Województwo Wielkopolskie

Wielkopolska jest jednym z największych regionów Polski. Jej obszar jest porównywalny z Belgią, a liczba ludności (3,4 mln mieszkańców) przekracza liczbę obywateli niektórych państw członkowskich UE, w tym Litwy, Łotwy i Słowenii. To także jeden z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce.

O jego atrakcyjności decyduje między innymi korzystne położenie i rozwinięta infrastruktura transportowa. Przez region przechodzi autostrada A2 łącząca Warszawę z Berlinem, a Poznań – stolica Wielkopolski znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy tymi miastami. Równolegle do autostrady biegnie linia kolejowa, a cała oś komunikacyjna jest częścią Korytarza Transportowego Berlin-Warszawa-Moskwa w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Poznań jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Przez ostatnie dekady wyrósł również na znaczące centrum finansowe. Wokół miasta rozwija się aglomeracja, która liczy ok. 1 mln mieszkańców (wraz z ludnością Poznania). Inne ważne miasta Wielkopolski to Gniezno –pierwsza historyczna stolica Polski, Konin, Piła, Leszno, Kalisz – najstarsze miasto w Polsce oraz Ostrów Wielkopolski, który wraz z Kaliszem tworzy drugą aglomerację w regionie.

Region charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju przemysłu, a do jego dominujących sektorów należą: rolno-spożywczy, motoryzacyjny, farmaceutyczny i meblarski. Działa tu również znaczna liczba przedsiębiorstw, które są wspierane przez aktywnie działające instytucje otoczenie biznesu. Szczególną instytucją są funkcjonujące od prawie 100 lat Międzynarodowe Targi Poznańskie. Wysoko oceniana jest atrakcyjność inwestycyjna regionu.

Wielkopolska stawia na wzmocnienie potencjału badawczo-naukowego i rozwoju technologicznego na rzecz wzrostu innowacyjności, rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT), wzrost przedsiębiorczości, poprawę stanu środowiska oraz edukację. Potwierdzają to priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a także Strategii rozwoju województwa „Wielkopolska 2020”.

Jest to również silny region rolniczy o dużych zasobach ziemi – tereny rolne pokrywają 60% obszaru województwa. Dominuje uprawa zbóż oraz hodowla trzody chlewnej i bydła, a także produktów ekologicznych. Wiele wielkopolskich produktów zostało wpisanych do Europejskiego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych uzyskując znaki jakości „Chronione oznaczenie geograficzne” oraz „Gwarantowana Tradycyjna specjalność”.

Wielkopolska jest także regionem wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie. Oprócz miast, popularnością cieszą się trasy historyczne i kulturowe. Ich przykładem jest Szlak Piastowski, który łączy najważniejsze obiekty i zabytki historii związanej z początkami polskiej państwowości. Inną znaną trasą jest Wielka Pętla Wielkopolski – turystyczny szlak wodny biegnący wzdłuż największych rzek w regionie. Można tu również odwiedzić wiele cennych obszarów ochrony przyrody, w tym dwa parki narodowe, 12 parków krajobrazowych, liczne rezerwaty oraz wiele obszarów NATURA 2000.

Stolica: Poznań - 560 000 mieszk.

Powierzchnia: 29 826, 5 km²

Ludność: 3 469 464

Gęstość zaludnienia: 116 mieszk./ km²

Stopa bezrobocia: 7,7 %

PKB per capita: 41 285 PLN (2011) – 68% średniej UE

Liczba przedsiębiorstw: 402 817

Główne gałęzie przemysłu: rolno-spożywczy, motoryzacyjny, metalowy, meblowy, tytoniowy

Główne kierunki eksportu: Niemcy, Holandia, Francja, Szwecja i Wielka Brytania

Największe przedsiębiorstwa: Jeronimo Martins Polska SA, Grupa Eurocash SA, GK Enea SA, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Lidl Polska, Solaris Bus and Coach, Phillips Lighting Poland, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Imperial Tobacco Polska SA, Kompania Piwowarska SA.

Szkoły wyższe: 40

Źródło: GUS 2014

Chcesz wiedzieć więcej?