Hiszpańska prowincja poszukuje partnera wiodącego do projektu między regionami

Hiszpańska prowincja Barcelona poszukuje partnera wiodącego do projektu w ramach inicjatywy „Barcelona Smart Region initiative”. Projekt koncentruje się na promowaniu współpracy i integracji lokalnej w obszarze rozwiązań z zakresu inteligentnych miast oraz otwartego dostępu do danych.

Rada prowincji Barcelona wdrożyła inicjatywę promującą współpracę oraz wspólne działania w celu wyrównania szans pomiędzy mniejszymi i większymi miastami w ramach koncepcji inteligentnych miast. Najistotniejszym osiągnięciem inicjatywy jest stworzenie platformy danych miejskich Sentilo, która jest otwartym źródłem danych na poziomie międzymiastowym. Umożliwia ona dostęp do pomiarów, doświadczeń i informacji pozwalając na równomierny rozwój miast.

Możliwość współpracy w ramach programów: Interreg Europe, Urbact III oraz innych. 

Cele projektu:

- wymiana doświadczeń między regionami biorącymi udział w podobnych inicjatywach europejskich, poznanie realizowanych strategii i stosowanych technologii,

- zapoznanie się ze sposobami wdrażania działań związanych z inteligentnymi miastami i infrastrukturą w poszczególnych ośrodkach,

- identyfikacja potrzeb związanych z wykorzystaniem wielokanałowych źródeł danych,

- wykorzystywanie platform takich jak Sentilo.

Poszukiwani partnerzy to:

 - władze lokalne i regionalne,

- agencje zajmujące się podobnymi projektami.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu