Francuskie stowarzyszenie poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Interreg Europe

Francuskie stowarzyszenie Thermauvergne składające się z 11 uzdrowisk w regionie Auvergne – Rhône‐Alpes poszukuje partnerów do projektu Spa4health w ramach programu Interreg Europe Działanie 1.2: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego.

Cel projektu:

  • znalezienie nowych i inspirujących innowacji, które będzie można wdrożyć na terenach europejskich regionów termalnych jako miejsc odnowy biologicznej oraz ośrodków zdrowia,
  • umożliwienie wymiany dobrych praktyk między władzami regionalnymi, uniwersytetami i innowatorami w celu opracowania metod rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Działania w ramach projektu to wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk stosowanych przez instytucje zarządzające dotyczące innowacji w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej.

Projekt Spa4health skupia się na regionalnych strategiach wspierania innowacji w dziedzinie wód termalnych, profilaktyki zdrowia i odnowy biologicznej, powiązanych z regionalną strategią innowacyjności w zakresie inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Poszukiwani partnerzy:

  • instytucje zarządzające regionalnymi programami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • europejskie regiony termalne,
  • uniwersytety zajmujące się odnową biologiczną, profilaktyką, hydroterapią,
  • miasta uzdrowiskowe,
  • stowarzyszenia regionalne,
  • inne jednostki zajmujące się odnową biologiczną, profilaktyką oraz hydroterapią.

Jeżeli potencjalny partner nie jest instytucją zarządzającą funduszami strukturalnymi, wymagany jest list wspierający od działu w jednostce zarządzającej związanego z tematyką projektu.  

Ostateczny termin przesyłania aplikacji to 18 kwietnia.

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu