mt_ignore

Stowarzyszenie z Francji poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Kreatywna Europa

Stowarzyszenie kulturalne z regionu Nowej Akwitanii z Francji poszukuje partnerów, którzy chcieliby dołączyć do konsorcjum i ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach programu Kreatywna Europa.

Stowarzyszenie opracowało innowacyjny projekt dotyczący interpretacji dziedzictwa kulturowego o nazwie „MUSICAVENTURE”. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej i promowanie szerszego dostępu do dziedzictwa kulturowego poprzez opowiadanie i stosowanie innowacyjnych technologii cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu:

- identyfikacja i ocena wielowymiarowego wpływu muzyki na społeczeństwo (ekonomia, społeczeństwo, zdrowie, psychologia itd.),

- zjednoczenie różnych społeczności muzycznych w skali europejskiej i międzynarodowej,

- tworzenie międzypokoleniowych powiązań muzycznych między dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz innymi grupami,

- tworzenie innowacyjnych instrumentów muzycznych do nauki,

- rozwinięcie większej świadomości akustyki muzycznej w zabytkach historycznych,

- opracowanie nowych wizji i sposobu opisywania dziedzictwa kulturowego.

Poszukiwani partnerzy to podmioty z krajów członkowskich UE, w szczególności:

- laboratoria badawcze z zakresu nauk neurologicznych połączonych z muzyką i akustyką,

- przemysł twórczy specjalizujący się w cyfrowych zastosowaniach w muzyce,

- muzea instrumentów muzycznych,

- przedstawiciele zabytków związanych z muzyką.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 31 października 2017 roku.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu