Przejdź do treści

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. prowadzenia lekcji nt. wyzwań polityczno-gospodarczych Europy

 

Mariagerfjørd Gimnazjum (Jutlandia Północna, Dania) jest zainteresowana nawiązaniem kontaktu z podmiotami, które chciałyby partycypować w projekcie związanym z edukowaniem młodzieży nt. wyzwań polityczno-gospodarczych państw europejskich. Projekt składany będzie do programu Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji szkolnej.

Krótko o projekcie:

Głównym celem projektu „Demokratyczny i Międzykulturowy Dialog” jest przygotowanie scenariuszy lekcji, które dotyczyć będą krajowych oraz europejskich wyzwań politycznych i gospodarczych. Opracowane materiały mają stanowić punkt wyjścia do demokratycznego i międzykulturowego dialogu między uczniami z różnych zakątków Europy

Główne aktywności w ramach projektu:

- przygotowywanie scenariuszy lekcji na podstawie metody nauczania problemowego (ang. Problem Based Learning);

- uczniowie partycypujący w projekcie będą analizować oraz poszukiwać rozwiązania dla bieżących wyzwań w obszarze politycznym i gospodarczym, zarówno krajowych, jak i europejskich;

- uczniowie zaangażowani w projekt będą także włączeni w transnarodowy dialog cyfrowy, którego głównym celem będą: wskazanie wyzwań, które stoją zarówno przed społeczeństwami w ich krajach, jak i przed wszystkimi Europejczykami (1), oraz dyskusja nad pomysłami na rozwiązanie wskazanych problemów poprzez poznanie innych punktów widzenia i uczestnictwo w dyskusji akademickiej ze studentami z państw partycypujących w projekcie (2).

- organizacja i uczestnictwo w cyfrowych wydarzeniach na żywo w ramach Festiwalu Europy w Mariager (Dania), celem przyczynienia się do stworzenia platformy dla wzmocnionego dialogu demokratycznego pomiędzy państwami europejskimi.

Wkład finansowy Komisji Europejskiej: 450 000 euro

Poszukiwani partnerzy: Uniwersytety i ośrodki badawcze, które zajmują się problematyką kształtowania edukacji w szkołach średnich oraz mają wcześniejsze doświadczenie w projektach o podobnej tematyce. Prowadzone badania powinny dotyczyć demokracji, populizmu i umiejętności korzystania z mediów.

Dodatkowym atutem będzie znajomość metody nauczania problemowego, ale istnieje możliwość wprowadzania innych metod badawczych.

W przypadku zainteresowania projektem prosimy o kontakt przed 19 marca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu