Przejdź do treści

Francuski klaster poszukuje partnerów do składania aplikacji do projektów Horyzont 2020 dotyczących biogospodarki

Nowy klaster TERRALIA-PASS to sieć ponad 450 członków. Skupia firmy, organizacje badawcze i szkoleniowe oraz ponad 5000 pracowników naukowych i badaczy. Wszystkie podmioty są zlokalizowane we francuskich regionach Owernia-Rodan-Alpy, Południowa Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże oraz Okitania (Langwedocja-Roussillon).

Staje się głównym graczem na czterech rynkach:
- rolnictwie, sektorze spożywczym i napojów;
- zdrowych składników i suplementów diety;
- kosmetyki;
- Kompozycje składników dla przemysłu aromatycznego i zapachowego.

Członkowie TERRALIA-PASS budują silną synergię wokół tych czterech rynków. Ponadto, cztery kluczowe osie innowacyjności są siłą napędową działań nowego klastra:
- Zrównoważony rozwój zasobów i produkcji roślinnej;
- Ekoefektywne procesy i zakład przyszłości;
- Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo produktów;
- Wydajność produktu.

Ten nowy ekosystem jest połączony z szybko rozwijającymi się rynkami i umożliwi jego członkom innowacyjną działalności we Francji i poza nią. Klaster liczy wśród swoich członków znaczącą liczbę dostawców rozwiązań technicznych i technologicznych, firm rozpoczynających działalność, MŚP, firm o średniej wielkości, które mają duży potencjał rozwoju międzynarodowego. Wszystkie podmioty są reprezentatywne dla całego łańcucha, od producentów do konsumentów.

TERRALIA-PASS poszukuje partnerów do naborów dotyczących biogospodarki w ramach programu Horyzont 2020:

 • SFS-06-2018-2020 => B. [2020] ogólnoeuropejska sieć gospodarstw demonstracyjnych (CSA)

 • RUR-15-2018-2019-2020 (CSA) Sieci tematyczne gromadzące wiedzę gotową do wykorzystania w praktyce

 • FNR-01-2020 (CSA) Wzmocnienie europejskiego agroekologicznego ekosystemu badań i innowacji

 • FNR-02-2020 (CSA) Opracowanie długoterminowych ram monitorowania i oceny wspólnej polityki rolnej

 • FNR-03-2020 (CSA) Kompleksowa wizja rolnictwa miejskiego

 • FNR-04-2020 (CSA) W kierunku europejskiego planu działania na rzecz badań naukowych i innowacji w dziedzinie gleb i gospodarki gruntami

 • LC-FNR-06-2020 => A. [2020] Pathways for a fossil-energy-free agriculture (CSA)

 • FNR-08-2020 (CSA) Wspieranie systemów bezpieczeństwa żywności w przyszłości

 • FNR-10-2020 (CSA) Zaangażowanie publiczne na rzecz biogospodarki

 • CE-FNR-15-2020 (CSA) Sieć europejskich klastrów biogospodarki w celu promowania rozwiązań opartych na biologii w sektorze produkcji podstawowej.

 • FNR-18-2020 (CSA) Zrównoważony rozwój produktów pochodzenia biologicznego - międzynarodowe aspekty zarządzania i modernizacja rynku


Na pytania odpowie (j. francuski, j. angielski) Clement Diot: clement.diot@pole-terralia.com


W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Biurem Wielkopolski w Brukseli, z p. Martą Raptis: marta.raptis@wielkopolska.eu

autor: ERRIN, Biuro Wielkopolski w Brukseli