Przejdź do treści

JST poszukiwane do udziału w międzynarodowym projekcie nt. zmian klimatu

Organizacja z Normandii poszukuje partnerów do projektu poświęconego przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.  Projekt będzie składany do programu URBACT III (Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich).

Celem projektu jest budowa sieci URBACT, w której partnerzy dzielą się dobrymi praktykami związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami ma skutkować opracowaniem, przez każdego z nich, lokalnej strategii klimatycznej.

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta oraz przedstawiciele innych władz lokalnych gotowi zaangażować się w łagodzenie zmian klimatycznych poprzez działanie na szczeblu lokalnym.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w projekcie, prosimy o pilny kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

wielkopolska.eu