mt_ignore

Lista projektów

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. kultury i historii Europy

Włoskie stowarzyszenie C.E.R.S. (Konsorcjum Europejskich Stowarzyszeń Rekonstrukcyjnych) poszukuje partnera do projektu „Konflikt i kara”  w ramach programu Europa dla Obywateli.

Głównym celem projektu jest promowanie wartości europejskich poprzez zrozumienie i poznawanie wspólnej historii i podziałów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, organizacje społeczne, instytucje naukowe, związki kombatantów, muzea, szkoły itp.

Budżet projektu – maks. 100 000 euro

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Termin składania wniosków mija 1 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu ‘Kultura jako czynnik rozwoju lokalnego’

Stowarzyszenie „Altovicentino” poszukuje partnera do projektu: „Lokalna kultura, jako czynnik promujący zrównoważony, interkulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój na terenach peryferyjnych Europy Środkowej” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Głównym celem projektu jest realizowanie innowacyjnej strategii i organizowanie działań pilotażowych polegających na testowaniu nowych modeli biznesowych, dzięki którym lokalne muzea zwiększą swój potencjał w zakresie analizy i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Oferta skierowana jest do instytucji kulturalnych w Europie Środkowej.

Językiem roboczym projektu będzie j. angielski.

Dofinansowanie UE: 85%

Termin zgłoszeń do projektu mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła średnia poszukuje partnera do współpracy w projekcie dot. nauczania dwujęzycznego

Liceo Scientifico Tron z Schio (Włochy) poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu KA1/Erasmus+. W ostatnim czasie, szkoła rozpoczęła wdrażanie sposobu nauczania wg. formatu CLIL (nauczanie dwujęzyczne obejmujące prowadzanie wybranych zajęć szkolnych w jęz. obcym). Aktualnie poszukiwany jest partner w celu dalszego rozwoju projektu.

Głównym celem projektu jest dać szkołom „europejski wymiar” i zwiększać kompetencje kadry nauczającej i samych uczniów.

Oferta skierowana jest do instytucji edukacyjnych rozwijających program CLIL w języku angielskim.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków mija 25 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła poszukuje partnera do projektu edukacyjnego

Zespół Szkół „Musco” z włoskiego regionu Katania, łączący etapy edukacji od przedszkola do liceum, poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ (KA2 – współpraca dla innowacji i wymiana dobrych praktyk).

Celem projektu jest wymiana nauczycieli i uczniów między szkołami partnerskimi w celu poznania nowej metodyki i pedagogicznego podejścia w szkołach, które mierzą się z takimi problemami jak:

            - dzieci i młodzież ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej

            - problemy z nauką

            - mała motywacją uczniów

            - niebezpieczne zachowania

- przedwczesne porzucanie nauki

            - dzieci pochodzące z rodzin dotkniętych bezrobociem, z problemami finansowymi.

Oferta skierowana jest do szkół z dużych miast.

Okres składania wniosków mija 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska fundacja szuka partnerów do projektu społecznego

Hiszpańska Fundacja Moderna poszukuje partnera do projektu „Inno-Inclusive Talent” realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA3. Jego głównym celem będzie rozwój i opracowanie innowacyjnych metod w celu zmniejszenia różnic w poziomie nauczania wśród uczniów pochodzących ze środowisk o niekorzystnej sytuacji społecznej.

Oferta skierowana jest do instytucji regionalnych i krajowych zajmujących się edukacją i szkół wyższych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin składania wniosków mija 24 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniów szkół zawodowych

Norweska szkoła poszukuje partnera do wymiany uczniowskiej.

Malakoff VG School (Norwegia, w pobliżu Oslo) poszukuje partnera w Polsce do projektu mającego na celu wymianę uczniowską na okres 2-3 tygodni w celu odbycia praktyk zawodowych w sektorze budowlanym i nauki w szkole.

Celem projektu jest poznanie nowych rozwiązań w zakresie budownictwa i nabycie doświadczenia. Dodatkowo, polscy uczniowie z Norwegii będą mogli używać swojego ojczystego języka, a polscy uczniowie z Polski otrzymają wspaniałą możliwość nauki j. angielskiego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeska firma szuka partnerów do projektu edukacyjnego

Czeska firma ATTEST Ltd. (ABET HOLDING, Inc.) szuka partnerów do projektu „Nauczyciel Cyfrowy”, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+/KA2.

Główną ideą projektu jest transfer wiedzy i wymiana doświadczeń między szkołami oraz organizacjami edukacyjnymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Korzyści z projektu:

-          długoterminowa współpraca transnarodowa między szkołami i instytucjami edukacyjnymi i zaangażowanie ich w przyszłą edukację nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych

-          zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy dzięki wymianie informacji pomiędzy partnerami projektu

-          opracowanie kompleksowej metodologii nauczania, która zostanie również udostępniona innym szkołom, które będą zainteresowane poznawaniem nowych możliwości i aktualnych trendów w wykorzystaniu technologii cyfrowych w nauczaniu.

Poszukiwani partnerzy projektu to szkoły podstawowe i organizacje edukacyjne z takich państw jak: Polska, Słowacja, Niemcy, Włochy, Węgry, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Turcja i Macedonia.

Językiem roboczym projektu jest język angielski.

Termin składania wniosków upływa 31 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu Europa dla Obywateli

Włoskie miasto poszukuje partnera do projektu realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Urząd miasta Alviano poszukuje partnera do projektu: „Odżywianie i dobre samopoczucie – smak miast”. Projekt będzie realizowany w ramach programu „Europa dla Obywateli” – sieci miast.

Projekt ma na celu:

-          promować partycypację obywatelską w Unii Europejskiej

-      rozpocząć debatę, nakłonić do refleksji i rozwoju kontaktów między stowarzyszeniami, obywatelami i autorytetami publicznymi

-          uczulić młodych Europejczyków na znaczenie tradycji kulinarnych i podstawowych zasad zdrowego żywienia

-          promować koncepcję turystyki kulinarnej w Europie

Oferta skierowana jest do: miast, stowarzyszeń miejskich, władz lokalnych i regionalnych władz oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania zgłoszeń mija 13 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto szuka partnerów do projektu dot. szkoleń i rynku pracy

Urząd miasta Walencja (Hiszpania) szuka partnerów do projektu na temat szkoleń odpowiadających specyfice danego rynku pracy, realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2.

Projekt ma na celu wymianę informacji i wiedzy na temat programów szkoleniowych oraz ich dostosowania do potrzeb rynków pracy w różnych państwach członkowskich UE. Partnerzy projektu zajmą się również metodami uznawania wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach nauki nieformalnej.

Budżet na realizację programu wynosi 300 000 euro

Projekt skierowany jest do władz publicznych, izb handlowych, centrów coachingowych i uniwersytetów.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska szkoła podstawowa im Karola Wojtyły szuka partnera do projektu edukacyjnego

Włoska Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Belmonte Mezzagno (Sycylia) szuka partnerów do projektu w ramach program Erasmus+.akcja 2: Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk”.

Celem projektu jest promowanie uczenia się przez całe życie za pomocą wartości, które wzmacniaja obywatelstwo europejskie. Działania jakie mają zostać podjęte w ramach realizacji tej inicjatywy to:

-          realizacja praktycznych pomysłów na prowadzenie zajęć w klasie za pomocą różnorodnych,materiałów do nauki

-          wymiana pomysłów i współpraca z innymi szkołami w Europie.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych. Językiem roboczym projektu będzie jeż. angielski.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 28 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Belgijski uniwersytet szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ dot. wykorzystania mediów społecznościowych w nauce

Vives College University szuka partnera do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego.

Celem projektu jest rozwój, testowanie i wdrażanie spersonalizowanych materiałów naukowych online oraz przekonanie studentów, którzy na co dzień korzystają z mediów społecznościowych, do używana ich w celach naukowych. Mogą one ułatwić dyskusję i interakcję na linii student-student i student-wykładowca oraz służyć rozpowszechnianiu wiedzy.

Do głównych założeń projektu należy:

- zbieranie informacji i wymiana wiedzy oraz doświadczenia dot. korzystania z mediów społecznościowych w nauce

- poznawanie i rozwijanie technik integracji mediów społecznościowych z materiałami dydaktycznym oraz ich personalizacja dla poszczególnych odbiorców

- implementacja tych technik i testowanie ich w różnych krajach .

Projekt skierowany jest do uczelni wyższych

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 9 lutego.

 

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Chorwackie centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego szuka partnera do projektu dot. zdrowego stylu życia

Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Bjelowarze (Chorwacja) szuka partnera do projektu „Cztery kroki do lepszego życia” mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Chorwackie centrum stworzy grupę (od 5 do 10 ludzi), którzy będą organizować 5-dniowe warsztaty w państwach partnerskich, w celu promowania zdrowego stylu życia. Porady dotyczące tego zagadnienia będą obejmować m.in. ilości snu potrzebnej dla zdrowego funkcjonowania, zdrowego odżywiania się, uprawiania sportu.

Na końcowym etapie projektu, uczestnicy biorący udział w warsztatach przyjadą do Chorwacji, aby zaprezentować wyniki warsztatów na wspólnej konferencji.

Oferta skierowana jest do stowarzyszeń młodzieżowych.

Termin wysyłania zgłoszeń mija 9 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duński kampus edukacyjny szuka partnera do projektu w ramach programu Erasmus+

Kampus edukacyjny w Køge (wschodnia Dania) szuka partnerów chętnych do współpracy w celu tworzenia „wirtualnego kampusu”, który będzie służył uczniom i studentom na wszystkich etapach edukacji. Projekt będzie realizowany w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem tego projektu jest optymalizacja pracy kampusu poprzez:

            - tworzenie struktur organizacyjnych z udziałem wszystkich poziomów edukacji,

            - optymalizację synergii pomiędzy istniejącymi kierunkami wykształcenia,

            - zachęcenie uczniów i studentów do zdobywania jak najlepszego wykształcenia,

            - promocję kampusu.

Oferta skierowana jest do regionów i miast oraz instytucji edukacyjnych reprezentujące różne etapy edukacji (nie są poszukiwani partnerzy reprezentujący „tradycyjne” kampusy uniwersyteckie).

Termin zgłoszeń upływa 6 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego w ramach programu Daphne

Hiszpańskie stowarzyszenie szuka partnera do swojego projektu w ramach programu Daphne

Hiszpańska organizacja „Proyecto ESCAN” poszukuje partnera do projektu: „Psy: ochrona i działanie terapeutyczne dla ofiar przemocy” realizowanego w ramach europejskiego programu Daphne –projekty wspierania ofiar przemocy i przestępstw.

Projekt ma na celu rozpowszechnienie stosowania dogoterapii, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa ofiar przemocy i opracować metodę rehabilitacji psychologicznej dla ofiar przemocy.

Poszukiwani partnerzy to:

- organizacje zajmujące się dogoterapią, stowarzyszenia przyjaciół zwierząt pomagających w psychoterapii

- władze publiczne

Dofinansowanie projektów z budżetu UE: 80%

Data składania wniosków mija 3 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto szuka partnerów do projektu „Pamieć o wielkiej wojnie”

Włoskie miasto Lugnano in Teverina poszukuje partnerów do projektu „Pamięć o wielkiej wojnie – Europejska Sieć pamięci o przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości” realizowanego w ramach programu „Europa dla Obywateli”.

Celem projektu jest wzmocnienie poczucia obywatelstwa europejskiego i integracji europejskiej poprzez poszerzenie wiedzy o I wojnie światowej, która spowodowała wiele zmian w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, spowodowała obudzenie poczucia narodowości w wielu narodach.

Projekt również ma na celu zachęcanie młodych ludzi do zbierania informacji o I wojnie światowej (zdjęcia, wspomnienia, dokumenty, książki, poszukiwanie nowych wiadomości itp.).

Projekt skierowany jest do:

- miast, gmin, powiatów, władz regionalnych

- komitetów miejskich, sieci,

- federacji/stowarzyszeń,

- organizacji non-profit

Data składania wniosków mija 30 stycznia.

Budżet projektu: 120 000 euro

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła średnia szuka partnera do projektu dot. wymiany praktykantów ze szkół zawodowych i techników

Hiszpańska szkoła średnia "IES POLITÉCNICO" z Kartageny (Region Murcia) szuka partnerów do międzynarodowej wymiany uczniów, którzy w ramach programu Erasmus+ odbywaliby praktyki w szkołach partnerskich.

Praktyki mogłyby odbywać się w zakresie:

- przemysłu motoryzacyjnego,

- konserwacji instalacji przemysłowych,

- chemii związanej z przemysłem,

- umiejętności mechanicznych ( używanie tokarki , młynów itp. ),

- elektryki,

- elektroniki

Partner musi być w stanie:

- skontaktować się z firmami i organizacjami non-profit i umożliwić przyjęcię uczniów na praktyki,

- pomóc uczniom w znalezieniu zakwaterowania,

- pomóc uczniom podczas pobytu w innym kraju w zakresie opieki medycznej, pomocy w zakresie finansów itp.

IES POLITÉCNICO oferuje te same usługi dla praktykantów ze szkół partnerskich.

Termin zgłoszeń upływa 4 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa szuka partnera do projektu dot. zaangażowania społecznego młodzieży

Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2. Jego głównym celem jest promowanie dialogu radnych regionalnych z młodzieżą.

Projekt ten będzie polegał na współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów, organizacji warsztatów szkoleniowych oraz organizacji spotkań z lokalnymi politykami.

Oferta skierowana jest do: stowarzyszeń wolontariackich, organizacji pozarządowych, szkół średnich i wyższych.

Termin zgłoszeń do projektu upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa poszukuje partnera do projektu dot. zapobiegania przemocy

Włoska organizacja pozarządowa „Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia” poszukuje partnera do swojego projektu międzynarodowego pt.: „Zapobieganie zastraszaniu”, realizowanego w ramach programu „Prawo, równość i obywatelstwo”.

Projekt będzie dotyczył metod zapobiegania zastraszaniu w szkołach i więzieniach. Zakłada on szeroką współpracę między partnerami projektu oraz mediami, która zaowocuje wielką kampanią międzynarodową, warsztatami przygotowawczymi, wydaniem manifestu przeciwko zastraszaniu i organizacji konferencji.

Program skierowany jest do uniwersytetów, liceów, władz lokalnych, regionalnych i organizacji pozarządowych.

Językiem roboczym programu będzie j.angielski.

Dofinansowanie UE: maks. 80%

Kwota grantu: 75 000 – 300 000 euro.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła językowa poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w zakresie nauki j. angielskiego

Escuela Oficial de Idiomas w Las Palmas de Gran Canaria poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest polepszanie kompetencji językowych w j.angielskim poprzez poznawanie historii, kultury i sztuki w swoich miastach.

Projekt będzie realizowany za pomocą:

- wymiany studenckiej między partnerami projektu,
- zwiedzania muzeów i galerii sztuki,
- używania strategii wizualnego myślenia w celu rozszerzaniu słownictwa i jego płynności
- interaktywnej debaty za pomocą bloga.

Projekt skierowany jest do instytucji nauczających języków obcych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin zgłoszenia partnerów mija 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Urząd gminy Katania szuka partnera w ramach projektu dot. tworzenia szlaków kulturowych

Urząd Gminy Katania szuka partnera w ramach programu „Kreatywna Europa” do projektu „Mappe/Urban Routes” [Mapy/szlaki miejskie]. Jest to interdyscyplinarny projekt polegający na wymianie artystycznej i kulturowej.

Jego celem jest stworzenie ścieżek kulturowych, które połączą dziedzictwo miasta i miejsca kulturalne graniczące z obszarami o innym charakterze. Miasta partnerskie będą zaangażowane w tworzenie wirtualnych tras przez wykorzystanie nowych technologii.

Celem projektu jest:

- promocja spotkań, dialogów i wymiana doświadczeń między artystami z różnych państw europejskich, którego celem jest stworzenie oryginalnych i wielodyscyplinarnych prac artystycznych i produkcji.

- wymiana doświadczenia między młodymi artystami z całej Europy i uznanych artystów zarówno z Europy i z całego świata

- ułatwienie dostępu do kultury, edukacji i szkoleń

- tworzenie w miastach partnerskich miejsc dla eksperymentów i warsztatów artystycznych. Muzea, dziedzictwa kulturalne, budynki historyczne miast partnerskich będą waloryzowane i łączone z podobnymi dobrami kulturalnymi z projektów miast partnerskich. Nowa technologia cyfrowa będzie używana do tworzenia tych połączeń między miastami.

- uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za sztukę i za procesy integracji kultury, społeczeństwa i środowiska na nowe metody dialogu w celu rozwoju aktywnego społeczeństwa.

- promocja kreacji kulturalnej, artystycznej i ekspresywnej na szczeblu lokalnym i europejskim przez zwiększenie jego jakości. Po za tym, celem projektu jest wykorzystywanie nowych technologii, jako narzędzia ułatwiającego dostęp publiczności do kultury i sztuki.

Projekt kierowany jest do muzeów oraz do instytucji zarządzających muzeami.

Termin składania zgłoszeń mija 28.02.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli