Poszukiwany partner do projektu inżynieryjno-budowlanego

Międzynarodowe konsorcjum poszukuje partnera - małe lub średnie przedsiębiorstwo do projektu inżynieryjno-budowlanego.

Cele projektu:

 • zmiana wizerunku rynku nieruchomości,
 • stworzenia nowego podejścia do zagadnień projektowania i konstrukcji,
 • poszukiwanie rozwiązań dot. szybszego i bardziej opłacalnego budownictwa,
 • wprowadzenie aspektu mobilności w postrzeganiu nieruchomości,
 • wprowadzenie nowych metod w technologii konstrukcji modułowej poprzez łączenie na pozór sprzecznych koncepcji.

W projekt zaangażowani są już partnerzy ze Słowenii, Włoch oraz Niemiec.

Opis poszukiwanego partnera:

 • konsorcjum poszukuje partnera o ugruntowanej pozycji na rynku i z perspektywami rozwoju,
 • firma powinna być średniej wielkości (poniżej 250 pracowników),
 • firma działająca na dużym rynku nieruchomości mieszkalnych i gospodarczych z perspektywą ekspansji na nowe rynki,
 • zakres działalności: firmy budowlane, firmy inżynieryjno-projektowe zatrudniające minimum 20-30 pracowników lub inwestorzy, których roczna wielkość inwestycji w budownictwie (mieszkalnym i gospodarczym) wynosi co najmniej 20 mln euro.

Partnerzy powinni także:

 • być w stanie zrealizować operacyjne i finansowe wymogi zaplanowanych działań (industrializacja, projekt pilotażowy, ewaluacja, komercjalizacja),
 • mieć doświadczenie w realizacji projektów prowadzonych na rynku nieruchomości. Preferowane będzie również doświadczenie w działaniach z zakresu badań i rozwoju (pionierskie projekty B+R lub zbliżone prace eksperymentalne z dziedziny technologii),
 • wykazywać się zainteresowaniem i zdolnościami  w efektywnym wdrażaniu projektu (w postaci personelu zajmującego się rynkiem/kanałami dystrybucji/sprzedaży).

Czas trwania projektu: 30 miesięcy. Termin zgłoszeń mija 15 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu