Przejdź do treści

Poszukiwane szkoły do międzynarodowego projektu dot. aktywności fizycznej oraz włączenia społecznego

Dwie europejskie szkoły z Francji i Hiszpanii poszukują partnerów do dwuletniego projektu w zakresie sportu i włączenia społecznego, który zostanie złożony do programu Erasmus + (nabór wniosków w ramach Key Action 2 School exchange partnership).

Głównym założeniem projektu jest promocja sportu zarówno jako instrumentu, który służy walce o równouprawnienie, jak i środka do walki z wykluczeniem oraz dyskryminacją ze względu na różnice społeczne lub niepełnosprawność. Ponadto, w ramach projektu podejmowane będą również takie tematy jak: przemoc, doping, a także zdrowy styl życia.  Partnerzy zaangażowani w projekt planują także promowanie lokalnej specyfikę aktywności fizycznej (np. żeglarstwo i nurkowanie w hiszpańskim Blanes oraz narciarstwo we francuskim Marvejols) oraz  zaangażowanie lokalnych organizacji lub stowarzyszeń, w celu zwiększenia wpływu projektu na miejscową społeczność.

W ramach realizacji projektu odbędą się cztery wyjazdy dla uczniów (do każdego z państw zaangażowanych w projekt), które stanowić będą okazję do zorganizowania europejskiej imprezy sportowej.

Poszukiwani partnerzy: dwie europejskie szkoły kształcące uczniów w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat.   

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu