Przejdź do treści

Uniwersytet w tureckim Eskişehir poszukuje partnerów

Kto szuka?

Uniwersytet Eskişehir Osmangazi (ESOGU) jest jedną z wiodących uczelni państwowych w centralnej Anatolii i znajduje się w Eskişehir, jednym z najpopularniejszych miast wśród studentów. Uczelnia założona w 1993 roku, ma ponad 35.000 studentów studiujących na poziomach licencjackim, magisterskim i doktoranckim na 12 wydziałach i w 4 szkołach magisterskich. W programie Erasmus / Erasmus+ uczestniczy od 2005 roku i w ramach programu współpracuje - na bazie ponad 200 umów - z uczelniami z różnych krajów UE. Od 2005 r. ponad 1500 studentów z ESOGU wzięło udział w wymianie studenckiej za granicą, zarówno studiując, jak i odbywając praktyki. W tym czasie ponad 120 studentów z krajów UE studiowało na ESOGU.

Jacy partnerzy są poszukiwani?

1. Uniwersytety:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje partnerów uniwersyteckich w celu rozszerzenia sieci kontaktów wielostronnych. Partnerstwo to może obejmować takie działania jak:
• wymiana studentów i pracowników,
• wspólne szkoły letnie,
• podwójny dyplom,
• warsztaty, seminaria,
• wspólne projekty
• praktyki dla przyjeżdżających studentów.

2. Organizacje publiczne, prywatne lub non-profit:
Uniwersytet Eskişehir Osmangazi poszukuje w Europie partnerów, którzy umożliwią studentom odbycie stażu za granicą.

Staż trwający od 2 miesięcy do 12 miesięcy w przedsiębiorstwie lub organizacji pozarządowej w kraju UE pozwoli na zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie zawodowej związanej z kierunkiem, na którym dane osoby studiują.
Zgodnie z zakresem rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, przedsiębiorstwa lub organizacje, w których student odbywa staż, powinny być bezpośrednio związane z obszarem studiów studenta i przyczyniać się do jego/jej rozwoju poprzez zapewnienie praktycznego doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

W jakich dziedzinach poszukiwani są partnerzy?

ESOGU poszukuje partnerów z organizacji publicznych, prywatnych lub non-profit o dowolnej wielkości dla następujących sektorów:
nauki administracyjne, rolnictwo, sztuka, ekonomia, edukacja, inżynieria, nauki o zdrowiu, nauki humanistyczne, stosunki międzynarodowe i nauki polityczne, prawo, nauka, teologia, turystyka.

Jakie należy podjąć kroki, aby zostać partnerem?

• Wystosować list intencyjny
• Wskazać osobę odpowiedzialną w organizacji przyjmującej
• Podpisać Porozumienie o programie praktyki
• Dostarczyć listę obecności na zakończenie stażu

Kto będzie uczestniczył w stażu?

• studenci studiów licencjackich i podyplomowych
• absolwenci, bezpośrednio po zakończeniu studiów
Do uczestnictwa w wymianie studenci kwalifikowani są przez ESOGU.

Szczegóły finansowania

Studenci, którzy pomyślnie ukończyli studia, otrzymają za pośrednictwem uczelni stypendium Erasmus+ na okres stażu.
Pracodawcy mogą dobrowolnie wspierać materialnie studentów m.in. poprzez zapewnienie zakwaterowania.

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt z Hubertem Tadychem na adres hubert.tadych@wielkopolska.eu

autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli