Uniwersytet z Hiszpanii szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Erasmus+

Katolicki Uniwersytet San Antonio UCAM w Murcji (Hiszpania) poszukuje konsorcjum, do którego mógłby się przyłączyć w ramach programu Erasmus+ Działanie 3: Edukacja i szkolenie.

Do głównych celów rozwojowych Katolickiego Uniwersytetu San Antonio w Murcii należy:

  • rozwój nauki, technologii i kultury oraz szkolenie badaczy, 
  • wsparcie rozwoju kulturowego, społecznego i ekonomicznego społeczeństwa,
  • stworzenie warunków do poprawy jakości życia oraz rozwijanie umiejętności studentów,
  • rozwijanie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • promowanie kontaktów z innymi uczelniami i firmami w celu zapewnienia studentom możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej,
  • promowanie edukacji integralnej,
  • zwiększenie możliwości uczniów w zakresie zdobycia pracy oraz promowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy studentami a profesorami.

UCAM silnie wspiera kwestie zatrudnienia poprzez tworzenie kierunków studiów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Uczelnia posiada też liczne programy stażowe w instytucjach i przedsiębiorstwach.

UCAM może zaoferować doświadczenie w realizacji projektów unijnych w zakresie:

  • koordynacji i zarządzania projektami,
  • zarządzania gospodarczego,
  • rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektu.

Termin zgłoszeń mija 22 maja.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu