Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Horizon 2020

Utworzono: poniedziałek, 28 styczeń 2019 14:20
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska organizacja pozarządowa The Grep Midi Pireneje poszukuje partnerów do projektu Europejscy studenci ex Machina, który będzie składany do programu Horyzont 2020 – SwafS-16-2019. Działająca od ponad dwudziestu lat The Grep znana jest ze swojego zaangażowania w inicjowanie debat obywatelskich na temat współczesnych wyzwań wobec człowieka i społeczeństwa. W ubiegłym roku, organizacja zorganizowała w ramach projektu Tuluza - europejskie miasto nauki trzy dniowe seminarium zatytułowane Człowiek w obliczu wyzwań połączenia nauki i technologii. Sympozjum okazało się dużym sukcesem, co wpłynęło na decyzję o organizacji kolejnej edycji, do której zgłosiło się pięćdziesięciu dwóch studentów reprezentujących jedenaście wydziałów. Uczestnicy w zespołach będą pracować nad zagadnieniami z różnorodnych dyscyplin nauki, m.in.: filozofii, ekonomii, socjologii, jak również nauk prawych.

Organizacja GREP i jej partnerzy chcą umiędzynarodowić projekt. Ich ideą jest nawiązanie współpracy z podmiotami gotowymi do powtórzenia sukcesu z Tuluzy i budowy sieci wymiany doświadczeń związanych z etycznym wymiarem innowacji oraz zarządzaniem naukami o technologiach. Dodatkowo, uczestnicy projektu będą współpracowali w zakresie m.in.: zdefiniowania najlepszych praktyk, celem zmaksymalizowania korzyści dla człowieka oraz społeczeństwa z istnienia nowoczesnych technologii, jak również będą starali się określić warunki aktywnej partycypacji mieszkańców Europy w procesie innowacji technologicznych.

Poszukiwani partnerzy: organizacje pozarządowe oraz uniwersytety. Zainteresowani uczestnictwem w inicjatywie powinni wykazywać gotowość do promowania projektu na szczeblu europejskim.
Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 6 lutego 2019 r. W tej sprawie prosimy o kontakt z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu