Jednostki z Regionu Stołecznego Kopenhagi poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Miasto Kopenhaga, Copenhagen Business School oraz gminy z Regionu Stołecznego Kopenhagi poszukują partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020. Projekt dotyczy zrównoważonego multimodalnego transportu między miastami, mobilności regionalnej i planowania przestrzennego.

Głównym działaniem w ramach projektu jest stworzenie narzędzia planowania na poziomie gmin i regionów, które również będzie dotyczyć wdrażania rozwiązań. Poza aspektami planowania, projekt i narzędzia będą obejmować także aspekty zarządzania oraz będą dostarczać wiedzę nt. dostawców usług transportowych i logistycznych, którzy mogą mieć wpływ na poprawę obecnej sytuacji. W ramach projektu powstaną scenariusze dot. zintegrowanych systemów transportowych na podstawie danych i spostrzeżeń z zakresu mobilności.

Projekt ma na celu:

  • złagodzenie zmian klimatycznych,
  • poprawę stanu środowiska.

Planowane działania w ramach projektu:

  • gromadzenie i mapowanie danych o ruchu drogowym,
  • rozwój scenariusza dot. mobilności,
  • badanie barier utrudniających realizację planowania w zakresie transportu,
  • badanie strategii dostawców usług transportowych i logistycznych oraz barier w udostępnianiu informacji,
  • koordynacja i wymiana doświadczeń między partnerami z UE.

Poszukiwani partnerzy:

  • jednostki badawcze,
  • regionalne i lokalne władze publiczne,
  • jednostki działające w obszarze transportu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu