mt_ignore

Hiszpański region poszukuje partnera do projektu w ramach programu Interreg Europe

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Eksploatacji Wód z hiszpańskiego regionu Andaluzji wraz z  Fundacją CENTA, poszukuje partnerów do planowanego projektu w ramach  III naboru wniosków w programie Interreg Europe (cel: 4.2.Poprawa polityki oszczędnego gospodarowania zasobami). Tytuł projektu to „Nauka o zarządzaniu wodą w Europie”.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk stosowanych w zarządzaniu gospodarką wodną w różnych regionach. Wymiana doświadczeń wśród uczestników projektu pozwoli na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań oraz będzie narzędziem służącym przyszłym zmianom. Projekt ułatwi również proces wdrażania przepisów dotyczących gospodarki ściekami i ich oczyszczania w kolejnych latach.

Celem projektu jest również rozwój sektora naukowego.

Poszukiwani partnerzy:

- władze lokalne

- organizacje pozarządowe.

W projekcie uczestniczy już region Walencja.

Ostateczny termin zgłoszeń : 30 czerwca 2017 r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu