Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Sport

Angielskie hrabstwo Sufflok poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + Sport. Projekt ma za zadanie promować aktywność fizyczną jako narzędzie wspomagające radzenie sobie z lękiem, szczególnie związanym z egzaminami, i wpływające na poprawę poziomu wykształcenia wśród uczniów w wieku 14-16 lat.

Cele projektu:

  • identyfikowanie i wdrażanie modeli działań, które prowadzą do podnoszenia świadomości nt. znaczenia aktywności fizycznej w wieku dojrzewania,
  • testowanie działań mających na celu włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia uczniów,
  • wpływ na jednostki i organizacje współpracujące z młodzieżą w celu zwrócenia większej uwagi na włączanie aktywności fizycznej w codzienne życie,
  • stworzenie większych możliwości dla młodzieży zainteresowanej sportem.

Działania w ramach projektu:

  • stworzenie modelu dobrych praktyk, który będzie stanowił przykład dla władz lokalnych oraz placówek edukacyjnych,
  • ewaluacja skuteczności metodyki działań w zakresie edukacji i zdrowia fizycznego,
  • znalezienie efektywnych metod szkolenia jednostek zainteresowanych współpracą oraz zapewnienie im odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi pracy.

Poszukiwani partnerzy to szkoły, jednostki naukowe, organizacje oraz gminy i powiaty.

Zainteresowanie projektem należy zgłaszać do 28 lutego. Początek realizacji projektu przewidywany jest na początek 2019 roku.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu