Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+

Poszukiwani są partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Partnerstwo strategiczne dla młodzieży oraz Działanie 3: Integracja społeczna poprzez edukację i szkolenia młodzieży.

W projekt zaangażowani są już partnerzy z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Partnerem wiodącym projektu jest Rada Miasta Manresa z Katalonii. Poszukiwany jest jeden partner do projektu w ramach  Działania 2 oraz dwóch partnerów do projektu w ramach Działania 3.

 Cele projektu:

 • edukacja dla pokoju,
 • zmniejszanie liczby konfliktów,
 • zwiększenie spójności społecznej.

Projekt będzie promował pokój i spójność społeczną oraz będzie obejmował wymianę doświadczeń z wykorzystaniem podejścia pokojowego we współpracy z udziałem młodzieży.

W trakcie projektu nacisk zostanie położony na:

 • edukację emocjonalną,
 • edukację na temat wartości w życiu i samoświadomości,
 • edukację na temat gender,
 • postawy inspirowane jogą,
 • świadomość umysłu.

Powyższe kwestie przyczynią się do opracowania programu, który będzie przystosowany do potrzeb młodych ludzi i zostanie wprowadzony w ramy edukacji szkolnej.

Projekt przyczyni się do powstania:

 • programu nauczania opartego na ćwiczeniach jogi, relaksacji, technik oddychania, medytacji i innych podejść pokojowych,
 • przewodnika z filmami, grafiką oraz informacjami audio,
 • platformy internetowej (aplikacji, strony web) na potrzeby współpracy projektowej.

W ramach projektu odbędzie się 6 spotkań, a także seminaria oraz warsztaty w każdym kraju partnerskim.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne, szkoły i stowarzyszenia.

Termin zgłoszeń do projektu w ramach Działania 2 - 26 kwietnia, natomiast do projektu w ramach Działania 3 - 22 maja.

Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu