Prowincja Barcelona poszukuje partnerów do projektu w obszarze kultury.

Utworzono: poniedziałek, 10 wrzesień 2018 15:46
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Departament Kultury w Radzie Prowincji Barcelona poszukuje partnerów do projektu „TRAD & NOVA 6X6”, który ma zostać złożony w ramach programu Kreatywna Europa, podprogram: Kultura.

Projekt TRAD & NOVA 6X6 ma na celu zebranie doświadczeń i wiedzy nt. podtrzymania zainteresowania kulturą popularną i tradycyjną poprzez wymianę dobrych praktyk w dziedzinach kulturalnych i artystycznych (rzemiosło, sztuka na żywo, sztuki wizualne, pokazy itp.).

Poszukiwanymi partnerami do projektu są departamenty władz lokalnych i regionalnych zajmujące się obszarem kultury.

Hiszpański Departament Kultury jest przygotowany do pełnienia roli lidera w projekcie i przewiduje następujące działania w jego ramach:
- utworzenie platformy cyfrowej,
- opracowanie narzędzi służących realizacji projektu,
- organizacja 6 spotkań tematycznych,
- udział w międzynarodowym konkursie „SODOKU Prize”.

Wniosek ma zostać złożony w ramach przyszłego, nieopublikowanego jeszcze konkursu w 2019 r., na wzór tegorocznego zaproszenia do składania wniosków „Wsparcie projektów współpracy europejskiej 2018”.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o przesłanie informacji do końca listopada na adres:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu