Przejdź do treści

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. gospodarki obiegowej w branży budowlanej

Centrum Technologii Budowlanych Regionu Murcji (Hiszpania) poszukuje podmiotów zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt „Gospodarka obiegowa w sektorze budowlanym z wykorzystaniem odpadów rolno-spożywczych”. Projekt będzie realizowany w ramach sieci ERA-MIN, która wspierana jest przez program Horyzont 2020.  

Główne cele projektu:

W przemyśle materiałów budowlanych istnieje światowa tendencja uznawania produktów recyclingu za nowe źródło surowców. Użytkowanie wyrobów budowalnych zawierających produkty z recyclingu jest jednym z kluczowych kryteriów rozwoju zrównoważonej infrastruktury.

Głównym celem projektu jest ocena możliwości ponownego wykorzystania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Uwzględniając ich potencjalne właściwości puculanowe (trwałość i niereagowanie na kontakt z wodą), planowane badania ocenią możliwość wykorzystywania odpadów rolno-spożywczych jako alternatywy w wytwarzaniu nowych wyrobów budowlanych, w oparciu o ich właściwości fizykochemiczne.

Wykorzystywanie odpadów rolno-spożywczych jako materiałów bazowych umożliwia oszczędzanie surowców i zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. W tym kontekście, zostaną zaproponowane nowe rozwiązania, tak aby uzyskać produkty o większej wartości dodanej lub o mniejszym wpływie na środowisko. W ten sposób powstanie nowy obiegowy łańcuch dzięki rozwinięciu bardziej zrównoważonych alternatyw z odpadów z sektora rolno-spożywczego. 

O liderze projektu:

Rolę lidera i koordynatora projektu pełnić będzie Centrum Technologii Budowalnych Regionu Murcji. Głównym celem jego działalności jest zapewnianie usług technologicznych poprzez innowacje i nowe technologie, przyczyniając się w tej sposób do promocji nowej infrastruktury w sektorze. Ma to na celu wyeliminowanie istniejących wadliwych i nieskutecznych technologii, z którymi zmaga się wiele przedsiębiorstw budowlanych w branży. Podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości  świadczonych usług w branży i zwiększenie w niej konkurencyjności.    

Poszukiwani partnerzy:

- uniwersytety i Centra Technologiczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie materiałów dla sektora budowlanego;

- przedsiębiorstwa z branży betonowej i ceramicznej.

Termin na wyrażenie zainteresowania projektem upływa 26 lutego.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu