Hiszpańskie miasto poszukuje miasta partnerskiego do współpracy

Miasto z prowincji Granada (Hiszpania) poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu Europa dla obywateli, działanie: partnerstwo miast (town twinning). Miasto Freila zmaga się z wysokim bezrobociem wśród młodzieży i jego główną działalnością na jego terenie jest rolnictwo. W ramach projektu przedstawiciele miasta chcą zająć się problemem zatrudnienia wśród młodzieży pochodzącej z małych, odizolowanych, rolniczych miast europejskich.

Działania w ramach projektu:

Organizacja wydarzenia, w ramach którego przeprowadzona zostanie debata z udziałem obywateli na temat możliwości zatrudnienia w małych miastach znajdujących się na obszarach wiejskich. Celem projektu jest rozmowa z młodzieżą i wskazanie możliwości pracy na obszarach, z których pochodzą.

Planowo wydarzenie ma trwać 5 – 8 dni i ma się odbyć w mieście Freila z uczestnictwem 10-15 osób z miasta partnerskiego.

Poszukiwani partnerzy:

  • miasta lub gminy,
  • organizacje non-profit reprezentujące władze lokalne krajów członkowskich UE lub krajów Półwyspu Bałkańskiego,
  • partner powinien charakteryzować się podobnymi cechami (gmina lub miasto o niewielkich rozmiarach na terenach wiejskich mierzące się z tymi samymi wyzwaniami co miasto Freila).

Zainteresowanie projektem należy zgłaszać jak najszybciej, ponieważ złożenie projektu planowane jest na 1 marca br. (lub ewentualnie w drugim naborze we wrześniu).

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu