Belgijskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie W13 zrzeszające 15 publicznych i parapublicznych organizacji społecznych działających na terenie Flandrii (Belgia) we współpracy z 3 przedsiębiorstwami społecznymi i VIVES University College poszukuje partnerów do projektu „ACTIvering”, który zostanie złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka projektu „ACTIvering” skupia się na:

- innowacyjnym podejściu do kwestii równoważenia potrzeb w zakresie pracy i opieki,

- rozwoju metodologii dotyczącej innowacyjnych podejść stosowanych przez partnerów projektu,

- fundamentalnych czynnikach sukcesu,

- warunkach i elementach istotnych w rozwoju i rozpowszechnianiu metodologii.

Celem projektu jest:

- zapewnienie lepszego wsparcia dla społeczeństwa w zakresie pracy i opieki,

- określenie metody/sposobu efektywnej pracy z osobami, które potrzebują zrównoważonego podejścia do pracy i opieki,

-  umożliwienie wsparcia większej ilości osób,

- propagowanie wyników i wniosków w skali krajowej i międzynarodowej,

- sformułowanie zaleceń dla władz lokalnych wskazujących na to, w jaki sposób powinny wspierać i promować inicjatywy, a także dla władz regionalnych i krajowych opracowujących obecnie nowe przepisy.

Poszukiwani są europejscy partnerzy, którzy:

- działają w podobnym obszarze, czyli oferują doradztwo z zakresu równoważenia pracy i opieki osobom, które mają problemy na rynku pracy,

- są zainteresowani poszerzaniem wiedzy i doświadczeń oraz są gotowi, aby współorganizować wizyty studyjne i uczestniczyć w wymianie dobrych praktyk,

- są otwarci na nowe rozwiązania, chcą działać poza schematami,

- warunkiem koniecznym jest umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, niderlandzkim lub francuskim.

Termin zgłoszeń mija 30 września 2017 roku.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu