Turystyka

Europa jest numerem jeden wśród miejsc turystycznych z największym zagęszczeniem i różnorodnością turystycznych atrakcji. W rezultacie turystyka stała się jednym z głównych sektorów gospodarki europejskiej, generującym 10 % europejskiego PKB. Poza tym turystyka jest ważnym elementem promocji wizerunku Europy w świecie z jej wartościami i różnorodnością kulturową.

Unia Europejska posiada jednak ograniczone kompetencje w tym sektorze. Opierają się one na wspomaganiu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich i są to w szczególności:

  1. zachęcanie do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw turystycznych;
  2. wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, zwłaszcza poprzez wymianę dobrych praktyk.

Priorytetowe działania UE zostały zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej „Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego". Są to :

  1. Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie,
  2. Wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości,
  3. Konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru zrównoważonych kierunków turystycznych wysokiej jakości ,
  4. Pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

Funkcjonują również unijne programy związane z turystyką m.in. program CALYPSO, którego zadaniem jest umożliwienie podróżowania do europejskich ośrodków wypoczynkowych tym, którzy zwykle nie mogą sobie na to pozwolić, czy „Turystyka dla seniorów", aby zachęcić osoby starsze do podróżowania.

Na podstawie: www.ec.europa.eu

 

Więcej artykułów:

Turystyka w ramach DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej
Europejska Komisja ds. Podróży (ETC) - czyli wszystko o europejskiej turystyce