Przejdź do treści

Poszukiwane podmioty zainteresowane współpracą przy projekcie nt. bezpieczeństwa transportu publicznego

Konsorcjum współpracujące nad realizacją międzynarodowego projektu PREVENT (Procurements of innovative, advanced systems to support security in public transport) poszukuje partnerów chcących zaangażować się w prace nad jego drugą częścią, która dotyczyć będzie tematyki zamówień systemów prototypowych. Inicjatywa składana będzie do programu Horyzont 2020, zaś nabór wniosków przeprowadzany jest w ramach konkursu SU-GM02-2018-2020.

Projekt PREVENT ogniskuje się wokół kwestii związanych z uprzedzaniem ataków terrorystycznych w transporcie publicznym, a za jego realizację odpowiada konsorcjum złożone z kilkunastu partnerów z zarówno państw członkowskich UE, jak i państw trzecich. Inicjatywa została podzielona na dwie części – pierwszą z nich poświęcono wspólnym wytycznym wymogów dla innowacyjnych systemów wzmacniających bezpieczeństwo, zaś kolejna część, do której obecnie trwa nabór, dotyczyć ma problematyki zamówień systemów prototypowych.

Cele inicjatywy:

- opracowanie wspólnych wytycznych ws. innowacyjnych prototypów;

- przygotowanie gotowych rozwiązań, a następnie umożliwienie ich stosowania na terytorium Unii Europejskiej;

- doprowadzenie do zmniejszenia luki pomiędzy badaniami a właściwym sektorem rynkowym dla kolejnej generacji rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa;

- przyczynienie się do wzmocnienia konkurencyjności technologii i przemysłu w UE.

Poszukiwani partnerzy: operatorzy transportu publicznego, władze publiczne, podmioty odpowiedzialne za sprawy związane z bezpieczeństwem w transporcie publicznym.
Dodatkowym wymogiem zaangażowania się w inicjatywę jest prawo do dokonywania zakupów w sektorze publicznym.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu