Lista projektów

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektów dot. zdrowego stylu życia

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) chciałoby nawiązać współpracę z organizacjami mającymi doświadczenie w realizacji projektów unijnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz planowania wspólnych działań projektowych w zakresie zdrowego trybu życia.

Przykładowe obszary potencjalnych projektów:
- zwiększenie mobilności osób starszych poprzez aktywność fizyczną;
- zapewnienie osobom starszym odpowiedniej wiedzy dot. utrzymywania ciepła podczas zimowych miesięcy, a także dbałości o dobry ogólny stan zdrowia;
- zapobieganie paleniu papierosów, nadużywania alkoholu i narkotyków;
- zmniejszenie liczby „stałych pacjentów” trafiających do szpitali w związku z urazami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, których działalność jest związania z powyższymi zagadnieniami.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Fundacja Ruffini poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Fundacja Ruffini (Włochy) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w szkołach .

Celem projektu jest przeciwdziałanie znęcaniu się nad słabszymi, zwiększenie zdolności dzieci do akceptacji drugiego człowieka i umiejętność brania na siebie odpowiedzialności.

Główne działania obejmują:
- uczniowie (w wieku 5-8 lat) – praca w grupach (na poziomie klasy) mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaznej atmosfery w klasie, otwartość na różnorodność oraz dążenie do zrozumienia i wywołania reakcji w przypadku zastraszania czy agresji.
- dorośli (rodzice, nauczyciele, inni pracownicy) – szkolenia, kształcenie na odległość, spotkania mające na celu zwiększenie świadomości dot. tej tematyki.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje non-profit, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, przedszkola i instytucje edukacyjne (dotyczy placówek dla dzieci w wieku 5 do 8 lat).

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 15 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Manchester poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Miasto Greater Manchester (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III - „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka” .

Celem projektu jest zapobieganie dalszej przemocy poprzez zmianę postaw i zachowań.

Główne działania obejmują analizę istniejącej literatury, programów i modeli walki z przemocą, a także tworzenie nowych modeli i ich testowanie.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, środowisko akademickie, instytucje badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 8 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja poszukuje partnerów do projektu dot. ochrony różnorodności genetycznej

Hiszpańska Agencja Rolnictwa i Rybołówstwa z regionu Andaluzja szuka partnerów do projektu „Działanie przygotowawcze: unijne zasoby genetyczne roślin i zwierząt”.

Celem projektu jest udział w badaniach z zakresu rozwoju strategii ochrony różnorodności genetycznej w UE.

Główne działania obejmują:

  • Przeprowadzenie kompleksowego opisu i analizy techniki genetycznej związanej z zasobami w UE,
  • Stworzenie praktycznych zaleceń opartych na analizie innych przypadków oraz wywiadów z odpowiednimi podmiotami zaangażowanymi w ochronę i zrównoważone korzystanie z agro-różnorodności biologicznej.

Poszukiwani partnerzy to: wydziały uniwersytetów, instytucje badawczo –rozwojowe, środowisko akademickie.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie upływa 10 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Nabór dla miast do projektu w zakresie transportu miejskiego

Do 30 września 2013 r. miasta europejskie mogą brać udział w naborze ramach projektu „The European SOLUTIONS” dotyczącego innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

Instytut Turystyki z Murcji poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju turystyki

Hiszpański Instytut Turystyki z regionu Murcja szuka partnerów do projektu pt. ‘’Ułatwienie turystyki ponadnarodowej w Europie poza sezonem wakacyjnym poprzez rozwój turystyki społecznej” w ramach programu ITEST.

Czytaj więcej...

Francuska szkoła średnia poszukuje partnerów do projektu dot. szkoleń zawodowych

Liceum zawodowe Robert d'Arbrissel poszukuje partnerów do projektu „Usługi wspierające ludzi w ich lokalnym środowisku" w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility i działania "Wstępne Kształcenie Zawodowe".

Czytaj więcej...

Włoski region Veneto poszukuje partnerów do projektu dot. równouprawnienia płci

Włoski region Veneto poszukuje partnerów do projektu, który będzie wdrażany w ramach unijnego programu PROGRESS – naboru „Równouprawnienie płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych".

Czytaj więcej...

Miasto Bilbao poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III

Dyrekcja Równości, Współpracy i Obywatelstwa Rady Miasta Bilbao (Kraj Basków, Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka” w ramach programu DAPHNE III.

Czytaj więcej...