Przejdź do treści

Poszukiwani partnerzy do współpracy w zakresie przygotowywania projektów w ramach programu Kreatywna Europa

Konsorcjum badawcze składające się z dwóch belgijskich uniwersytetów (Hogeschool oraz Hogent) z zachodniej części Flandrii poszukuje partnerów zainteresowanych współpracą w ramach projektów składanych do programu Kreatywna Europa, celem wytworzenia synergii pomiędzy tematyką kulturową a treściami audiowizualnymi za pośrednictwem technologii cyfrowej. Założeniem ośrodków naukowych jest przygotowanie trzech projektów pilotażowych poświęconych problematyce społeczności cyfrowych w kontekście ich roli w rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Tematyka związana z obszarami wiejskimi i rozwojem ich krajobrazów ma stanowić motyw przewodni projektów pilotażowych. Konsorcjum chce skupić się na wdrażaniu oddolnego podejścia, które ma zachęcić lokalne społeczeństwa do zwiększenia stopnia zaangażowania w rozwój własnego sąsiedztwa. Ponadto, uczestnicy projektu będą mogli wymienić się doświadczeniami i przekazać sobie sprawdzone przez nich dobre praktyki.

Poszukiwani partnerzy: podmioty międzysektorowe zajmujące się tematyką związaną z rozwojem cyfrowym oraz dziedzictwem kulturowym.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu