Przejdź do treści

Hiszpańskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu dot. wykluczenia społecznego i bezdomności

Stowarzyszenie Fundation Jesús Abandonado (Murcja, Hiszpania) działające na rzecz bezdomnych poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli – komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej nt. sytuacji osób bezdomnych oraz zmarginalizowanych grup społecznych. Ponadto projekt ma się przyczynić do wzrostu zaangażowania obywateli w życie społeczne na poziomie UE dzięki lepszemu rozumieniu funkcjonowania polityk unijnych w obszarze dialogu międzykulturowego i integracji społecznej. Wytyczone cele mają zostać zrealizowane poprzez nawiązanie współpracy, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i poziomie europejskim, która opierać się będzie na wymianie dobrych praktyk i wiedzy. Rozwój zaangażowania obywatelskiego przyczynić się ma do pobudzenia dyskusji i wypracowania praktycznych rozwiązań. Ponadto w ramach projektu możliwe będzie podjęcie następujących działań: promowanie zaangażowania społecznego i solidarności społecznej, a także rozwój wolontariatu.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje działające na rzecz bezdomnych, władze lokalne i regionalne zajmujące się włączeniem społecznym i dialogiem międzykulturowym, instytucje kulturowe i oświatowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt do 20 maja br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu