Przejdź do treści

Poszukiwane firmy i stowarzyszenia do międzynarodowego projektu dot. ochrony dziedzictwa kulturowego

Uniwersytet Reims Szampania Ardeny (region Grand Est, Francja) poszukuje partnerów do międzynarodowego projektu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego, który zostanie złożony w ramach nabór wniosków do drugiego obszaru tematycznego Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwa kulturowe a zmiana globalna” (JPICH) pt. Zrównoważona ochrona i wzmacnianie wartości. Informacje o wynikach naboru przekazane zostaną pod koniec lipca 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest utworzenie konsorcjum projektowego, które obejmować będzie naukowców (chemików, mikrobiologów oraz geologów) reprezentujących środowiska naukowe z Francji, Hiszpanii i Portugalii oraz przedstawicieli firm i stowarzyszeń z całej Europy. Działalność konsorcjum opierać się będzie na zapobiegawczym podejściu do kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na pracach nad nową generacją powłok prewencyjnych celem zapobiegania uszkodzeniom dziedzictwa kulturowego.

Główne cele projektu, który zostanie złożony do JPICH to opracowanie materiałów, technologii oraz rozwiązań w zakresie długoterminowej konserwacji, bezpiecznego dostępu oraz pielęgnowania na miejscu dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy:

- firmy, które specjalizują się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, renowacji oraz badaniu powłok,
- stowarzyszenia działające na rzecz promocji ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród społeczności.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu