Przejdź do treści

Jednostka naukowa z Belgii szuka podmiotów zainteresowanych do projektu nt. ochrony środowiska za pośrednictwem nauki i zaangażowania obywatelskiego w ramach programu Horyzont 2020

Centrum Pedagogiczne funkcjonujące w ramach Uniwersytetu im. Karola Wielkiego w Antwerpii (KdG University of Applied Sciences and Arts) poszukuje podmiotów zainteresowanych stworzeniem konsorcjum lub już utworzonego konsorcjum, aby wspólnie uczestniczyć w konkursie o projekt dot. środowiska, który będzie składany do programu Horyzont 2020.

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Zachęcanie obywateli do działania w sprawie przeciwdziałaniu zmianom klimatu, na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez edukację, naukę obywatelską, inicjatywy obserwatorskie oraz zaangażowanie obywatelskie (LC-GD-10-3-2020).

Program finansowania: Horyzont 2020

Cel projektu:

- prowadzenie badań nt. znaczenia zrównoważonego rozwoju dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Bieżące doświadczenie Centrum w ramach realizowania projektów unijnych:

- dwa projekty w ramach programu Interreg: PACE (Providing Access to Childcare and Employment) i VRAC (It takes a Village to Raise a Child);

- projekt w ramach programu Erasmus +.

Profile poszukiwanych partnerów:

- podmioty posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia praktycznych badań nt. edukacji i opieki wczesnodziecięcej, opieki po szkole oraz spędzania wolnego czasu;

- jednostki współpracujące z lokalnymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci (szkoły, opieka przedszkolna, ośrodki recepcyjne), które są gotowe do uczestnictwa w projektach pilotażowych i badaniach nad działaniami;

- podmioty z doświadczeniem w prowadzeniu badań z metodami mieszanymi np. analizą narracyjną, badaniami ewaluacyjnymi itp.

- jednostki z doświadczeniem w zakresie metod szkoleniowych dla specjalistów pracujących z małymi dziećmi, w tym coaching dla osób słabo wykwalifikowanych.

- jednostki z doświadczeniem w opracowywaniu praktycznych narzędzi jak np. przewodnik nt. wprowadzania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w przedszkolach, INDYGAME (łączenie zabawy z omawianiem tematyki związanej z międzykulturowością), a także znajomość tworzenia cyfrowej platformy nauczania.

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu