INSTYTUCJE I ORGANY UE

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytucje stanowiące prawo :

PARLAMENT EUROPEJSKI

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

 

Inne instytucje i organy:

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

URZĄD PUBLIKACJI

EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR - EPSO

EUROPEJSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI

Wyspecjalizowane agencje i organy zdecentralizowane

 

Dodatkowe informacje:

SERWISY INFORMACYJNE UE

PRZEWODNIK PO INSTYTUCJACH UE