Poza wspólną polityką sąsiedztwa, w ramach której będą podejmowane wymienione działania, Malta za kluczowe tematy uznała: wspólny rynek, migracje, bezpieczeństwo, włączenie społeczne oraz sektor morski.

Czytaj więcej...

Polskie regiony przekazują w Europejskim Komitecie Regionów stanowisko ws. polityki spójności po 2020 r.

Czytaj więcej...Wczoraj w Brukseli z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji z Michaelem Schneiderem, sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości polityki spójności. Podczas spotkania M. Schneider otrzymał stanowisko polskich regionów zawierające postulaty województw dotyczące tego jak powinna wyglądać i funkcjonować ta polityka po 2020 r.

„Polskie regiony mają dobre doświadczenia i znakomite efekty we wdrażaniu środków z regionalnych programów operacyjnych. Stanowi to przykład pozytywnej decentralizacji zarządzania funduszami europejskimi. Ten model sprawdza się do tej pory i mam nadzieję, że będzie dalej się sprawdzał” – powiedział M. Woźniak otwierając spotkanie. Treść stanowiska polskich regionów przedstawił prezes Związku Województw RP, Olgierd Geblewicz. Odnosząc się do dokumentu Michael Schneider, który jest kluczową postacią w kwestii kształtowania opinii Europejskiego Komitetu Regionów odnośnie polityki spójności, podkreślił doskonałą współpracę z polskimi samorządami. „Polska to duży i silny kraj. Państwo gdzie regiony mają ogromne doświadczenia w korzystaniu z funduszy strukturalnych. Dlatego Państwa wkład w dyskusję na temat przyszłości polityki spójności jest bardzo ważny” – powiedział.  Schneider podkreślił nie tylko fakt, że treść stanowiska jest wartościowa merytorycznie, ale również to, że powstało ono w ważnym momencie dyskusji w Unii Europejskiej na temat polityki spójności po 2020 r. „Kto chce wpłynąć na proces opiniotwórczy musi się „wcześnie obudzić” i zaprezentować swoją opinię”.

Czytaj więcej...

Komisja COTER Komitetu Regionów i Komisja Europejska na temat polityki spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (30.11) udział w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów. Podczas dyskusji z Marcem Lemaîtrem, dyrektorem generalnym odpowiedzialnym w Komisji Europejskiej za politykę regionalną, Marszałek Woźniak powiedział: „Politykę spójności należy lepiej promować. Trzeba mówić na przykład o tym, że z efektów jej wdrażania w regionach słabiej rozwiniętych, korzystają również regiony bogatsze w postaci np. wzrostu eksportu”. Podczas spotkania M. Lemaître przedstawił główne punkty propozycji dotyczącej polityki spójności, którą Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym roku.

Odnosząc się do prac nad przyszłością tej polityki M. Woźniak podkreślił, że kilka dni temu polskie regiony przyjęły wspólne stanowisko w tej kwestii, które zostanie przekazane instytucjom unijnym. „Pomimo tego, że polskie województwa są rozwojowo zróżnicowane, to udało nam się w 35 punktach zawrzeć kluczowe dla nas postulaty, które mam nadzieję staną się również przedmiotem prac Komitetu Regionów” – powiedział Marszałek Woźniak.

Czytaj więcej...

Posiedzenie komisji CIVEX Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Woźniaka

Czytaj więcej...Kwestie związane z uchodźcami i migracjami były głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia komisji CIVEX Komitetu Regionów, w którym uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. W dyskusjach z członkami komisji udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia komisja CIVEX przyjęła projekty dwóch opinii dotyczących: reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego; oraz ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. Podczas debaty samorządowcy podkreślali jak ważne jest, aby Unia Europejska stworzyła trwałe rozwiązania w obszarze systemu azylowego. Obecnie jest to raczej podejście ad hoc, działania podejmowane są w sytuacjach kryzysowych – argumentowali. Państwa unijne stosują różne zasady np. przy typie przyznawanego statusu, terminach jego utrzymania, dokumentach jakie należy przedstawiać, różni się również odsetek przyznawanych statusów uchodźcy, a Unii potrzebny jest system spójny i długofalowy.

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak w Brukseli debatuje o polityce spójności

Czytaj więcej...„Musimy obiektywnie ocenić przyczyny opóźnień we wdrażaniu funduszy strukturalnych, zamiast pozwalać, żeby były wykorzystywane przez przeciwników polityki spójności w Europie” – zwrócił się Marszałek Marek Woźniak do unijnej komisarz odpowiedzialnej za politykę regionalną Coriny Creţu podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Zakończone dzisiaj trzydniowe (10-12 października) posiedzenie Komitetu poświęcone było w większości polityce regionalnej i miejskiej. Oprócz Komisarz Creţu udział w nim wzięło wielu czołowych polityków unijnych Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (PE) Ramón Luis Valcárcel Siso, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych PE Danuta Hübner oraz Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono ogólnounijnemu problemowi wolnego wdrażania funduszy strukturalnych, jednak na tle pozostałych unijnych partnerów polskie regiony wypadają całkiem dobrze. W Wielkopolsce na przykład już prawie 16 procent środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zostało zakontraktowanych, a kolejne konkursy trwają. W rozmowie z Komisarz Creţu Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na to, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 wprowadzono dużo zmian i nowych instrumentów  - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, warunkowość ex ante – dlatego więcej czasu trzeba poświęcić, aby zapisy unijne wcielić w życie. „Politykę spójności w poprzedniej perspektywie realizowały w naszych województwach te same zespoły, dlatego  opóźnienia z którymi się teraz zmagamy są spowodowane niczym innym jak wprowadzeniem do procedur wielu nowych wymogów” – tłumaczył M. Woźniak podczas posiedzenia. Zaapelował również do Komisarz, aby Komisja Europejska zbadała wpływ wdrażania tych wymogów oraz nowych mechanizmów na opóźnienia w wydawaniu unijnych pieniędzy, z którymi boryka się dzisiaj cała Unia Europejska.

Czytaj więcej...

Polityka spójności i transport tematami posiedzenia komisji Komitetu Regionów

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął wczoraj (29.09) udział w Brukseli w posiedzeniu komisji COTER Komitetu Regionów. Pierwsza cześć spotkania odbyła się w formie wspólnego posiedzenia komisji COTER oraz komisji ds. transportu Parlamentu Europejskiego - TRAN. Natomiast druga połowa została poświęcona dyskusji na temat tego jak powinna wyglądać polityka spójności po 2020 roku oraz jak utrzymać jej silną pozycję wśród pozostałych unijnych polityk.

Czytaj więcej...

Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie z udziałem Marszałka M. Woźniaka

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak był jednym z mówców podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który miał miejsce w Bratysławie w dn. 8-9 lipca. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w Europie, które odbywa się cyklicznie co dwa lata w kraju sprawującym prezydencję w Radzie UE.

Zeszłotygodniowy Szczyt został poświęcony konieczności zintensyfikowania inwestycji publicznych w Unii Europejskiej oraz temu jak lepiej skoncentrować je na obywatelach. W wydarzeniu udział wzięli czołowi politycy szczebla unijnego, samorządowego oraz reprezentanci prezydencji, m.in. dwóch wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Jyrki Katainen i Maroš Šefčovič, pełnomocnik rządu Słowacji ds. przewodnictwa w Radzie UE  Ivan Korčok oraz Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula. 

Czytaj więcej...

Marszałek Woźniak na posiedzeniu Komitetu Regionów poświęconym uproszczeniom w polityce spójności

Czytaj więcej...Marszałek Marek Woźniak wziął dzisiaj (4 lipca) udział w Brukseli w obradach komisji COTER Komitetu Regionów odpowiedzialnej za kwestie spójności terytorialnej i budżetu UE. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele prezydencji Słowacji w UE, Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Głównym tematem, wokół którego toczyły się dyskusje były uproszczenia procedur europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności polityki spójności.

Czytaj więcej...

Przyszłość polityki spójności tematem posiedzenia polskiej delegacji do KR

Czytaj więcej...

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył w Brukseli posiedzeniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyło się 15 czerwca, w ramach przygotowań do sesji plenarnej KR. Gośćmi specjalnymi spotkania byli przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, którego przewodniczącym jest Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz oraz członek polskiej delegacji. Głównymi tematami wokół których toczyły się rozmowy były agenda miejska oraz kształt polityki spójności po 2020 r. Członkowie dyskutowali również o bieżącej działalności przedstawicieli polskiej delegacji oraz najbliższych wydarzeniach organizowanych przez Komitet Regionów z udziałem polskich samorządowców.

Czytaj więcej...