Przejdź do treści

Hiszpańska gmina poszukuje partnerów do projektu dotyczącego żywności

Hiszpańska gmina La Palma del Condado poszukuje partnerów do projektu Sieć Europejskich Miast na rzecz Zrównoważonego Smaku (NEST-CI). Projekt będzie realizowany w ramach programu Europa dla obywateli – komponentu 2 – sieci miast.

Celem projektu jest ulepszenie polityki w zakresie żywności poprzez promowanie otwartego dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi z całej Europy, organizacjami działającymi na szczeblu europejskim oraz instytucjami i organami UE. Szczegółowe działania będą obejmować takie zagadnienia jak: badania i innowacje w zakresie żywności, nowa przedsiębiorczość i współpraca w biznesie, a także turystyka a lokalna produkcja żywności.

Poszukiwani partnerzy to samorządy, organy rządowe zajmujące się kwestiami żywności, turystyki i ochrony środowiska, organizacje konsumenckie, żywe laboratoria (Living Labs) zajmujące się żywnością, centra szkoleniowe, platformy technologiczne sektora żywności, organizacje paneuropejskie, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Samorządy i organizacje zainteresowane projektem proszone są o jak najszybszy kontakt.

Termin składania projektu mija 1 marca 2018 r.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Informacyjne Woj. Wielkopolskiego w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu