Lista projektów

Hiszpański szpital poszukuje partnerów do projektu dot. zintegrowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi

Platforma Onkologii Szpitala Quirón Torrevieja (Hiszpania), we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Murcji poszukuje partnerów do projektu w ramach programy „Horyzont 2020", naboru: PHC 24 – 2015: Projekty pilotażowe w zakresie spersonalizowanej medycyny.

Głównym celem tego projektu jest wdrożenie i dzielenie się wiedzą na temat zintegrowanego modelu opieki nad pacjentami onkologicznymi opracowanym przez Szpital Quirón. Model ten mógłby zostać powielony w instytucjach partnerskich, co pozwoliłoby na stworzenie europejskiej sieci spersonalizowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wpływ nowego modelu i wyników leczenia będzie mierzony wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

Poszukiwani partnerzy:
• jednostki opieki klinicznej;
• firmy europejskie specjalizujące się w dziedzinie innowacyjnych technologii - badań omicznych stosowanych w onkologii;
• laboratoria specjalizujące się w badaniach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych wykonujące rutynowe monitorowanie leków przeciwnowotworowych;
• organizacje specjalizujące się w dziedzinie farmakometrii;
• organizacje będące europejskimi liderami w dziedzinie produkcji, rozwoju i komercjalizacji znaczników PET w onkologii;
• organizacje specjalizujące się w diagnostyce molekularnej.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 14 października 2014 r. Potencjalni partnerzy są proszeni o jak najszybszy kontakt.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. studenckiej platformy współpracy

W związku z naborem dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji w ramach programu Erasmus + Izba Handlowo-Przemysłowa w Caen (Francja) poszukuje partnerów do projektu pt.: „KUIKUP".

Projekt ma na celu założenie platformy współpracy dla studentów z całego świata, aby mogli oni dzielić się informacjami na temat praktyk, staży, studiów zagranicznych, prac wakacyjnych itp. Jednym z założeń platformy byłaby również pomoc w przygotowaniu CV, które następnie ułatwiałyby studentom i absolwentom znalezienie staży i miejsc pracy odpowiadających ich profilom, umiejętnościom i potrzebom.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, szkoły, stowarzyszenia itp. Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin składania wniosków upływa 30 kwietnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut Studiów Globalnych w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie

Instytut Studiów Globalnych Uniwersytetu w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie w ramach programu „Horyzont 2020" lub innego programu UE.

Tematyka projektu będzie związana ze zmianą myślenia o legitymacji Unii Europejskiej, która mogłaby przyjąć model federacji wykraczający poza granica państw narodowych. Będzie on również obejmował kwestie związane z regionalizmem i tzw. Europą regionów.

W ramach projektu planowana jest organizacja dwóch warsztatów oraz wydarzenia prezentującego wyniki badań.

Poszukiwani partnerzy ośrodki badawcze, think tanki i samorządy regionalne.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska organizacja młodzieżowa poszukuje partnerów do projektu dot. promocji przedsiębiorczości

ASDE – organizacja młodzieżowa z Murcji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus + (akcja 2).

Cele projektu to:
• Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży
• Połączenie przedsiębiorczości z rozwojem obywatelstwa UE i odpowiedzialności społecznej
• Promocja innowacyjnych szkoleń dla młodzieży, upowszechniających takie umiejętności, jak kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności potrzebne w pracy, w tym współpracę w zespole.

Poszukiwani partnerzy to organizacje młodzieżowe oraz samorządy. Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 10 kwietnia.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski uniwersytet poszukuje partnerów do projektów w dziedzinie medycyny

Uniwersytet w Udine znajdujący się we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska poszukuje partnerów do projektów w dziedzinie medycyny. Projekty będą realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”.

Tematyka poszczególnych projektów obejmuje takie zagadnienia, jak:

- zdrowie, starzenie się i choroby: czynniki determinujące, ryzyko i ścieżka choroby
- promocja zdrowia i zapobieganie chorobom
- nowe terapie
- innowacyjne metody leczenia a technologie
- promocja aktywnego starzenia się w zdrowiu
- zintegrowana opieka zdrowotna, skoncentrowana na pacjentach.

Poszukiwani partnerzy to uczelnie wyższe, szpitale, ośrodki badań oraz przedsiębiorstwa.
Lista i opis planowanych projektów znajdują się w załączniku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
joanna.kubiak@wielkopolska.eu   
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska Regionalna Platforma Innowacji poszukuje partnerów do projektu dot. cyfryzacji atrakcji turystycznych

Opactwo w Fontevraud- jeden z największych kompleksów klasztornych na terenie Francji oraz Regionalna Platforma Innowacji Kraju Loary poszukują partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Celem projektu będzie stworzenie europejskiej sieci na rzecz innowacji i cyfryzacji atrakcji turystycznych. Obaj partnerzy mają już doświadczenie we wdrażaniu projektu innowacyjnego, opartego na wykorzystaniu nowych technologii w regionie. Obecnie chcą rozszerzyć współpracę o partnerów zagranicznych, aby m.in. wspólnie opracować strategie innowacji oraz wdrożyć system monitorowania.

Współfinansowanie z programu „Kreatywna Europa” wynosi 60% kosztów projektu, a maksymalna kwota dofinansowania to 200 000 euro. Wkład partnerów wynosi 25 000 euro, część wkładu może być również rozliczana na podstawie osobogodzin.

Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Region madrycki poszukuje partnerów do projektów dotyczących zdrowia i sportu

Departament Sportu Regionu Madryt poszukuje partnerów do projektów dotyczących zdrowia i sportu, zainteresowanych współpracą w ramach programu Erasmus+. Planowana współpraca dotyczy przede wszystkim działań „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu" oraz „Wydarzenia sportowe nienastawione na zysk".
Departament jest częścią administracji regionalnej i jest szczególnie zainteresowany współpracą z organizacjami wspieranymi lub współpracującymi z innymi władzami regionalnymi. W projektach dotyczących współpracy partnerskiej beneficjentami mogą być również ośrodki edukacyjne, władze lokalne oraz stowarzyszenia sportowe.
Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 14 marca.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Miasta Malaga poszukuje partnerów do projektów w zakresie kultury

Rada Miasta Malaga (Hiszpania) jest zainteresowana współpracą w charakterze partnera w projektach realizowanych w ramach programu „Kreatywna Europa”, podprogramu „Kultura”. Miasto jest najbardziej zainteresowane naborem wniosków dotyczących „Europejskich projektów współpracy” (EAC/S16/2013).

Malaga poszukuje przedstawicieli innych miast, organizacji oraz sieci zajmujących się kulturą, chcących wspólnie realizować projekty europejskie, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

- sztuki plastyczne – sztuka miejska, programy wymiany artystów, przystosowanie sztuki do technologii cyfrowych;

- sztuka widowiskowa – teatr w przestrzeni miejskiej;

- muzyka – współpraca i wymiana w zakresie festiwali muzycznych, organizacja konferencji;

- młodzież i kultura – wymiana międzynarodowa i promocja młodych artystów;

- sztuka współczesna (we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej CAC w Maladze).

Rada Miasta ma duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z programów UE, zarówno jako ich koordynator, jaki partner.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska firma poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności

Francuska firma poszukuje partnerów do projektu, który ma być współfinansowany z programu Horyzont 2020, naboru MG.5.3-2014 dotyczącego rozwiązywana problemu zakorkowanych dróg na obszarach miejskich i w ich otoczeniu.

Firma Autocité Besançon planuje uruchomienie innowacyjnej usługi komunikacyjnej, opartej na połączeniu korzystania z transportu miejskiego oraz systemów umożliwiających wspólne dojazdy samochodami (car-sharing i car-pooling) z obszarów podmiejskich i wiejskich do miast.

Car-sharing i car-pooling, które polegają na dzieleniu samochodu przez kilka osób, w skuteczny sposób zmniejszają ilość pojazdów na drogach, których liczba stale rośnie w miastach. Są one również pro-ekologiczne i zdecydowanie tańsze niż samodzielne korzystanie z własnego samochodu.

Autocité Besançon poszukuje partnerów z innych krajów członkowskich UE, w tym potencjalnego koordynatora projektu.

Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 18 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka fundacja poszukuje partnerów do współpracy w zakresie kultury

Fundacja Gerlesborgsskolan – Szkoła Sztuk Pięknych oraz Centrum Kulturalne poszukuje partnerów z Europy zainteresowanych współpracą przy projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu promocję współpracy w zakresie sztuki i kultury ze szczególnym naciskiem na sztukę nowoczesną, edukację, sztuki performatywne, muzykę, a w szerszej perspektywie także kształcenie artystyczne na szczeblu krajowym. Poprzez wymianę i współpracę międzynarodową projekty te przyczynią się do wyrównania poziomu na europejskiej scenie artystycznej i dodadzą jej atrakcyjności.

Fundacja poszukuje w szczególności partnerów, z którymi mogłaby nawiązać trwałą współpracę, aby wspólnie składać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych z unijnych środków od 2014 r.

Cele naszych przyszłych projektów:

-          wymiana kulturalna, poszerzenie horyzontów uczestników;

-          dwustronna wymiana informacji i doświadczeń;

-          wyrównanie poziomu na europejskiej scenie artystycznej;

-          promocja młodych artystów, rozpowszechnienie ich prac;

-          rozwinięcie przyszłej międzynarodowej sieci zrzeszającej artystów i tym samym zwiększenie możliwości rozwoju ich kariery;

-          opracowanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie metodologii kształcenia artystycznego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w celu promocji dostępu do sztuki współczesnej oraz wiedzy na jej temat;

-          opracowanie metodologii tworzenia programów dla małych organizacji kulturalnych;

-          rozwijanie wrażliwości estetycznej w dziedzinie sztuk wizualnych i muzyki;

-          opracowanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i peryferyjnych.

Potencjalne działania przyczyniające się do realizacji celów szczegółowych:

-          wymiany szkolne;

-          wizyty studyjne (dla uczniów i nauczycieli);

-          wystawy objazdowe;

-          warsztaty, seminaria, dyskusje i think tanki (dotyczące aktualnie ważnych tematów);

-          program dla artystów-rezydentów;

-          działania dla dzieci i młodzieży: krótkie kursy, warsztaty weekendowe, obozy artystyczne;

-          wymiana i przekazywanie wiedzy pomiędzy instytucjami stosującymi nowe lub odmienne metody kształcenia artystycznego.

Fundacja Gerlesborgsskolan poszukuje partnerów do projektów realizowanych z udziałem szkół, władz lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji promujących przyszłych artystów w ramach przyszłych programów unijnych Creative Europe, Erasmus+ itp. Naszymi partnerami mogą zostać szkoły artystyczne realizujące podobne programy czy organizacje zajmujące się kulturą i sztuką, które w przyszłości zamierzają pracować nad projektami międzynarodowymi. Partnerzy powinni dysponować doświadczeniem w zakresie tradycyjnych i/lub nowych technik artystycznych, jak również nowych mediów, sztuk performatywnych i muzyki współczesnej. Partnerzy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Jesteśmy także zainteresowani współpracą z instytucjami kulturalnymi, które mają doświadczenie w opracowywaniu metod nauczania, wychowaniu estetycznym i organizowaniu wystaw objazdowych.

Instytucje zainteresowane powyższą propozycją prosimy o kontakt w sprawie szczegółów w terminie do 1 stycznia 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Agencja 'Innova' z Węgier poszukuje partnerów do współpracy do projektu finansowanego z 'Funduszu Wyszehradzkiego'

Agencja Rozwoju Regionalnego i Innowacji „INNOVA” z Węgier poszukuje partnerów do projektu „V4 Startup Challenge”, który będzie finansowany w ramach programu Standardowych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Kluczowym aspektem tego projektu jest współudział Ukrainy, jako państwa należącego do inicjatywy „Partnerstwo Wschodnie”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie konkursu na najlepszy pomysł w zakresie innowacyjnych rozwiązań w nowo powstałych firmach. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości w regionach państw grupy wyszehradzkiej oraz Ukrainy. Projekt będzie się składać z dwóch etapów: lokalnego/krajowego oraz międzynarodowego. Państwa te w ramach konkursu otoczą firmy opieką merytoryczną, a dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda finansowa o wartości 5000 euro.

Poszukiwani partnerzy to: instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, władze lokalne i regionalne, szkoły i uniwersytety.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 grudnia 2013.

Kontakt:         

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email:joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Southampton poszukuje partnerów do projektu w ramach programu PROGRESS

Rada Miejska Southampton jest zainteresowana dołączeniem do konsorcjum projektowego w ramach programu PROGRESS. Wspiera on rozwój i koordynację politylki UE w pięciu obszarach : zatrudnienie, włączenie społeczne i opieka socjalna, warunki pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji, równouprawnienie mężczyzn i kobiet.

Miasto Southampton jest zainteresowane projektem w ramach naboru wniosków pt.: „Podnoszenie umiejętności na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Celem projektu jest zachęcenie do inicjowania nowych form partnerstwa pomiędzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego na rynku pracy (MŚP, izbami gospodarczymi, służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz podmiotami zajmującymi się analizą rynku pracy), aby przeciwdziałać niedoborowi oraz niedopasowaniu kwalifikacji pracowników do zapotrzebowań rynku pracy.

Projekt kierowany jest do organów administracji regionalnej i lokalnej, służb zatrudnienia, wyspecjalizowanych instytucji, uniwersytetów, instytutów badawczych, stowarzyszeń pracowników i pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 stycznia 2014.

Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email:
joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac.
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja ds. Ochrony Środowiska poszukuje partnerów do współpracy

Andaluzyjska Agencja ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pragnie wymienić sie doświadczeniami w zakresie tworzenia zrównoważonych miast.
Współpraca ma dotyczyć przede wszystkim kwestii oszczędzania energii, mobilności miejskiej oraz gospodarki odpadami.
Wymiana doświadczeń będzie częścią programu „Zrównoważone miasto" (Sustainable City), w którym bierze udział ponad 290 andaluzyjskich gmin. Program ten zawiera zasady i cele Andaluzyjskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Jest to inicjatywa, która zachęca podmioty lokalne do współpracy międzyregionalnej w celu budowania miast przyjaznych mieszkańcom. Odpowiada ona na pojawiające się miejskie potrzeby.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa).
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut badawczy z Niemiec poszukuje partnerów do projektu dot. zapobiegania ubóstwa

Instytut Badań nad Rodziną (Institute for Family-Focused Research) ze Stuttgartu (Badenia –Wirtembergia) poszukuje partnerów do projektu badawczego mającego na celu opracowanie strategii zapobiegania ubóstwa w wybranych regionach Unii Europejskiej.
Celem projektu ma być współpraca na poziomie lokalnym i regionalnym, która poprzez wymianę doświadczeń danych regionów zaowocuje nowymi strategiami zapobiegania ubóstwa w regionach europejskich objętych współpracą. Partnerzy projektu mają skupić się na rozpoznawaniu oznak ubóstwa, ustaleniu szerokiej definicji zarówno ubóstwa, jak i zamożności na podstawie kryteriów materialnych, wymianie doświadczeń (oceny, zakresu podejmowanych działań, osiągnięć). Ważym elementem jest zbliżenie podejścia regionalnego w sprawozdawczości ubóstwa oraz zamożności.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa), instytutów naukowych oraz wszelkich organizacji regionalnych.
Przewidywany termin realizacji projektu to rok 2015-2016.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Lokalna Grupa Działania z Rumunii poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Leader'

Lokalna Grupa Działania „Colinele Tutovei" z Rumunii poszukuje partnerów do projektu transnarodowego w ramach programu LEADER.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat metod pracy oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. W jego ramach zorganizowane zostaną spotkania biznesowe i konsultingowe dla podmiotów aktywnych na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie. Partnerzy projektu stworzą również bazy danych z obszarów współpracy, które zostaną udostępnione MŚP i organizacjom pozarządowym.
Poszukiwani partnerzy to Lokalne Grupy Działania z innych państw członkowskich UE.
Termin zgłaszania zainteresowania projektem upływa z dniem 22 listopada 2013.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska agencja ds. środowiska i gospodarki wodnej szuka partnerów do projektu w ramach prog. URBACT

Agencja ds. środowiska i gospodarki wodnej w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do realizacji projektu o nazwie „Recapacicla” w ramach programu URBACT II.

Celem projektu jest informowanie, zaangażowanie oraz edukowanie społeczności naukowej o spadku wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów (w szczególności opakowań i szkła), jak również o dobrych praktykach związanych z ich właściwym segregacją. Projekt ma też na celu promocję recyklingu wśród najmłodszych, a także wzmocnienie społecznej debaty na temat oddziaływania konsumpcji na środowisko naturalne.

Poszukiwani partnerzy to: władze miejskie i regionalne, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 30 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Inspektorat Policji Rumuńskiej poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Inspektorat Policji z okręgu Buzău (Rumunia)  poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałania przemocy wśród dzieci w szkołach.

Celem projektu jest promowanie nieagresywnej postawy wśród dzieci oraz zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkołach.

Główne działania obejmują:
- spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami, policjantami oraz ekspertami,
- szkolenia dla nauczycieli i policjantów,
- pracę w grupach z uczniami,
- wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami,
- stworzenie interaktywnej strony internetowej zwiększającej świadomość społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w szkołach.

Poszukiwani partnerzy to:  instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów dot. przemocy wśród dzieci.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 24 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska sieć bibliotek poszukuje partnerów do projektu dot. roli bibliotek w aktywizacji społecznej obywateli

Sieć bibliotek Herning (Dania) szuka partnerów do projektu dotyczącego „żywej demokracji” oraz roli bibliotek w aktywizacji obywateli.

Celem projektu jest:
- stworzenie forum do dyskusji dla obywateli i aktywnego ośrodka debat, dialogu oraz nauki;
- rozwój metod i programów badawczych w zakresie masowego wsparcia edukacji obywatelskiej i rozwoju zdolności cyfrowych;
- zmiana sposobu postrzegania bibliotek oraz rewitalizacja ich roli, jako instytucji demokratycznych i edukacyjnych.

Grupa docelowa projektu: młodzież w wieku 17-25.

Poszukiwani partnerzy to: biblioteki i inne instytucje z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów bałtyckich, które już miały kontakt z tematyką młodzieży i demokracji. Organizacje, które realizowały lub planują realizację podobnych projektów i chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zorganizować wizytę studyjną oraz wziąć udział w warsztatach i konferencjach. Potencjalni partnerzy muszą wziąć pod uwagę konieczność dofinansowania projektu.

Koordynator projektu planuje złożyć wnioski projektowe w programie „Młodzież” oraz „Europa dla Obywateli”. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski.

Zainteresowanych partnerów prosimy o jak najszybszy kontakt - najpóźniej do 15 grudnia 2013 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Stowarzyszenie „Hegalak” z Kraju Basków poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju tras turystycznych

Stowarzyszenie „Hegalak” z Kraju Basków (Hiszpania) poszukuje partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru wniosków „Projektowanie, wdrażanie, promocja i marketing dostępności tras turystycznych”(102/G/ENT/PPA/13/511).

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8111

Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki m.in. poprzez dostosowanie produktów i usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności tras i obiektów turystycznych.

Poszukiwani partnerzy to: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje lub instytucje
z sektora turystyki.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 22 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie liceum poligraficzne poszukuje szkół partnerskich

Zawodowe liceum komunikacji i przemysłu graficznego „Vercingétorix" z Romagnat (Owernia, Francja) chciałoby nawiązać stałą współpracę z inną europejską placówką w celu organizacji wymian edukacyjnych oraz zawodowych (staże i szkolenia). Celem takich wymian jest poprawa umiejętności technicznych i językowych wśród uczniów.

Uczniowie z liceum „Vercingétorix", którzy byliby objęci wymianą, przystąpią do egzaminu zawodowego za 3 lata. Przed uzyskaniem dyplomu muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas odbywających się corocznie 4-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach z branży poligraficznej.

Poszukiwani partnerzy to: szkoły średnie o profilu zawodowym, specjalizujące się w komunikacji i przemyśle graficznym (poligrafia).

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli