Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+. Projekt będzie dotyczył włączenia społecznego uczniów szkół gimnazjalnych z dysleksją za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Cele projektu:

  • wsparcie uczniów z dysleksją, które zaowocuje wzrostem ich samooceny, poczucia wartości i przynależności do społeczeństwa,
  • stworzenie i rozwinięcie metod nauczania z użyciem ICT, które pomogą uczniom poczuć się częścią szkolnej społeczności,
  • zdobycie przez uczniów umiejętności podejmowania ważnych decyzji, uświadomienie społecznej i kulturowej różnorodności otoczenia oraz zrozumienie potrzeby ukończenia edukacji.

Współpraca ma na celu :

  • zdobycie informacji nt. różnic w systemach edukacji w krajach partnerskich oraz w metodach nauczania z wykorzystaniem ICT,
  • rozwój metod nauczania wspierających proces nauki u uczniów,
  • wymiana dobrych praktyk i doświadczeń z zakresu metod wsparcia i motywowania studentów z dysleksją,
  • rozwój kompetencji i wzrost wiedzy nauczycieli nt. użytkowania ICT.

Poszukiwani partnerzy to szkoły gimnazjalne z możliwością rozwijania metod nauczania z użyciem ICT.

Termin zgłoszeń mija 24 marca.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu