Organizacja artystyczna z Wielkiej Brytanii poszukuje partnera do projektu w ramach programu Kreatywna Europa

Organizacja artystyczna Cartwheel Arts z Manchesteru (Wielka Brytania) poszukuje partnera do projektu w ramach programu Kreatywna Europa, kategoria: małe projekty. Tytuł projektu to „Sieć obwodów dynamicznych” (DCN Dynamic Circuit Network).

Projekt zakłada stworzenie partnerstwa składającego się z czterech organizacji zlokalizowanych na terenach peryferyjnych w czterech różnych krajach UE.

Planowane działania w ramach projektu to:

- łączenie organizacji artystycznych, w których czynnie zaangażowane jest społeczeństwo lokalne, 

- tworzenie oraz udostępnianie nowych ram służących ocenie twórczości oraz poziomu sztuki,
- zlecanie lokalnym artystom wykonanie prac z zaangażowaniem społeczności,

- przeprowadzanie szkoleń dla artystów i specjalistów z dziedziny sztuki  dotyczących nowych procesów ewaluacyjnych,

- prezentowanie prac na arenie międzynarodowej,

- tworzenie europejskiego dziedzictwa.

Cele projektu:

- promowanie wystaw artystycznych,

- zachęcanie do twórczego dialogu międzykulturowego, opierając się na umiejętnościach i zaufaniu poprzez warsztaty i szkolenia,

- stworzenie nowej strategii oceny projektów oraz udostępnianie danych,

- budowa nowych platform międzykulturowego kreatywnego dialogu (od lokalnego do międzynarodowego),

- utworzenie platformy internetowej udostępniania danych (Open Source) w celu zobrazowania działań i organizacji Creative Communities i Wellbeing w całej UE oraz dzielenia się otrzymanymi wynikami.

Założenie partnerstwa planowane jest na jesień 2017 roku. Przewidywany czas trwania projektu to 3 lata.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu