Przejdź do treści

Włoskie NGO poszukuje partnerów do projektu dot. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Włoska stowarzyszenie Federconsumatiori - Enna działające na rzecz informowania i ochrony konsumentów na Sycylii, poszukuje partnerów do współpracy nad projektem Gmina-Środowisko-Lokalne Życie, który składany będzie do programu Europa dla Obywateli. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w ramach nr konkursu EACEA-51/2018: program Europa dla Obywateli – granty na 2019 r.

Pomysłodawca inicjatywy proponuje współpracę nad projektem poświęconym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych i średnich zlokalizowanych na obszarach w mniejszych miastach. Tematami, na których skupiać będzie się projekt są m.in. gospodarka obiegowa, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne, miejskie tereny zielone oraz zrównoważona mobilność miejska. Założeniem projektu jest także podniesienie świadomości wśród dzieci i młodzieży nt. praw konsumenckich.

Dodatkowo, w zamyśle inicjatora projektu, uczestnictwo skutkować będzie:

- nawiązaniem współpracy i promowaniem wymiany pomiędzy szkołami i wolontariuszami;
- wzrostem świadomości wśród młodych ludzi nt. obowiązku poszanowania środowiska naturalnego.

Czas trwania projektu: 9 miesięcy.

Budżet: ok. 50,000 tys. euro.

Poszukiwani partnerzy: publiczne i prywatne organizacje, szkoły.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Hubertem Tadychem na adres hubert.tadych@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu