Lista projektów

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniów szkół zawodowych

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniowskiej.

Malakoff VG School (Norwegia, w pobliżu Oslo) poszukuje partnera w Polsce do projektu mającego na celu wymianę uczniowską na okres 2-3 tygodni w celu odbycia praktyk zawodowych w sektorze budowlanym i nauki w szkole.

Celem projektu jest poznanie nowych rozwiązań w zakresie budownictwa i nabycie doświadczenia. Dodatkowo, polscy uczniowie z Norwegii będą mogli używać swojego ojczystego języka, a polscy uczniowie z Polski otrzymają wspaniałą możliwość nauki j. angielskiego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeska firma szuka partnerów do projektu edukacyjnego

Czeska firma ATTEST Ltd. (ABET HOLDING, Inc.) szuka partnerów do projektu „Nauczyciel Cyfrowy”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+/KA2.

Główną ideą projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń między szkołami oraz organizacjami edukacyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Korzyści z projektu:

-          długoterminowa współpraca transnarodowa między szkołami i instytucjami edukacyjnymi i zaangażowanie ich w przyszłą edukację nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych

-          zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy dzięki wymianie informacji pomiędzy partnerami projektu

-          opracowanie kompleksowej metodologii nauczania, która zostanie również udostępniona innym szkołom, które będą zainteresowane poznawaniem nowych możliwości i aktualnych trendów w wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauczaniu.

Poszukiwani partnerzy projektu to szkoły podstawowe i organizacje edukacyjne z takich państw jak: Polska, Słowacja, Niemcy, Włochy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Turcja i Macedonia.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków upływa 31 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Urząd miasta Alviano poszukuje partnera do projektu: „Odżywianie i dobre samopoczucie – smak miast”. Projekt będzie realizowany w ramach programu „Europa dla Obywateli” – sieci miast.

Projekt ma na celu:

-          promować partycypację obywatelską w Unii Europejskiej

-      rozpocząć debatę, nakłonić do refleksji i rozwoju kontaktów między stowarzyszeniami, obywatelami i autorytetami publicznymi

-          uczulić młodych Europejczyków na znaczenie tradycji kulinarnych i podstawowych zasad zdrowego żywienia

-          promować koncepcję turystyki kulinarnej w Europie

Oferta skierowana jest do: miast, stowarzyszeń miejskich, władz lokalnych i regionalnych władz oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania zgłoszeń mija 13 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto szuka partnerów do projektu dot. szkoleń i rynku pracy

Urząd miasta Walencja (Hiszpania) szuka partnerów do projektu na temat szkoleń odpowiadających specyfice danego rynku pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2.

Projekt ma na celu wymianę informacji i wiedzy na temat programów szkoleniowych oraz ich dostosowania do potrzeb rynków pracy w różnych państwach członkowskich UE. Partnerzy projektu zajmą się również metodami uznawania wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach nauki nieformalnej.

Budżet na realizację programu wynosi 300 000 euro

Projekt skierowany jest do władz publicznych, izb handlowych, centrów coachingowych i uniwersytetów.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła podstawowa im Karola Wojtyły szuka partnera do projektu edukacyjnego

Włoska Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Belmonte Mezzagno (Sycylia) szuka partnerów do projektu w ramach program Erasmus+.akcja 2: Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

Celem projektu jest promowanie uczenia się przez całe życie za pomocą wartości, które wzmacniaja obywatelstwo europejskie. Działania jakie mają zostać podjęte w ramach realizacji tej inicjatywy to:

-          realizacja praktycznych pomysłów na prowadzenie zajęć w klasie za pomocą różnorodnych,materiałów do nauki

-          wymiana pomysłów i współpraca z innymi szkołami w Europie.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych. Językiem roboczym projektu będzie jeż. angielski.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Belgijski uniwersytet szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ dot. wykorzystania mediów społecznościowych w nauce

Vives College University szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest rozwój, testowanie i wdrażanie spersonalizowanych materiałów naukowych online oraz przekonanie studentów, którzy na co dzień korzystają z mediów społecznościowych, do używana ich w celach naukowych. Mogą one ułatwić dyskusję i interakcję na linii student-student i student-wykładowca oraz służyć rozpowszechnianiu wiedzy.

Do głównych założeń projektu należy:

- zbieranie informacji i wymiana wiedzy oraz doświadczenia dot. korzystania z mediów społecznościowych w nauce

- poznawanie i rozwijanie technik integracji mediów społecznościowych z materiałami dydaktycznym oraz ich personalizacja dla poszczególnych odbiorców

- implementacja tych technik i testowanie ich w różnych krajach .

Projekt skierowany jest do uczelni wyższych

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lutego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Chorwackie centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego szuka partnera do projektu dot. zdrowego stylu życia

Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Bjelowarze (Chorwacja) szuka partnera do projektu „Cztery kroki do lepszego życia” mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Chorwackie centrum stworzy grupę (od 5 do 10 ludzi), którzy będą organizować 5-dniowe warsztaty w państwach partnerskich, w celu promowania zdrowego stylu życia. Porady dotyczące tego zagadnienia będą obejmować m.in. ilości snu potrzebnej dla zdrowego funkcjonowania, zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu.

Na końcowym etapie projektu, uczestnicy biorący udział w warsztatach przyjadą do Chorwacji, aby zaprezentować wyniki warsztatów na wspólnej konferencji.

Oferta skierowana jest do stowarzyszeń młodzieżowych.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 9 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duński kampus edukacyjny szuka partnera do projektu w ramach programu Erasmus+

Kampus edukacyjny w Køge (wschodnia Dania) szuka partnerów chętnych do współpracy w celu tworzenia „wirtualnego kampusu”, który będzie służył uczniom i studentom na wszystkich etapach edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem tego projektu jest optymalizacja pracy kampusu poprzez:

            - tworzenie struktur organizacyjnych z udziałem wszystkich poziomów edukacji,

            - optymalizację synergii pomiędzy istniejącymi kierunkami wykształcenia,

            - zachęcenie uczniów i studentów do zdobywania jak najlepszego wykształcenia,

            - promocję kampusu.

Oferta skierowana jest do regionów i miast oraz instytucji edukacyjnych reprezentujące różne etapy edukacji (nie są poszukiwani partnerzy reprezentujący „tradycyjne” kampusy uniwersyteckie).

Termin zgłoszeń upływa 6 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego w ramach programu Daphne

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego projektu w ramach programu Daphne

Hiszpańska organizacja „Proyecto ESCAN” poszukuje partnera do projektu: „Psy: ochrona i działanie terapeutyczne dla ofiar przemocy” realizowanego w ramach europejskiego programu Daphne –projekty wspierania ofiar przemocy i przestępstw.

Projekt ma na celu rozpowszechnienie stosowania dogoterapii, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa ofiar przemocy i opracować metodę rehabilitacji psychologicznej dla ofiar przemocy.

Poszukiwani partnerzy to:

- organizacje zajmujące się dogoterapią, stowarzyszenia przyjaciół zwierząt pomagających w psychoterapii

- władze publiczne

Dofinansowanie projektów z budżetu UE: 80%

Data składania wniosków mija 3 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto szuka partnerów do projektu „Pamieć o wielkiej wojnie”

Włoskie miasto Lugnano in Teverina poszukuje partnerów do projektu „Pamięć o wielkiej wojnie – Europejska Sieć pamięci o przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości” realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Celem projektu jest wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego i integracji europejskiej poprzez poszerzenie wiedzy o I wojnie światowej, która spowodowała wiele zmian w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, spowodowała obudzenie poczucia narodowości w wielu narodach.

Projekt również ma na celu zachęcanie młodych ludzi do zbierania informacji o I wojnie światowej (zdjęcia, wspomnienia, dokumenty, książki, poszukiwanie nowych wiadomości itp.).

Projekt skierowany jest do:

- miast, gmin, powiatów, władz regionalnych

- komitetów miejskich, sieci,

- federacji/stowarzyszeń,

- organizacji non-profit

Data składania wniosków mija 30 stycznia.

Budżet projektu: 120 000 euro

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła średnia szuka partnera do projektu dot. wymiany praktykantów ze szkół zawodowych i techników

Hiszpańska szkoła średnia "IES POLITÉCNICO" z Kartageny (Region Murcia) szuka partnerów do międzynarodowej wymiany uczniów, którzy w ramach programu Erasmus+ odbywaliby praktyki w szkołach partnerskich.

Praktyki mogłyby odbywać się w zakresie:

- przemysłu motoryzacyjnego,

- konserwacji instalacji przemysłowych,

- chemii związanej z przemysłem,

- umiejętności mechanicznych ( używanie tokarki , młynów itp. ),

- elektryki,

- elektroniki

Partner musi być w stanie:

- skontaktować się z firmami i organizacjami non-profit i umożliwić przyjęcię uczniów na praktyki,

- pomóc uczniom w znalezieniu zakwaterowania,

- pomóc uczniom podczas pobytu w innym kraju w zakresie opieki medycznej, pomocy w zakresie finansów itp.

IES POLITÉCNICO oferuje te same usługi dla praktykantów ze szkół partnerskich.

Termin zgłoszeń upływa 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa szuka partnera do projektu dot. zaangażowania społecznego młodzieży

Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2. Jego głównym celem jest promowanie dialogu radnych regionalnych z młodzieżą.

Projekt ten będzie polegał na współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów, organizacji warsztatów szkoleniowych oraz organizacji spotkań z lokalnymi politykami.

Oferta skierowana jest do: stowarzyszeń wolontariackich, organizacji pozarządowych, szkół średnich i wyższych.

Termin zgłoszeń do projektu upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa poszukuje partnera do projektu dot. zapobiegania przemocy

Włoska organizacja pozarządowa „Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia” poszukuje partnera do swojego projektu międzynarodowego pt.: „Zapobieganie zastraszaniu”, realizowanego w ramach programu „Prawo, równość i obywatelstwo”.

Projekt będzie dotyczył metod zapobiegania zastraszaniu w szkołach i więzieniach. Zakłada on szeroką współpracę między partnerami projektu oraz mediami, która zaowocuje wielką kampanią międzynarodową, warsztatami przygotowawczymi, wydaniem manifestu przeciwko zastraszaniu i organizacji konferencji.

Program skierowany jest do uniwersytetów, liceów, władz lokalnych, regionalnych i organizacji pozarządowych.

Językiem roboczym programu będzie j.angielski.

Dofinansowanie UE: maks. 80%

Kwota grantu: 75 000 – 300 000 euro.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła językowa poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w zakresie nauki j. angielskiego

Escuela Oficial de Idiomas w Las Palmas de Gran Canaria poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest polepszanie kompetencji językowych w j.angielskim poprzez poznawanie historii, kultury i sztuki w swoich miastach.

Projekt będzie realizowany za pomocą:

- wymiany studenckiej między partnerami projektu,
- zwiedzania muzeów i galerii sztuki,
- używania strategii wizualnego myślenia w celu rozszerzaniu słownictwa i jego płynności
- interaktywnej debaty za pomocą bloga.

Projekt skierowany jest do instytucji nauczających języków obcych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin zgłoszenia partnerów mija 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Urząd gminy Katania szuka partnera w ramach projektu dot. tworzenia szlaków kulturowych

Urząd Gminy Katania szuka partnera w ramach programu „Kreatywna Europa” do projektu „Mappe/Urban Routes” [Mapy/szlaki miejskie]. Jest to interdyscyplinarny projekt polegający na wymianie artystycznej i kulturowej.

Jego celem jest stworzenie ścieżek kulturowych, które połączą dziedzictwo miasta i miejsca kulturalne graniczące z obszarami o innym charakterze. Miasta partnerskie będą zaangażowane w tworzenie wirtualnych tras przez wykorzystanie nowych technologii.

Celem projektu jest:

- promocja spotkań, dialogów i wymiana doświadczeń między artystami z różnych państw europejskich, którego celem jest stworzenie oryginalnych i wielodyscyplinarnych prac artystycznych i produkcji.

- wymiana doświadczenia między młodymi artystami z całej Europy i uznanych artystów zarówno z Europy i z całego świata

- ułatwienie dostępu do kultury, edukacji i szkoleń

- tworzenie w miastach partnerskich miejsc dla eksperymentów i warsztatów artystycznych. Muzea, dziedzictwa kulturalne, budynki historyczne miast partnerskich będą waloryzowane i łączone z podobnymi dobrami kulturalnymi z projektów miast partnerskich. Nowa technologia cyfrowa będzie używana do tworzenia tych połączeń między miastami.

- uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za sztukę i za procesy integracji kultury, społeczeństwa i środowiska na nowe metody dialogu w celu rozwoju aktywnego społeczeństwa.

- promocja kreacji kulturalnej, artystycznej i ekspresywnej na szczeblu lokalnym i europejskim przez zwiększenie jego jakości. Po za tym, celem projektu jest wykorzystywanie nowych technologii, jako narzędzia ułatwiającego dostęp publiczności do kultury i sztuki.

Projekt kierowany jest do muzeów oraz do instytucji zarządzających muzeami.

Termin składania zgłoszeń mija 28.02.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie samorządy poszukują partnera do projektu badawczo-środowiskowego dot. lasów

Baskijskie samorządy lokalne oraz władze regionalne Kraju Basków (Hiszpania) poszukują partnera do projektu badawczo-środowiskowego „IFFOREST", który ma być realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest efektywne zarządzanie dużymi obszarami leśnymi, mające na względzie ochronę zasobów naturalnych i różnorodne zastosowanie ekonomiczne lasów.

Projekt jest skierowany do prywatnych i publicznych właścicieli lasów, osób zarządzających obszarami leśnymi, administracji środowiskowej, uniwersytetów, technologów i innych organizacji prywatnych i publicznych powiązanych z zrównoważonym zarządzaniem lasami.

Budżet: 15 000 000 euro

Prosimy o szybki kontakt. Termin partnerów składania wniosków projektowych mija 3 lutego.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Gothenburg (Szwecja) poszukuje partnera do projektu dot. integracji między młodszym i starszym pokoleniem za pomocą teleinformatyki

Miasto Gothenburg poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki szkolnej wśród młodych osób oraz zaangażowanie osób starszych w zdobywanie wiedzy poprzez teleinformatykę.

Projekt ma zostać realizowany poprzez:

- sprawdzenie, jak teleinformatyka może zostać wykorzystana jako narzędzie pedagogiczne do łączenia starszych mieszkańców z młodzieżą, u której występuje ryzyko porzucenia nauki w wczesnym wieku

- przetestowanie przewodników po teleinformatyce w celu zainteresowania nią uczniów w szkołach średnich (odpowiednikach polskich gimnazjów) oraz umożliwienia starszym mieszkańcom możliwości zdobywania wiedzy

-   sprawdzenie jak teleinformatyka i relacje z starszymi mieszkańcami może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zbyt wczesnego porzucenia nauki w wczesnym wieku.

Początkowy etap projektu ma na celu przygotowanie uczestników projektu do korzystania z sprzętu teleinformatycznego. W kluczowym etapie, dzieci zostaną zapoznane i przygotowane do nauczania starszych ludzi teleinformatyki (to mogą być sesje grupowe, ale również 1 na 1 ze wsparciem).

Poszukiwani partnerzy to:

- miasta (w tym samorządy, gdzie pewien odsetek mieszkańców to imigranci)

- organizacje zajmujące się problemem patologii społecznych,

- szkoły,

- uniwersytety

Termin wysyłania zgłoszeń mija 31.01.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka szkoła poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej

Szwedzka szkoła Kilbergsskolan w Bollnäs poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej nauczycieli i uczniów w ramach programu Erasmus+ (mobilność edukacyjna). Współpraca miałaby w pierwszym etapie obejmować 3-5 dniową wymianę nauczycieli, a przy dłuższej współpracy, również uczniów.

Obszary zainteresowania:

- nauczanie matematyki i nauk ścisłych,
- uczniowie z problemami z nauką,
- wypoczynek – co uczniowie robią po za szkołą,
- nauka pisania i czytania.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych i podmiotów zajmującymi się problemami pedagogicznymi.

Termin składania zgłoszeń mija 28 stycznia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu dot. współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego

DOF Herning Aftenskole szuka partnerów do projektu pt.: „Działając lokalnie we współpracy z siecią międzynarodową” w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Celem projektu jest:

- łączenie wolontariuszy na poziomie europejskim z jednego kraju między organizacją lub stowarzyszeniem w drugim kraju

- wniesienie europejskiego aspektu do aktywności do stowarzyszeń społeczeństw obywatelskich dając im dostęp do sieci wolontariuszy i doradców z innych państw członkowskich UE

- promowanie szerzenia tożsamości europejskiej wśród stowarzyszeń i wolontariuszy

- pokazywanie, że nowoczesne technologie internetowe pozwalają na bezpośrednie połączenia z małymi organizacjami działającymi po za stolicami państw bez pomocy ogólnokrajowych organizacji patronackich.

DOF Herning Aftenskole szuka od 4 do 5 organizacji partnerskich, które reprezentują różne poglądy. Mogą to być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje zajmujące się ochroną środowiska itp. Wśród nich powinny znaleźć się organizacje z nowych i starych państw członkowskich UE.

Termin zgłoszenia partnerów mija 25 stycznia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie miasto poszukuje partnerów do projektu poświęconego usługom w zakresie opieki nad osobami starszymi

Miasto Helsingborg poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie w ramach programu „Europa dla Obywateli” . Projekt ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy o tym, jak rozwijać usługi opieki nad osobami starszymi w domu.

Przykładowe pytania, które będą sobie stawiać uczestnicy projektu to:

  • Jakie usługi są już dostępne i jakie usługi mogą być oferowane w przyszłości dla osób starszych?
  • W jaki sposób zaangażować obywateli?
  • Jakie dotychczasowe metody mogą zostać wykorzystane w opracowywaniu nowych usług?
  • Jak stworzyć trwałą współpracę z podobnymi gminami europejskimi w tej dziedzinie?
  • Jak możemy zorganizować współpracę wszystkich pracowników domu opieki, aby zapewnić lepsze świadczenia?

Helsingborg poszukuje partnerów mających doświadczenie w zakresie usług opieki domowej i mogących przedstawić metody oraz przykłady rozwiązań związanych z opieką nad seniorami.

Prosimy o zgłoszenia partnerów do 15 stycznia 2015 r. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej mija 1 marca 2015 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli